Kentsel Tasarım ve Peyzaj Bölümü Hakkında Bilgi

Kentsel Tasarım ve Peyzaj hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Kentsel Tasarım ve Peyzaj hakkında bilgiler edinecek ve Kentsel Tasarım ve Peyzaj bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Kentsel Tasarım...

197 0
Kentsel Tasarım
ve Peyzaj hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite
tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Kentsel Tasarım ve Peyzaj hakkında
bilgiler edinecek ve Kentsel Tasarım ve Peyzaj bölümü hakkında her şeyi
öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Kentsel
Tasarım ve Peyzaj hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan yararlanmanızı
tavsiye ederiz.
Kentsel Tasarım ve Peyzaj İş İmkanları
Hakkında Bilgi Kentsel Tasarım ve Peyzaj İş Olanakları Hakkında Bilgi
Kentsel Tasarım
ve Peyzaj Mimarlığı Lisans programını başarıyla tamamlayan öğrencilere peyzaj
mimarı unvanı verilir. Bu unvana sahip olan mezunlarımız kamu ve özel sektörde
çeşitli pozisyonlarda çalışma fırsatı bulurlar. Bölümümüz mezunları, bina
ölçeğinden, kent, bölge ve ülke ölçeğine kadar, kentsel tasarım, peyzaj
tasarımı, kentsel planlama, peyzaj planlaması ve yönetimi gibi konularda gerek
projelendirme gerekse uygulama safhalarında görev alma yetkisine sahiptirler.
Bölüm mezunları,
kamu sektöründe Belediyeler ve Valilikler, Devlet Planlama Teşkilatı,
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı,
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, İller Bankası gibi
kurumların ilgili birimlerinde çalışabilirler. Özel sektörde ise mezunlarımız
kendi firmalarını kurabilecekleri gibi; yatırım, inşaat ve gayrimenkul
geliştirme firmalarında, planlama-mimarlık ve peyzaj bürolarında, kentsel
tasarım ve peyzaj mimarlığı bürolarında veya bitki üretimi ve yetiştiriciliği
alanındaki firmalarda ücretli peyzaj mimarı olarak çalışabilmektedirler.
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı İş
Olanakları
-Mimarlık
fakültelerinden peyzaj mimarı unvanıyla mezun olduktan sonra mühendislik ve
mimarlık ofislerinde ketsel tasarımcı olarak görev alabilirler.
-İş güvenliği
uzmanı olarak çalışırlar.
-İmalat sanayi
dalında tasarım ve planlamadan sorumlu olabilirler.
-Belediyelerin
Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Birimleri, İmar ve
Koruma -Müdürlüğü birimlerinde peyzaj mimarı olarak çalışabilirler.
-Gayrimenkul
sektöründe gayrimenkul ve konut değerlendirme uzmanı olarak yer alırlar.
-Devlette 3 yıl
memuriyet süresini tamamlayan peyzaj mimarları yargıda bilir kişi ve teknik
hakim olarak bulunabilir.
-Çevre Etki
Değerlendirme Komitesi’nde çevresel, ekolojik ve stratejik değerlendirme uzmanı
olarak çalışabilirler.
-Üniversitelerde
öğretim üyeliği yapabilirler. 
Kentsel Tasarım
ve Peyzaj iş bulma imkanı, Kentsel Tasarım ve Peyzaj iş olanakları hakkında
bilgi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj mezunları ne iş yapar, Kentsel Tasarım ve
Peyzaj mezunları nerelerde çalışır, Kentsel Tasarım ve Peyzaj mezunlarının
çalışabileceği devlet kurumları, özel sektör…
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Bölümü Maaşları
Hakkında Bilgi
Kamu yani devlet
kurumlarına atananlar 3200-3500 TL dolaylarında maaş alırken, özel sektörde
faaliyet gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.
Kentsel Tasarım
ve Peyzaj mezunları ne kadar maaş alır, Kentsel Tasarım ve Peyzaj maaşı ne
kadar, Kentsel Tasarım ve Peyzaj kazançları
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Bölümü Hakkında
Genel Bilgiler
Kentsel Tasarım
ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü, görsel, işlevsel, teknik, ekonomik ve ekolojik
açıdan kaliteli ve sürdürülebilir kentsel mekan ihtiyacına yönelik yapısal ve
doğal çevreler tasarlayabilen, disiplinler arası çalışma yetkinliğine sahip
peyzaj mimarları yetiştirmektedir. Ülkemizde yeni gelişmeye başlayan Kentsel
Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı meslek alanı; tasarım, planlama, mimarlık ve
mühendislik gibi birçok disiplinin kesiştiği çoğul bir dile sahiptir. Bölüm,
kentlilerin ortak kullanımına açık alanların işlevlendirilmesi ve bu yolla kent
kimliğinin güçlendirilmesi, doğal, tarihi ve kültürel çevre değerlerinin
korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ilkelerini
benimseyen, yaratıcı ve yeniliklere açık kentsel tasarımcı ve peyzaj mimarları
yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Bölümü ile
İlgili Yorumlar
Bu başlık tamamen
sizler için eklenmiştir. Sizlerin de Kentsel Tasarım ve Peyzaj hakkında bilgi
vermenizi veya sorularınızı sormanızı istiyoruz ki daha yararlı bir ortam
kurulmuş olsun.

Kentsel Tasarım
ve Peyzaj hakkında bilgi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj bölümü ile ilgili bilgiler,
Kentsel Tasarım ve Peyzaj bölümü hakkında herşey, Kentsel Tasarım ve Peyzaj mezunları
iş bulma imkanı, iş olanakları, Kentsel Tasarım ve Peyzaj mezunları ne iş
yapar, nerelerde çalışabilir, hangi kurumlarda çalışır?
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php