İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi

İnsan Kaynakları Yönetimi hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, İnsan Kaynakları Yönetimi hakkında bilgiler edinecek ve İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de İnsan Kaynakları Yönetimi hakkında bilgi...

176 0
İnsan Kaynakları
Yönetimi hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite
tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, İnsan Kaynakları Yönetimi hakkında
bilgiler edinecek ve İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü hakkında her şeyi
öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de İnsan
Kaynakları Yönetimi hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan yararlanmanızı
tavsiye ederiz.
İnsan Kaynakları Yönetimi İş İmkanları
Hakkında Bilgi İnsan Kaynakları Yönetimi İş Olanakları Hakkında Bilgi
İnsan Kaynakları
Yöneticisi, İşletmenin çalışan sayısını ve niteliğini belirlemeye, geleceğe
yönelik insan gücü planlaması yapılmasına, var olan planların gözden
geçirilmesine yardımcı olur, işletmeye başvuranların niteliklerini
değerlendirerek, uygun görülenlerin işe alınmasını sağlar,  çalışanların
emeklilik,  izin,  hastalık,  yer değiştirme, çalışma ortamının
düzeni ve kaynaklarının kullanımı gibi işlemlerini yürütür, işe yeni
alınanların ve çalışanların işe uyumunu sağlamak için oryantasyon programları
ile çalışanların bilgi ve becerilerini artırıcı hizmet – içi eğitim
programlarını düzenlemeye, eğitim materyallerinin hazırlanmasına, eğitim
sonrası eğitim sonuçlarını ölçmeye yardımcı olur, işletmenin insan kaynağı
politikasının geliştirilmesi için çalışmalar yapar ve politika çerçevesinde
uygulamalarda bulunulmasına çalışır, işletmedeki tüm birim yöneticileri ile
iletişim ve bilgi alışverişi yapmada, sendikal ilişkilerde, iş kazalarının
bölge çalışma müdürlüğüne bildirilmesinde işveren temsilcisi rolündeki amirine
yardımcı olur, toplam kalite yönetiminin işletmeler ve kurumlar içinde öncülüğünü
üstlenerek, çalışanların moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırmaya
çalışır, çalışanlara yönelik dönemsel Performans Değerleme Sistemini düzenler,
uygular ve sonuçlarını analiz edip yönetime rapor sunar. Kamuda ve özel
sektörde toplam kalite yönetimi ile ilgili çalışmalar hız kazandığından bu
bölüm mezunlarına duyulan ihtiyaç yoğunlaşarak artacaktır. Her sektörde iş
bulabilme şansları vardır. Çalıştıkları işyerlerinde başarılı olanlar, insan
kaynakları Yöneticisi veya Personel Yöneticisi olabilirler.
4 Yıllık İnsan Kaynakları Yönetimi İş
Olanakları
İnsan kaynakları
yönetimi mezunları yukarıda da bahsettiğimiz gibi daha çok büyük firmalarda
çalışma alanı bulabilmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse çoğu defa çalışma
olanağı bulamamaktadır. Eveti hangi internet sitesine girerseniz girin, bu
bölümün iş olanaklarının geniş olduğu söylenir, mezunların her türlü devlet
kurumunda çalışabileceği söylenir ancak durum sanıldığı gibi değildir. Doğru,
insan kaynakları yönetimi bölümünden mezun olanlar, her türlü kurumda çalışma
olasılığına sahiptir; ancak bu sadece olasılıktan ibarettir.
  
İnsan kaynakları yönetimi mezunlarının iş bulması için büyük firmalara veya
kurumlara ihtiyaç vardır. Bu tür kurumların da sayısı azdır. Bu yüzden bölümden
mezun olanların çoğu KPSS ile çeşitli memurluklara atanmaktadır. Bir kısmı ise
özel firmalarda veya şirketlerde çalışmaktadır. Bu tür özel firmalarda çalışmak
ise biraz zordur. Bunun için kendinizi çok iyi geliştirmiş olmanız, iletişim
konusunda güçlü olmanız ve iyi bir diksiyona sahip olmanız gerekmektedir.
Yabancı dil ise bir başka tercih sebebi olmaktadır. Bu bölümden mezun olanlar
bayanlar biraz daha şanslı sayılabilir; çünkü özel firmaların tercihi
genellikle kendini iyi yetiştirmiş bayanlardan yana olmaktadır.
Aşağıda da bu
bölümü okumakta olan bir son sınıf öğrencisinin yorumu var.
‘’Bu bölümden
mezun olduğunda sosyal güvenlik,iş hukuku,borçlar hukuku,toplu sözleşme ve
sendikalar kanununu da biliyor olacaksın.Bu işlerin ileride ne şekilde talep
göreceğini anlatmaya lüzum yok herhalde.Ayrıca sendikacılık ağırlıklı bir
programdır.Nerden mi biliyorum,bu bölümün 4.sınıf öğrencisiyim de ondan.’’
İnsan Kaynakları
Yönetimi iş bulma imkanı, İnsan Kaynakları Yönetimi iş olanakları hakkında
bilgi, İnsan Kaynakları Yönetimi mezunları ne iş yapar, İnsan Kaynakları
Yönetimi mezunları nerelerde çalışır, İnsan Kaynakları Yönetimi mezunlarının
çalışabileceği devlet kurumları, özel sektör…
İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Maaşları
Hakkında Bilgi
Kamu yani devlet
kurumlarına atananlar 2300-2500 lira dolaylarında maaş alırken, özel sektörde
faaliyet gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.
İnsan Kaynakları
Yönetimi mezunları ne kadar maaş alır, İnsan Kaynakları Yönetimi maaşı ne
kadar, İnsan Kaynakları Yönetimi kazançları
İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Hakkında
Genel Bilgiler
Eğitimin temel
amacı insanları, dünyayı daha iyi anlayabilecekleri, anlatabilecekleri, yararlı
olabilecekleri ve yönlendirebilecekleri bilgilerle donatmaktır. Programda;
sosyal bilimler için matematik, mikroekonomi, makro- ekonomi, bilgisayar,
işletme prensipleri, iletişim becerileri, istatistik, işletme hukuku, pazarlama
ilkeleri, örgütsel davranış  gibi dersler okutulmaktadır.
İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü ile
İlgili Yorumlar
Bu başlık tamamen
sizler için eklenmiştir. Sizlerin de İnsan Kaynakları Yönetimi hakkında bilgi
vermenizi veya sorularınızı sormanızı istiyoruz ki daha yararlı bir ortam
kurulmuş olsun.

İnsan Kaynakları
Yönetimi hakkında bilgi, İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü ile ilgili bilgiler, İnsan
Kaynakları Yönetimi bölümü hakkında herşey, İnsan Kaynakları Yönetimi mezunları
iş bulma imkanı, iş olanakları, İnsan Kaynakları Yönetimi mezunları ne iş
yapar, nerelerde çalışabilir, hangi kurumlarda çalışır?
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php