İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi

İlköğretim Matematik Öğretmenliği hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, İlköğretim Matematik Öğretmenliği hakkında bilgiler edinecek ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de İlköğretim Matematik Öğretmenliği hakkında bilgi...

236 0
İlköğretim
Matematik Öğretmenliği hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım
yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, İlköğretim Matematik
Öğretmenliği hakkında bilgiler edinecek ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü
hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan
gelir. Sizlerin de İlköğretim Matematik Öğretmenliği hakkında bilgi almak için
birçok kaynaktan yararlanmanızı tavsiye ederiz.
İlköğretim Matematik Öğretmenliği İş
İmkanları Hakkında Bilgi İlköğretim Matematik Öğretmenliği İş Olanakları
Hakkında Bilgi
Bu programlardan
mezun olanlar, resmi ve özel tüm ilköğretim kurumlarında öğretmen olarak görev
yapabilecekleri gibi, görsel ve yazılı basın için çocuk programları ve
çocuklara yönelik bilgisayar programları hazırlama gibi alanlarda da
çalışabilirler. Ayrıca, üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik çalışmalar
yapabilirler. Ülke nüfusundaki hızlı artış, beraberinde yeni okulların
açılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu durum öğretmen ihtiyacını artırmaktadır.
Kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler ; Matematik,
Geometri, Analitik geometri, ileri matematik, matematik uygulamaları, mesleki
matematik, astronomi ve uzay bilimleri, istatistik, araştırma teknikleri gibi derslere
girebilmektedir. Ayrıca özel dershanelerde meslek öğretmenleri için ek çalışma
alanı oluşturmaktadır.
İlköğretim
Matematik Öğretmenliği iş bulma imkanı, İlköğretim Matematik Öğretmenliği iş
olanakları hakkında bilgi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği mezunları ne iş
yapar, İlköğretim Matematik Öğretmenliği mezunları nerelerde çalışır, İlköğretim
Matematik Öğretmenliği mezunlarının çalışabileceği devlet kurumları, özel
sektör…
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü
Maaşları Hakkında Bilgi
Kamu yani devlet
kurumlarına atananlar 2400-2500 lira dolaylarında maaş alırken, özel sektörde
faaliyet gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.
Devlet okullarında çalışan bir matematik öğretmeninin maaşı 2500 lira
civarındadır; fakat bu maaş sadece taban maaşıdır. Oysa öğretmen maaşlarına
etki eden birçok husus bulunmaktadır. En basiti ful ek ders alan bir öğretmenin
maaşı 3 bin lirayı geçebilmektedir. Ayrıca hafta sonu kursu veren birisi bu
maaşa ortalama 1000 tl daha ekleyerek maaşını 4 bin liraya çıkarabilmektedir.
İlköğretim
Matematik Öğretmenliği mezunları ne kadar maaş alır, İlköğretim Matematik
Öğretmenliği maaşı ne kadar, İlköğretim Matematik Öğretmenliği kazançları
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü
Hakkında Genel Bilgiler
İlköğretim
Matematik öğretmenliği bölümünün puan türü MF-1’dir. Bu bölüme yerleşmek
isteyen öğrenciler, öncelikle YGS sınavına girerler. YGS sınavından en az 180
puan barajını aşmış olanlar LYS sınavlarına girmeye hak kazanırlar. LYS
sınavlarından girilmesi gerekenler de LYS-1 ve LYS-2 sınavlarıdır. Bu
sınavlardan da yeterli puanı alanlar üniversite tercihi yaparlar ve şayet
puanları yeterli olursa istedikleri üniversitenin İlköğretim Matematik
öğretmenliği bölümüne yerleşirler.
İlköğretim
Matematik Öğretmenliği bölümü, ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından
belirlenmiş olan öğretmen ve matematik öğretmeni özel alan yeterliliklerini en
üst düzeyde gerçekleştirme potansiyeline sahip öğretmen adayları yetiştirmeyi
amaçlamaktadır.
Mesleğin eğitim
süresi 4 yıldır. Eğitim boyunca okutulan dersler; Genel Matematik, Türkçe I-II,
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I-II, Bilgisayar I II, Yabancı Dil I-II,
Eğitim Bilimine Giriş, Soyut Matematik, Geometri, Eğitim Psikolojisi, Analiz
I-II-III, Lineer Cebir I-II, Fizik I-II, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Öğretim
İlke ve Yöntemleri, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Analitik
Geometri I-II, İstatistik ve Olasılık-I-II, Cebire Giriş, Bilim Tarihi, Özel
Öğretim Yöntemleri I-II, Diferansiyel Denklemler, Türk Eğitim Tarihi, Topluma
Hizmet Uygulamaları, Ölçme ve Değerlendirme, Elemanter Sayı Kuramı, Matematik
Tarihi, Rehberlik, Okul Deneyimi, Sınıf Yönetimi, Özel Eğitim, Matematik
Felsefesi, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Öğretmenlik Uygulaması ve
seçmeli derslerdir.
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü
ile İlgili Yorumlar
Bu başlık tamamen
sizler için eklenmiştir. Sizlerin de İlköğretim Matematik Öğretmenliği hakkında
bilgi vermenizi veya sorularınızı sormanızı istiyoruz ki daha yararlı bir ortam
kurulmuş olsun.

İlköğretim
Matematik Öğretmenliği hakkında bilgi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü
ile ilgili bilgiler, İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü hakkında herşey, İlköğretim
Matematik Öğretmenliği mezunları iş bulma imkanı, iş olanakları, İlköğretim
Matematik Öğretmenliği mezunları ne iş yapar, nerelerde çalışabilir, hangi
kurumlarda çalışır?
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php