İstatistik Bölümü Hakkında Bilgi

İstatistik hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, İstatistik hakkında bilgiler edinecek ve İstatistik bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de İstatistik hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan yararlanmanızı tavsiye ederiz. İstatistik...

267 0
İstatistik hakkında
bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde
işinizi kolaylaştıracak, İstatistik hakkında bilgiler edinecek ve İstatistik bölümü
hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan
gelir. Sizlerin de İstatistik hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan
yararlanmanızı tavsiye ederiz.
İstatistik İş İmkanları Hakkında Bilgi İstatistik
İş Olanakları Hakkında Bilgi
İstatistik Bölümü
Lisans mezunları üniversitelerin akademik kadrolarının yanı sıra, banka, finans
sektöründe ve sigorta sektöründe, araştırma şirketlerinde, kamu ve özel
sektörün kalite kontrol, stok değerlendirme birimlerinde, gazete ve televizyon
kurumları ile hastane vb. yerlerin istatistik birimlerinde istihdam
edilebilirler. 
İstatistik Bölümü İş Olanakları
İstatistik
Bölümünün temel amacı, üniversite de dahil olmak üzere birçok alanda
çalışabilecek İstatistikçi adayları için iyi dengelenmiş bir İstatistik
programı vermektir. İstatistik Bölümü mezunlarının, bölüm öğretim
programlarının teorik istatistik bilgisi yanında uygulamalı istatistik,
bilgisayar, yöneylem araştırması, ekonomi, muhasebe, istatistiksel kalite
kontrol, simülasyon v.b. derslerle desteklenmiş olması nedeni ile çalışma
alanları çok geniştir.
-Endüstriyel
İstatistik,
-Kalite Kontrol,
-Kalite
Geliştirme ve Deney Tasarımları birimleri,
-Nicel ve Nitel
analizler yapan planlama birimleri,
-Sigorta
şirketleri,
-Bilişim sektörü,
-Teknoloji
geliştirme birimleri,
-Ar-Ge ve
danışmanlık şirketleri,
-Bankalar,
-Devlet Planlama
Teşkilatı, Bakanlıklar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türk Standartları
Enstitüsü (TSE), İş ve İşçi Bulma Kurumu ve diğer kamu kuruluşları.
İstatistik iş
bulma imkanı, İstatistik iş olanakları hakkında bilgi, İstatistik mezunları ne
iş yapar, İstatistik mezunları nerelerde çalışır, İstatistik mezunlarının
çalışabileceği devlet kurumları, özel sektör…
İstatistik Bölümü Maaşları Hakkında Bilgi
Kamu yani devlet
kurumlarına atananlar 2200-2500 TL dolaylarında maaş alırken, özel sektörde
faaliyet gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.
İstatistik mezunları
ne kadar maaş alır, İstatistik maaşı ne kadar, İstatistik kazançları
İstatistik Bölümü Hakkında Genel Bilgiler
İstatistik
Bölümünün Öğretim Amaçları; Probleme has çözüm üretebilme ve analitik düşünme becerilerine
sahip, Disiplinlerarası çalışmalara yatkın, Bilgi teknolojilerini etkin bir
biçimde kullanabilen, Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip, Bilimsel
şüpheciliği ilke edinmiş saygın istatisikçiler yetiştirmektir.
İstatistik
Bilimi, doğru bilgiye ulaşabilmek amacıyla hakkında bilgi sahibi olunmak
istenen kitleden veri toplama, toplanan verileri düzenleme, analiz etme ve
yorumlayarak bilgiye ulaşma süreçlerinde tümevarım ve tümdengelim yöntemlerini
kullanan, birey ve nesnelerin özelliklerindeki değişkenliği olasılık teorisi
ile modelleyen ve açıklayan bir bilim dalıdır.
İstatistik Bölümü ile İlgili Yorumlar
Bu başlık tamamen
sizler için eklenmiştir. Sizlerin de İstatistik hakkında bilgi vermenizi veya
sorularınızı sormanızı istiyoruz ki daha yararlı bir ortam kurulmuş olsun.

İstatistik hakkında
bilgi, İstatistik bölümü ile ilgili bilgiler, İstatistik bölümü hakkında
herşey, İstatistik mezunları iş bulma imkanı, iş olanakları, İstatistik mezunları
ne iş yapar, nerelerde çalışabilir, hangi kurumlarda çalışır?
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php