Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Hakkında Bilgi

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı hakkında bilgiler edinecek ve Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin...

623 0
Kentsel Tasarım
ve Peyzaj Mimarlığı hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı,
üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Kentsel Tasarım ve Peyzaj
Mimarlığı hakkında bilgiler edinecek ve Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümü
hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan
gelir. Sizlerin de Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı hakkında bilgi almak
için birçok kaynaktan yararlanmanızı tavsiye ederiz.
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı İş
İmkanları Hakkında Bilgi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı İş Olanakları
Hakkında Bilgi
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Lisans programını başarıyla
tamamlayan öğrencilere peyzaj mimarı unvanı verilir. Bu unvana sahip olan
mezunlarımız kamu ve özel sektörde çeşitli pozisyonlarda çalışma fırsatı
bulurlar. Bölümümüz mezunları, bina ölçeğinden, kent, bölge ve ülke ölçeğine
kadar, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, kentsel planlama, peyzaj planlaması ve
yönetimi gibi konularda gerek projelendirme gerekse uygulama safhalarında görev
alma yetkisine sahiptirler.
Bölüm mezunları, kamu sektöründe Belediyeler ve Valilikler, Devlet
Planlama Teşkilatı, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Bayındırlık ve
İskân Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, İller
Bankası gibi kurumların ilgili birimlerinde çalışabilirler. Özel sektörde ise
mezunlarımız kendi firmalarını kurabilecekleri gibi; yatırım, inşaat ve
gayrimenkul geliştirme firmalarında, planlama-mimarlık ve peyzaj bürolarında,
kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı bürolarında veya bitki üretimi ve
yetiştiriciliği alanındaki firmalarda ücretli peyzaj mimarı olarak
çalışabilmektedirler.
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı İş Olanakları
-Mimarlık fakültelerinden peyzaj mimarı unvanıyla mezun olduktan
sonra mühendislik ve mimarlık ofislerinde ketsel tasarımcı olarak görev
alabilirler.
-İş güvenliği uzmanı olarak çalışırlar.
-İmalat sanayi dalında tasarım ve planlamadan sorumlu olabilirler.
-Belediyelerin Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kentsel Tasarım ve Kent
Estetiği Birimleri, İmar ve Koruma -Müdürlüğü birimlerinde peyzaj mimarı olarak
çalışabilirler.
-Gayrimenkul sektöründe gayrimenkul ve konut değerlendirme uzmanı
olarak yer alırlar.
-Devlette 3 yıl memuriyet süresini tamamlayan peyzaj mimarları
yargıda bilir kişi ve teknik hakim olarak bulunabilir.
-Çevre Etki Değerlendirme Komitesi’nde çevresel, ekolojik ve
stratejik değerlendirme uzmanı olarak çalışabilirler.
-Üniversitelerde öğretim üyeliği yapabilirler. 
Kentsel Tasarım
ve Peyzaj Mimarlığı iş bulma imkanı, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı iş
olanakları hakkında bilgi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı mezunları ne iş
yapar, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı mezunları nerelerde çalışır, Kentsel
Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı mezunlarının çalışabileceği devlet kurumları, özel
sektör…
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Maaşları Hakkında Bilgi
Kamu yani devlet
kurumlarına atananlar 3200-3500 TL dolaylarında maaş alırken, özel sektörde
faaliyet gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.
Kentsel Tasarım
ve Peyzaj Mimarlığı mezunları ne kadar maaş alır, Kentsel Tasarım ve Peyzaj
Mimarlığı maaşı ne kadar, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı kazançları
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Hakkında Genel Bilgiler
Kentsel Tasarım
ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü, görsel, işlevsel, teknik, ekonomik ve ekolojik
açıdan kaliteli ve sürdürülebilir kentsel mekan ihtiyacına yönelik yapısal ve
doğal çevreler tasarlayabilen, disiplinler arası çalışma yetkinliğine sahip
peyzaj mimarları yetiştirmektedir. Ülkemizde yeni gelişmeye başlayan Kentsel
Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı meslek alanı; tasarım, planlama, mimarlık ve
mühendislik gibi birçok disiplinin kesiştiği çoğul bir dile sahiptir. Bölüm,
kentlilerin ortak kullanımına açık alanların işlevlendirilmesi ve bu yolla kent
kimliğinin güçlendirilmesi, doğal, tarihi ve kültürel çevre değerlerinin
korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ilkelerini
benimseyen, yaratıcı ve yeniliklere açık kentsel tasarımcı ve peyzaj mimarları
yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü
ile İlgili Yorumlar
Bu başlık tamamen
sizler için eklenmiştir. Sizlerin de Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı hakkında
bilgi vermenizi veya sorularınızı sormanızı istiyoruz ki daha yararlı bir ortam
kurulmuş olsun.

Kentsel Tasarım
ve Peyzaj Mimarlığı hakkında bilgi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümü
ile ilgili bilgiler, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümü hakkında
herşey, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı mezunları iş bulma imkanı, iş
olanakları, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı mezunları ne iş yapar,
nerelerde çalışabilir, hangi kurumlarda çalışır?
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php