İslami İlimler Bölümü Hakkında Bilgi

İslami İlimler  hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, İslami İlimler  hakkında bilgiler edinecek ve İslami İlimler  bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de İslami İlimler  hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan...

605 0
İslami
İlimler  hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı,
üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, İslami İlimler  hakkında
bilgiler edinecek ve İslami İlimler  bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş
olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de İslami
İlimler  hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan yararlanmanızı tavsiye
ederiz.
İslami İlimler  İş İmkanları Hakkında
Bilgi İslami İlimler  İş Olanakları Hakkında Bilgi
Bu bölümü bitiren
öğrenci, İslami İlimler Fakültesi mezunu olur. İlahiyat Fakültesi ile eşdeğer
olduğu için İlahiyat Fakültesi mezunlarının sahip olduğu bütün kanunî haklara
sahip olur. Dilerse Temel İslam Bilimleri’nde Yüksek Lisans yapabilir
İslami İlimler İş Olanakları
Türkiye’deki
İlahiyat fakülteleri diplomasına denk İslâmî İlimler Fakültesi diplomasını
alacaklardır. Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı’nın çeşitli kademelerinde ve
Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilâtının her kademesinde, Türkî Cumhuriyetlerde,
Balkanlarda ve Türk vatandaşlarının bulunduğu diğer bütün ülkelerde din
görevlisi veya din eğitimcisi olarak görev yapabilecek; örgün ve yaygın din
eğitimi alanlarında ülkemizin ve vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamaya
katkıda bulunacaklardır. Ayrıca öğrencilerimiz sahip olacakları yüksek
seviyedeki dil eğitimi ile daha pek çok alanda iş imkânı bulabileceklerdir.
İslami
İlimler  iş bulma imkanı, İslami İlimler  iş olanakları hakkında
bilgi, İslami İlimler  mezunları ne iş yapar, İslami İlimler  mezunları
nerelerde çalışır, İslami İlimler  mezunlarının çalışabileceği devlet
kurumları, özel sektör…
İslami İlimler  Bölümü Maaşları
Hakkında Bilgi
Kamu yani devlet
kurumlarına atananlar 2200-2500 TL dolaylarında maaş alırken, özel sektörde
faaliyet gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.
İslami
İlimler  mezunları ne kadar maaş alır, İslami İlimler  maaşı ne
kadar, İslami İlimler  kazançları
İslami İlimler  Bölümü Hakkında Genel
Bilgiler
Temel İslam
Bilimleri Bölümü, İslâm’ın ana kaynaklarını; inanç, ibadet, hukuk, ahlak
esaslarını ve alanı içerisindeki diğer konuları temel kaynaklara dayanarak
akademik düzeyde çalışmayı amaçlar.
İslami İlimler  Bölümü ile İlgili
Yorumlar
Bu başlık tamamen
sizler için eklenmiştir. Sizlerin de İslami İlimler  hakkında bilgi
vermenizi veya sorularınızı sormanızı istiyoruz ki daha yararlı bir ortam
kurulmuş olsun.

İslami
İlimler  hakkında bilgi, İslami İlimler  bölümü ile ilgili bilgiler, İslami
İlimler  bölümü hakkında herşey, İslami İlimler  mezunları iş bulma
imkanı, iş olanakları, İslami İlimler  mezunları ne iş yapar, nerelerde
çalışabilir, hangi kurumlarda çalışır?
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php