Kimya Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi

Kimya Öğretmenliği hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Kimya Öğretmenliği hakkında bilgiler edinecek ve Kimya Öğretmenliği bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Kimya Öğretmenliği hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan...

213 0
Kimya
Öğretmenliği hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı,
üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Kimya Öğretmenliği hakkında
bilgiler edinecek ve Kimya Öğretmenliği bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş
olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Kimya
Öğretmenliği hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan yararlanmanızı tavsiye
ederiz.
Kimya Öğretmenliği İş İmkanları Hakkında
Bilgi Kimya Öğretmenliği İş Olanakları Hakkında Bilgi
-Meslek
elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kimya
öğretmeni olarak çalışmaktadırlar.
-Ayrıca Kimya, İleri Kimya, Fen Bilgisi, Bilim ve Teknoloji, Bilgi Teknolojisi,
Çevre ve İnsan, Teknik Atölye, Kimya Uygulamaları, Proses, Plastik İşleme, Gıda
Teknolojisi, Lastik Teknolojisi ve Petrokimya bilimlerinin teorik ve uygulamalı
meslek derslerine girerler.
-Ülke nüfusundaki hızlı artış beraberinde yeni okullara ihtiyacı da
arttırmaktadır. Buna koşut olarak kimya öğretmenlerinin de iş bulma şansı
artmaktadır.
-Kimya Öğretmenleri dershanelerde de görev yapmaktadırlar.
Kimya Öğretmenliği İş Olanakları
Beş yıllık
program sonunda lisans derecesiyle mezun olan öğrencilerimiz, ortaöğretim
okullara Kimya öğretmeni olarak atanabilmektedirler. Çeşitli sanayi dallarında
farklı pozisyonlarda iş bulabilmektedirler. Üniversitelerin Fen Bilimleri
enstitülerine bağlı Kimya anabilim dallarında veya Eğitim Bilimleri enstitülerine
bağlı Kimya eğitimi anabilim dallarında Yüksek Lisans ve Doktora programlarına
girebilmekte ve bu dallarda akademisyen olabilmektedirler. Kimya Eğitimi
Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel okul ve
dershanelerde öğretmenlik veya araştırıcı olarak çalışabileceği gibi devletin
farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler.
Kimya
Öğretmenliği iş bulma imkanı, Kimya Öğretmenliği iş olanakları hakkında bilgi, Kimya
Öğretmenliği mezunları ne iş yapar, Kimya Öğretmenliği mezunları nerelerde
çalışır, Kimya Öğretmenliği mezunlarının çalışabileceği devlet kurumları, özel
sektör…
Kimya Öğretmenliği Bölümü Maaşları
Hakkında Bilgi
Kamu yani devlet
kurumlarına atananlar 2500 TL dolaylarında maaş alırken, özel sektörde faaliyet
gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.
Kimya
Öğretmenliği mezunları ne kadar maaş alır, Kimya Öğretmenliği maaşı ne kadar, Kimya
Öğretmenliği kazançları
Kimya Öğretmenliği Bölümü Hakkında Genel
Bilgiler
Kimya konusu ile
ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki
öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan
öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Kimya öğretmeni, bu program çerçevesinde;
– Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,
– Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile
ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
– Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini
geliştirici etkinlikler düzenler,
– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
– Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına
yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
– Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev
yapar,
– Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur,
yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

Kimya Öğretmenliği Bölümü ile İlgili
Yorumlar
Bu başlık tamamen
sizler için eklenmiştir. Sizlerin de Kimya Öğretmenliği hakkında bilgi
vermenizi veya sorularınızı sormanızı istiyoruz ki daha yararlı bir ortam
kurulmuş olsun.

Kimya
Öğretmenliği hakkında bilgi, Kimya Öğretmenliği bölümü ile ilgili bilgiler, Kimya
Öğretmenliği bölümü hakkında herşey, Kimya Öğretmenliği mezunları iş bulma
imkanı, iş olanakları, Kimya Öğretmenliği mezunları ne iş yapar, nerelerde
çalışabilir, hangi kurumlarda çalışır?
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php