Jeoloji Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi

Jeoloji Mühendisliği hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Jeoloji Mühendisliği hakkında bilgiler edinecek ve Jeoloji Mühendisliği bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Jeoloji Mühendisliği hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan...

265 0
Jeoloji
Mühendisliği hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı,
üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Jeoloji Mühendisliği hakkında
bilgiler edinecek ve Jeoloji Mühendisliği bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş
olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Jeoloji
Mühendisliği hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan yararlanmanızı tavsiye
ederiz.
Jeoloji Mühendisliği İş İmkanları Hakkında
Bilgi Jeoloji Mühendisliği İş Olanakları Hakkında Bilgi
Mezunlar esas
olarak madencilik, inşaat sektörü, yeraltı suları ve petrol arama sektörlerinde
faaliyet gösteren MTA, TPAO, DSİ, ETİ HOLDİNG, BOTAŞ, TKİ, TTK, TCK, Afet
İşleri, İller Bankası, Köy Hizmetleri, Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİEİ),
Çevre Bakanlığı ve Belediyeler gibi kamu kuruluşları ile özel sektörde Serbest
Müşavirlik-Mühislik Bürolarında ücretli ya da büro sahibi olarak,
Sondaj-İnşaat, Kaya-Zemin Laboratuvarlarında ve Madencilik alanlarında
çalışmaktadır. 
Üniversitelerin
jeoloji mühendisliği bölümünü bitirenler bu alanda “Jeoloji Mühendisi” unvanına
hak kazanırlar. Jeoloji mühendisi çalıştığı kurumda yeraltındaki
doğal kaynakların maden, petrol, endüstriyel hammaddeler, yeraltı
suyu, jeotermik enerjinin bilimsel ve teknik yöntemlerle araştırılmasına,
bulunmasına ve rezervlerin hesaplanmasına; kentleşme alanları, liman,
havaalanı, baraj yerleri ile tünel, karayolu ve demiryollarının geçeceği
yerlerin en uygun jeolojik özelliklerine göre seçilmesine çalışır, bu alanda
araştırma ve incelemeler yapar. Jeoloji mühendisi, yeryüzünün jeolojik
haritalarını yapar, yeryüzü ve yeraltına ait elde edilen bilgileri
bütünleştirerek uygulamaya dönüştürür. Jeoloji mühendisleri, jeofizik ve maden
mühendisleri ile yakın bir işbirliği içinde çalışırlar.
Jeoloji Mühendisliği İş Olanakları
Jeoloji
Mühendisleri kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Jeoloji mühendisleri kamu
sektöründe başta MTA ve TPAO olmak üzere DSİ, İller Bankası, TKİ, TTK, İl Özel
İdareleri, Belediyeler, Bayındırlık, Etibank, Çimento fabrikaları ve
Üniversitelerde; özel sektörde ise madencilik ve petrol şirketleri, zemin etüdü
ve sondaj şirketleri ile değişik mühendislik şirketlerinde çalışmaktadırlar.
Bu alanda
yetişenlerin büyük bir bölümü kamu kuruluşlarında, pek azı ise özel
sektörde çalışmaktadır. Jeoloji mühendislerinin çalıştığı belli başlı
kuruluşlar şunlardır: MTA, DSİ, İller Bankası, Etibank, TKİ, Devlet
Karayolları, Yol-Su Elektrik Kurumu, Deprem Araştırma Enstitüsü ve özel sektör
de seramik ve cam fabrikalarıdır.
Jeoloji
Mühendisliği iş bulma imkanı, Jeoloji Mühendisliği iş olanakları hakkında
bilgi, Jeoloji Mühendisliği mezunları ne iş yapar, Jeoloji Mühendisliği mezunları
nerelerde çalışır, Jeoloji Mühendisliği mezunlarının çalışabileceği devlet
kurumları, özel sektör…
Jeoloji Mühendisliği Bölümü Maaşları
Hakkında Bilgi
Kamu yani devlet
kurumlarına atananlar 3300-3500 TL dolaylarında maaş alırken, özel sektörde
faaliyet gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.
Jeoloji
Mühendisliği mezunları ne kadar maaş alır, Jeoloji Mühendisliği maaşı ne kadar,
Jeoloji Mühendisliği kazançları
Jeoloji Mühendisliği Bölümü Hakkında Genel
Bilgiler
Geo (Yer) ve
Logos (Bilim) sözcüklerinden türeyen jeoloji Genel anlamı ile yeryuvarını
meydana getiren kayaçların fiziksel ve kimyasal özelliklerini, milyarlarca
yıllık süreç boyunca iç ve dış etkenlerle uğradığı değişiklikleri, bu değişimin
sonucunda oluşan faylar, kıvrımlar gibi yapılar ile bu yapılara bağlı olarak
oluşan yeraltı zenginlik kaynaklarının dağılımlarını, rezervini ve
geometrisini, mühendislik yapılarının temel malzemesi olarak kullanılmaları
durumunda kayaçların jeo-mühendislik özelliklerinin belirlenmesinin yöntem ve
tekniklerini ortaya koyan mesleki bir disiplindir. 
Jeoloji Mühendisliği Bölümü ile İlgili
Yorumlar
Bu başlık tamamen
sizler için eklenmiştir. Sizlerin de Jeoloji Mühendisliği hakkında bilgi
vermenizi veya sorularınızı sormanızı istiyoruz ki daha yararlı bir ortam
kurulmuş olsun.

Jeoloji
Mühendisliği hakkında bilgi, Jeoloji Mühendisliği bölümü ile ilgili bilgiler, Jeoloji
Mühendisliği bölümü hakkında herşey, Jeoloji Mühendisliği mezunları iş bulma
imkanı, iş olanakları, Jeoloji Mühendisliği mezunları ne iş yapar, nerelerde
çalışabilir, hangi kurumlarda çalışır?
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php