İletişim Bilimleri Bölümü Hakkında Bilgi

İletişim Bilimleri hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, İletişim Bilimleri hakkında bilgiler edinecek ve İletişim Bilimleri bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de İletişim Bilimleri hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan...

757 0
İletişim
Bilimleri hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite
tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, İletişim Bilimleri hakkında bilgiler
edinecek ve İletişim Bilimleri bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız.
İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de İletişim Bilimleri hakkında
bilgi almak için birçok kaynaktan yararlanmanızı tavsiye ederiz.
İletişim Bilimleri İş İmkanları Hakkında
Bilgi İletişim Bilimleri İş Olanakları Hakkında Bilgi
Bölüm
mezunlarının gerek bazı devlet kurumlarında gerekse de özel kurum veya
kuruluşlarda iş bulma imkanı bulunmaktadır. Mezunların daha çok sinema,
gazetecilik, reklamcılık sektörlerinde ya da şirketlerin/firmaların insan
kaynakları biriminde çalışabileceği öngörülmektedir.
İletişim
Bilimleri iş bulma imkanı, İletişim Bilimleri iş olanakları hakkında bilgi, İletişim
Bilimleri mezunları ne iş yapar, İletişim Bilimleri mezunları nerelerde
çalışır, İletişim Bilimleri mezunlarının çalışabileceği devlet kurumları, özel
sektör…
İletişim Bilimleri Bölümü Maaşları
Hakkında Bilgi
Kamu yani devlet
kurumlarına atananlar 2300-2500 lira dolaylarında maaş alırken, özel sektörde
faaliyet gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.
İletişim
Bilimleri mezunları ne kadar maaş alır, İletişim Bilimleri maaşı ne kadar, İletişim
Bilimleri kazançları
İletişim Bilimleri Bölümü Hakkında Genel
Bilgiler
Türkiye’de ilk
kez Doğuş Üniversitesi’nde, İletişim Bilimleri Bölümü Fen – Edebiyat Fakültesi
içinde açılmıştır. Öğrenciler alanlarıyla ilgili iki yıllık bir genel
bilgilenmeden sonra bilinçli tercihleri doğrultusunda uzmanlaşmaya yönelmektedirler.

İletişim Bilimleri Bölümü, bireylerin, grupların ve kurumların davranışlarını
ve kitle iletişim sistemlerini bilimsel yöntemlerle incelemeye ve iletişim
süreçleri konusundaki bilgilerin ilgili alanlardaki uygulamalarının yöntem ve
stratejilerini geliştirmeye yönelik eğitim vermeyi hedefler. Bu hedef
doğrultusunda, İletişim Bilimleri Bölümü’nün dört yıllık lisans programının ilk
iki yılında sosyal bilimlerdeki farklı disiplinlere ilişkin derslere, son iki
yılında ise alan derslerine ağırlıklı olarak yer verilmektedir. Öğrencilerin
dar bir alanda uzmanlık becerilerini geliştirmeyi hedeflemek yerine, onların,
nitelikleri değişen ve gelişen toplum ile teknolojileri izleyebilecek, iletişim
olgusunu çok yönlü olarak irdeleyebilecek, bu alanda kendi kendilerini
eğitebilecek, iletişim konularına uygun stratejiler belirleyerek sonuçlarının
ölçme ve değerlendirmelerini yapabilecek nitelikte iletişimciler olarak
yetişmeleri amaçlanmaktadır.

Programımızda Medya (Gazetecilik, Radyo-Televizyon Yayıncılığı), Sinema,
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler alanlarına yönelik zorunlu ve seçmeli dersler
bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, son iki yılda, seçmeli derslerini ilgi
duydukları alanda yoğunlaştırarak uzmanlığa yönelebilirler. 

İletişim Bilimleri Bölümü ile İlgili
Yorumlar
Bu başlık tamamen
sizler için eklenmiştir. Sizlerin de İletişim Bilimleri hakkında bilgi
vermenizi veya sorularınızı sormanızı istiyoruz ki daha yararlı bir ortam
kurulmuş olsun.

İletişim
Bilimleri hakkında bilgi, İletişim Bilimleri bölümü ile ilgili bilgiler, İletişim
Bilimleri bölümü hakkında herşey, İletişim Bilimleri mezunları iş bulma imkanı,
iş olanakları, İletişim Bilimleri mezunları ne iş yapar, nerelerde çalışabilir,
hangi kurumlarda çalışır?
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php