Jeofizik Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi

Jeofizik Mühendisliği hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Jeofizik Mühendisliği hakkında bilgiler edinecek ve Jeofizik Mühendisliği bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Jeofizik Mühendisliği hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan...

268 0
Jeofizik
Mühendisliği hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı,
üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Jeofizik Mühendisliği hakkında
bilgiler edinecek ve Jeofizik Mühendisliği bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş
olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Jeofizik
Mühendisliği hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan yararlanmanızı tavsiye
ederiz.
Jeofizik Mühendisliği İş İmkanları
Hakkında Bilgi Jeofizik Mühendisliği İş Olanakları Hakkında Bilgi
Jeofizik
Mühendisleri kamu ve özel sektörde değişik alanlarda görev yapmaktadır. Kamu
sektöründe başta Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü, TPAO Genel Müdürlüğü,
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Bayındırlık Müdürlükleri, Belediyeler ve
Üniversiteler olmak üzere değişik kurumlarda görevlerini icra etmektedirler.
Özel olarak kendi bürolarını açabilecekleri gibi yerli ve yabancı özel arama ve
zemin inceleme şirketlerinde de görev yapmaktadırlar.
Jeofizik Mühendisliği İş Olanakları
Jeofizik
Mühendisleri, Devlet Su İşleri (DSİ), Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA),
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK-MAM), Türkiye
Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) vb. kamu kuruluşlarında ve tüm belediyelerde
çalışma ortamı bulma imkanına sahiptir. Ayrıca zemin araştırmaları
gerçekleştiren özel jeofizik şirketleri, jeoteknik çalışmalar yapan inşaat
firmaları, özel maden arama şirketleri ve yeraltı suyu arama şirketleri de
jeofizik mühendislerinin çalışabilecekleri özel kuruluşlardır.
Jeofizik
Mühendisliği iş bulma imkanı, Jeofizik Mühendisliği iş olanakları hakkında
bilgi, Jeofizik Mühendisliği mezunları ne iş yapar, Jeofizik Mühendisliği mezunları
nerelerde çalışır, Jeofizik Mühendisliği mezunlarının çalışabileceği devlet
kurumları, özel sektör…
Jeofizik Mühendisliği Bölümü Maaşları
Hakkında Bilgi
Kamu yani devlet
kurumlarına atananlar 3000-3500 TL dolaylarında maaş alırken, özel sektörde
faaliyet gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.
Jeofizik
Mühendisliği mezunları ne kadar maaş alır, Jeofizik Mühendisliği maaşı ne kadar,
Jeofizik Mühendisliği kazançları
Jeofizik Mühendisliği Bölümü Hakkında
Genel Bilgiler
Jeofizik
Mühendisliği fiziksel yöntemler (sismik, elektrik, manyetik, gravite vb.)
kullanarak yerin ve denizlerin altını görüntülemeyi ve özelliklerini
belirlemeyi amaçlayan bir bilim dalıdır. Jeofizik sayesinde yer ve deniz
altında bulunan petrol, doğal gaz, kömür, madenler, endüstriyel ham
maddeler, jeotermal kaynaklar, yeraltı suyu gibi doğal zenginliklerimiz
bulunup, değerlendirilerek ülkemizin refah düzeyinin artırılmasına katkı
sağlanır.
Bölümde
matematik, fizik, kimya gibi temel derslerin yanısıra jeoloji ve jeofiziğe ait
mesleki dersler bulunmaktadır. Mesleki derslerin çoğu uygulamalıdır. Ayrıca,
öğrenciler öğretim üyelerinin denetiminde kampta arazi uygulaması ve ilgili
resmi ve özel kuruluşlarda staj yaparlar. Program mezunları, maden, petrol ve
doğalgaz, jeotermal enerji, yeraltısuyu araştırmaları, zemin etüdleri ve deprem
ile ilgili konularda eğitim ve araştırma etkinliklerini yürütürler.
Jeofizik Mühendisliği Bölümü ile İlgili
Yorumlar
Bu başlık tamamen
sizler için eklenmiştir. Sizlerin de Jeofizik Mühendisliği hakkında bilgi
vermenizi veya sorularınızı sormanızı istiyoruz ki daha yararlı bir ortam
kurulmuş olsun.

Jeofizik
Mühendisliği hakkında bilgi, Jeofizik Mühendisliği bölümü ile ilgili bilgiler, Jeofizik
Mühendisliği bölümü hakkında herşey, Jeofizik Mühendisliği mezunları iş bulma
imkanı, iş olanakları, Jeofizik Mühendisliği mezunları ne iş yapar, nerelerde
çalışabilir, hangi kurumlarda çalışır?
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php