Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Hakkında Bilgi

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım hakkında bilgiler edinecek ve Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin...

347 0
Kültür
Varlıklarını Koruma ve Onarım hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu
tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Kültür
Varlıklarını Koruma ve Onarım hakkında bilgiler edinecek ve Kültür Varlıklarını
Koruma ve Onarım bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih,
iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım hakkında
bilgi almak için birçok kaynaktan yararlanmanızı tavsiye ederiz.
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım İş
İmkanları Hakkında Bilgi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım İş Olanakları
Hakkında Bilgi
Türkiye’de,
kültür varlıklarını koruma ve onarım programlarını başarıyla tamamlayan
mezunlar için, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kültür
varlıklarından sorumlu kamu kuruluşları ile arkeolojik kazılar, müzeler, koruma
laboratuarları, özel koleksiyonlar ve restorasyon firmaları gibi kamu ve özel
sektörde geniş istihdam olanakları mevcuttur. Bununla birlikte ülkemizde
gereksinimi karşılayacak koruma elemanlarının (konservatör) azlığı dikkati
çekmektedir.
Müzeler ve ören
yerleri konservatörlere en çok ihtiyaç duyulan istihdam alanlarının başında
gelir. Müzelerin öncelikli sorumluluğu varlık nedenleri olan eserleri korumak,
onlar için en uygun çevre koşullarını sağlamaktır. Bu düşünce bir yandan az ya
da çok onarımı (etkin koruma), öte yandan da her türlü bozulmanın önüne geçecek
koşulların hazırlanmasını (önleyici koruma) gerekli kılmaktadır. Bu amaca
ulaşmak için müzeciler ve sergi tasarımcıları (küratör) kadar koruma
uzmanlarına gereksinim duyulmaktadır. Türkiye’de bu konuda karşılaşılan
güçlüklerin başta gelen nedenlerinden biri müzelerde koruma eğitimi ve kadrolu
konservatör istihdamının yetersizliğidir. Türkiye müzelerinde çalışan kadrolu
konservatör sayısı gün geçtikçe artmaktadır; ancak Bakanlığa bağlı 185
civarında müze ve ziyarete açık ören yeri, 320 civarında bilimsel kazı olduğu
düşünülürse kadrolu meslek elemanı istihdamının sürdüğü de açıkça
anlaşılmaktadır.
Arkeolojik
kazılar da konservatörler için geniş çalışma olanağı bulunan koruma uygulama
alanlarıdır. Arkeolojik buluntuların korunması kazı alanında başlar. Toprak
altından gün ışığına çıkartılan eserlerin arkeolojik bilgi ve izlerini
kaybetmeden gelecek kuşaklara aktarılması kazı ve korumanın birlikte
planlanmasıyla mümkündür. UNESCO’nun 1956 yılı kararları arasında, kazıdaki
korumanın önceden planlanması gerektiği, tesadüflere bırakılamayacak kadar
önemli bir konu olduğu vurgulanmıştır (Erder 2007: 242). Kazı sırasında
buluntuları veya mimari kalıntıları içeren bir koruma, kazı ekibi içinde
profesyonel bir veya daha çok konservatörün sürekli bulunmasını
gerektirmektedir.
Konservatörler
için bir diğer istihdam alanı mimari mirasın korunmasına yönelik uygulama
yapılan restorasyon şantiyeleridir. Tarihi binalardaki duvar resimleri, mozaik,
taş, çini, sıva, ahşap, metal gibi özgün yapı malzemeleri ve süslemelerinin
korunması mimarlardan çok konservatörlerin uygulama alanına girmekte ve bu
yönde talepler artış göstermektedir. Mezunlar için kamuya ve özel sektöre
hizmet vermek üzere firmalaşma olanakları da mevcuttur. Son zamanlarda, başta
İstanbul’da olmak üzere arkeolojik kazılara, müzelere, özel koleksiyonerlere ve
restorasyon şantiyelerine kendi uzmanlık alanlarına ilişkin hizmet veren şirket
sayısı artış kaydetmektedir.
Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün son zamanlarda
Türkiye’de yapılan yerli ve yabancı kazılara koruma planlaması ve konservatör
bulundurma zorunluluğu getirmesi, müzelerden gelen talepler ve konuya artan
ilgi mezunlar için umut vaat edici gelişmelerdir.
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım İş
Olanakları
Bu programdan
mezun olan öğrenciler, “Restoratör ve Konservatör” olarak Kültür ve
Turizm Bakanlığı bünyesinde olmak üzere kamu ve özel sektörde istihdam
olanaklarına sahiptirler. 
Kültür
Varlıklarını Koruma ve Onarım iş bulma imkanı, Kültür Varlıklarını Koruma ve
Onarım iş olanakları hakkında bilgi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım mezunları
ne iş yapar, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım mezunları nerelerde çalışır, Kültür
Varlıklarını Koruma ve Onarım mezunlarının çalışabileceği devlet kurumları,
özel sektör…
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Maaşları Hakkında Bilgi
Kamu yani devlet
kurumlarına atananlar 2200-2500 TL dolaylarında maaş alırken, özel sektörde
faaliyet gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.
Kültür
Varlıklarını Koruma ve Onarım mezunları ne kadar maaş alır, Kültür Varlıklarını
Koruma ve Onarım maaşı ne kadar, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım kazançları
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Hakkında Genel Bilgiler
Bölümün amacı,
arkeolojik ve etnografik niteliğe sahip taşınır ve/veya taşınmaz sanat ve
kültür varlıklarına ve onların korunmalarına karşı duyarlı, kendisinin ve
mesleğinin toplumdaki yerini kavramış, sanat ve kültür varlıklarının korunması
alanında teknik bilgi ve temel uygulama becerileri kazanmış, mesleki yeterlik
ve etik sorumluluk taşıyan, kamu yararını gözeten, gerektiğinde farklı
disiplinlerden yararlanabilen, mesleki gelişmeye açık koruma meslek elemanları
(konservatör) yetiştirmektir.
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
ile İlgili Yorumlar
Bu başlık tamamen
sizler için eklenmiştir. Sizlerin de Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım hakkında
bilgi vermenizi veya sorularınızı sormanızı istiyoruz ki daha yararlı bir ortam
kurulmuş olsun.

Kültür
Varlıklarını Koruma ve Onarım hakkında bilgi, Kültür Varlıklarını Koruma ve
Onarım bölümü ile ilgili bilgiler, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümü
hakkında herşey, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım mezunları iş bulma
imkanı, iş olanakları, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım mezunları ne iş
yapar, nerelerde çalışabilir, hangi kurumlarda çalışır?
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php