Kimya Biyoloji Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi

Kimya Biyoloji Mühendisliği hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Kimya Biyoloji Mühendisliği hakkında bilgiler edinecek ve Kimya Biyoloji Mühendisliği bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Kimya Biyoloji Mühendisliği hakkında bilgi...

535 0
Kimya Biyoloji
Mühendisliği hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı,
üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Kimya Biyoloji Mühendisliği hakkında
bilgiler edinecek ve Kimya Biyoloji Mühendisliği bölümü hakkında her şeyi
öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Kimya
Biyoloji Mühendisliği hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan yararlanmanızı
tavsiye ederiz.
Kimya Biyoloji Mühendisliği İş İmkanları
Hakkında Bilgi Kimya Biyoloji Mühendisliği İş Olanakları Hakkında Bilgi
-Organik ve
inorganik maddelerin bileşimlerini, atom ve molekül ağırlıklarını, 
madde elektrik,
ısıtma vb. etkiler karşısında meydana gelen değişmeleri inceler.
-Moleküler ve
hücre biyolojisinin ana prensipleri ışığında hücre yapısı, işlevselliği, 
protein, DNA ve
RNA gibi makro moleküllerin moleküler yapıları ve fiziksel 
özelliklerini
inceler.
-Aminoasit ve
nükleotidler, şeker, yağ moleküller, protein, nükleik asit, 
polisakkarit ve
zarların yapıları ile özelliklerini araştırır.
-Enzim kinetiği
ve mekanizmaları ile ana metabolizma olaylarını inceler.
-Kimyasal
reaksiyonlar ve kinetik modeller ışığında malzemelerin yapı ve 
özelliklerini
inceler.
-Kimyasal termo
dinamik ve denge unsurları içinde malzemelerin yapı ve 
özelliklerini
inceler.
-Laboratuvar
ortamında iyonik ve serbest radikal reaksiyonları inceler,
-Kimyasal denge
kanunları içerisinde ideal ve gerçek gazların özelliklerini, birinci 
ve ikinci
termodinamik kanunlarını saf malzemelerin ve basit karışımlarının 
fiziksel
transformasyonlarını inceler.
-Kimya ve biyolojik
sistemlere yönelik kütle ve enerji koruma hesaplarını yapar.
-Kimyasal ve
biyolojik süreçlerin simülasyonunu bilgisayar ortamında hazırlar.
-Hız ve denge
temelli ayırma metotlarını, damıtma, absorpsiyon, ekstraksiyon, 
iyon-değişim,
kromatografi ve membran ayırma yöntemlerini kimya ve biyoloji 
sistemlerine
uygular.
-Polimer ve
biyolojik sistemlerde çeşitli reaktör tasarımları yapar.
-Optimizasyon ve
ekonomik analizler yapar.
-Kimyasal ve
biyolojik süreçlerin modellemesini yapar.
-Biyolojik kontrol
sistemlerinin incelemesini yapar.
-Reaktör, ayırma,
kontrol kavram ve teorilerinin kimya ve biyoloji sistemlerine 
deneysel
uygulanmasını yapar.
-Endüstri
ilişkili sorunlarda proje tasarımı yapar ve takım çalışmalarına katılır.
Kimya-Biyoloji Mühendisliği İş Olanakları
Petrokimya, gıda,
ilaç, sağlık, elektronik, kimya, tekstil, kağıt, malzeme, enerji ve 
tarım sektörleri
kimya-biyoloji mühendislerinin çalışacakları alanlardan 
bazılarıdır.
Mesleğin iş fonksiyonları; araştırma-geliştirme, süreç tasarımı, süreç 
kontrol, üretim
tesislerinin üretim departmanları ve teknik pazarlama-satış 
uzmanlığını da
içeren geniş bir alanı kapsar. Bu nedenle mezunların Pazarlama ve 
Satış Uzmanı /
Satış Mühendisi olarak ta çalışma imkanı bulunmaktadır.
Kimya-biyoloji
mühendisliği alanında şu ana kadar ülkemizde mezun olmuş iş 
arayanlar
bulunmadığından, iş arama sürecindeki zorlukların ya da avantajların
hangi boyutta
olduğu bilinmemektedir .
Kimya Biyoloji
Mühendisliği iş bulma imkanı, Kimya Biyoloji Mühendisliği iş olanakları
hakkında bilgi, Kimya Biyoloji Mühendisliği mezunları ne iş yapar, Kimya
Biyoloji Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır, Kimya Biyoloji Mühendisliği mezunlarının
çalışabileceği devlet kurumları, özel sektör…
Kimya Biyoloji Mühendisliği Bölümü Maaşları
Hakkında Bilgi
Kamu yani devlet
kurumlarına atananlar 3000-3500 TL dolaylarında maaş alırken, özel sektörde
faaliyet gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.
Kimya Biyoloji
Mühendisliği mezunları ne kadar maaş alır, Kimya Biyoloji Mühendisliği maaşı ne
kadar, Kimya Biyoloji Mühendisliği kazançları
Kimya Biyoloji Mühendisliği Bölümü
Hakkında Genel Bilgiler
Eğitimini başarı
ile tamamlayanlara “Kimya-Biyoloji Mühendisliği” lisans diploması 
ve
“Kimya-Biyoloji Mühendisi ” unvanı verilir.
 Kimya-Biyoloji
Mühendisi, Kimya Mühendisliğine biyoloji tabanını entegre ederek; 
hayat bilimleri,
genom teknolojisi ve biyoteknoloji konularında mühendislik 
disiplinleri ve
amacına yönelik çalışmalar yapan kişidir.
Kimya Biyoloji Mühendisliği Bölümü ile
İlgili Yorumlar
Bu başlık tamamen
sizler için eklenmiştir. Sizlerin de Kimya Biyoloji Mühendisliği hakkında bilgi
vermenizi veya sorularınızı sormanızı istiyoruz ki daha yararlı bir ortam
kurulmuş olsun.

Kimya Biyoloji
Mühendisliği hakkında bilgi, Kimya Biyoloji Mühendisliği bölümü ile ilgili
bilgiler, Kimya Biyoloji Mühendisliği bölümü hakkında herşey, Kimya Biyoloji
Mühendisliği mezunları iş bulma imkanı, iş olanakları, Kimya Biyoloji
Mühendisliği mezunları ne iş yapar, nerelerde çalışabilir, hangi kurumlarda
çalışır?
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php