İşitme Engelliler Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi

İşitme Engelliler Öğretmenliği hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, İşitme Engelliler Öğretmenliği hakkında bilgiler edinecek ve İşitme Engelliler Öğretmenliği bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de İşitme Engelliler Öğretmenliği hakkında bilgi...

352 0
İşitme Engelliler
Öğretmenliği hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı,
üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, İşitme Engelliler
Öğretmenliği hakkında bilgiler edinecek ve İşitme Engelliler Öğretmenliği bölümü
hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan
gelir. Sizlerin de İşitme Engelliler Öğretmenliği hakkında bilgi almak için
birçok kaynaktan yararlanmanızı tavsiye ederiz.
İşitme Engelliler Öğretmenliği İş
İmkanları Hakkında Bilgi İşitme Engelliler Öğretmenliği İş Olanakları Hakkında
Bilgi
İşitme engelliler
öğretmeninin işitme özürlü öğrencilere hangi yöntemlerle, hangi bilgi, beceri
ve tutumları kazandıracağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim
programlarında (müfredat programı) belirtilmiştir.
-İşitme
engelliler öğretmeni bu program çerçevesinde;
İşaret dili,
dudaktan okuma tekniklerini öğretir,
-Çocuğa kişilik
kazandırmak ve onu hayata hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini
sabırla, şefkatle ve bilhassa çocuğun kişisel özelliklerini ve yeteneklerini
dikkate alarak uygular,
-Eğitim ve
öğretimini üzerine aldığı çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini
geliştirici etkinlikler düzenler,
-Yemekhanede,
yatakhanede, bahçede, spor alanlarında ve serbest zamanlarını değerlendirme
sırasında çocuklarla beraber olmak suretiyle onlara iyi alışkanlıklar
kazandırmak, kötü davranışlara karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik
yapar,
-Nöbetçi olduğu
günlerde okulda düzen ve disiplini sağlamak üzere görev yapar.
İşitme Engelliler Öğretmenliği İş
Olanakları
Devlet ve özel
okullarda, Rehabilitasyon merkezlerinde, Sosyal Hizmet Kurumlarında, Rehberlik
ve Araştırma Merkezlerinde, Hastanelerde ve Okul Öncesi Eğitim kurumlarında
istihdam edilir.
Meslek
elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara Sınıf
Öğretmeni (İşitme Engelliler) olarak atanmakta, ayrıca branş derslerine
girmemektedirler.
Sosyal Hizmetler
Çocuk Esirgeme Kurumu rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirler
İşitme Engelliler
Öğretmenliği iş bulma imkanı, İşitme Engelliler Öğretmenliği iş olanakları
hakkında bilgi, İşitme Engelliler Öğretmenliği mezunları ne iş yapar, İşitme
Engelliler Öğretmenliği mezunları nerelerde çalışır, İşitme Engelliler
Öğretmenliği mezunlarının çalışabileceği devlet kurumları, özel sektör…
İşitme Engelliler Öğretmenliği Bölümü
Maaşları Hakkında Bilgi
Kamu yani devlet
kurumlarına atananlar 2500-3000 TL dolaylarında maaş alırken, özel sektörde
faaliyet gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.
İşitme Engelliler
Öğretmenliği mezunları ne kadar maaş alır, İşitme Engelliler Öğretmenliği maaşı
ne kadar, İşitme Engelliler Öğretmenliği kazançları
İşitme Engelliler Öğretmenliği Bölümü
Hakkında Genel Bilgiler
Mesleğin eğitim
süresi 4 yıldır. Eğitim süresince, Eğitime Giriş, Matematik, Fen Bilgisi,
Sosyal Bilgiler, Özel Eğitime Giriş, Psikoloji, Dil Gelişimi ve İletişim,
Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım, Türkiye Tarihi, Eğitim Yönetimi, Öğrenme Psikolojisi,
Ses Bilimi ve Ses Bilgisi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, İşitme Engelli
Çocuklarda Dil Gelişimi, İşitme Engelli Çocuklara İletişim Becerileri
Kazandırma, Aile Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Özel Eğitimde Yasa ve Yönetmelikler,
Öğretim Materyalleri Hazırlama Teknikleri, İşitme Cihazlarının Kullanımı vb.
dersler verilmektedir. Öğrenciler, eğitimleri sırasında okullarda uygulama
yapmaktadırlar.
İşitme Engelliler
Öğretmenliği bölümünün öncelikli amacı, alanı ile ilgili profesyonel tutum ve
davranışlara sahip öğretmenler yetiştirmektir. Aynı zamanda kültürel anlamda
gelişime açık, eğitim ve dünyadaki yenilikleri takip edebilecek öğretmenler
yetiştirmektir. Bu program özel eğitim gerektiren öğrencilerin davranışsal ve
işitme problemlerini tanımlayıp onlarla ilişki kurabilen, etik kuralları takip
eden, teknolojiyi kullanabilen öğretmenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Bireysel farklılıklara duyarlı, saygılı ve etkin iletişim becerileri
geliştirmeye yönelik yeterlikleri geliştirmekte önemsenmektedir.
İşitme Engelliler Öğretmenliği Bölümü ile
İlgili Yorumlar
Bu başlık tamamen
sizler için eklenmiştir. Sizlerin de İşitme Engelliler Öğretmenliği hakkında
bilgi vermenizi veya sorularınızı sormanızı istiyoruz ki daha yararlı bir ortam
kurulmuş olsun.

İşitme Engelliler
Öğretmenliği hakkında bilgi, İşitme Engelliler Öğretmenliği bölümü ile ilgili
bilgiler, İşitme Engelliler Öğretmenliği bölümü hakkında herşey, İşitme
Engelliler Öğretmenliği mezunları iş bulma imkanı, iş olanakları, İşitme
Engelliler Öğretmenliği mezunları ne iş yapar, nerelerde çalışabilir, hangi
kurumlarda çalışır?
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php