Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler hakkında bilgiler edinecek ve Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin...

414 0
Küresel Siyaset
ve Uluslararası İlişkiler hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım
yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Küresel Siyaset ve
Uluslararası İlişkiler hakkında bilgiler edinecek ve Küresel Siyaset ve
Uluslararası İlişkiler bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir
tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Küresel Siyaset ve Uluslararası
İlişkiler hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan yararlanmanızı tavsiye
ederiz.
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler İş
İmkanları Hakkında Bilgi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler İş
Olanakları Hakkında Bilgi
İlgili
üniversite, bölümün çalışma alanları ile ilgili herhangi bir açıklama
yapmamıştır. Web ortamında gezen bazı yorumlar ise, bölümün iş bulma imkanının
kısıtlı olduğunu göstermektedir. Kısacası, bölümün iş imkanları hakkında kesin
bilgiye sahip değilseniz bu bölümü yazmayın.
Küresel Siyaset
ve Uluslararası İlişkiler iş bulma imkanı, Küresel Siyaset ve Uluslararası
İlişkiler iş olanakları hakkında bilgi, Küresel Siyaset ve Uluslararası
İlişkiler mezunları ne iş yapar, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler mezunları
nerelerde çalışır, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler mezunlarının
çalışabileceği devlet kurumları, özel sektör…
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Maaşları Hakkında Bilgi
Kamu yani devlet
kurumlarına atananlar 2200-2500 TL dolaylarında maaş alırken, özel sektörde
faaliyet gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.
Küresel Siyaset
ve Uluslararası İlişkiler mezunları ne kadar maaş alır, Küresel Siyaset ve
Uluslararası İlişkiler maaşı ne kadar, Küresel Siyaset ve Uluslararası
İlişkiler kazançları
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Hakkında Genel Bilgiler
Bölüm sadece Orta
Doğu Teknik Üniversitesinde okutulmaktadır. Bölümün eğitim dili İngilizcedir.
Öğrenci alımı ise TM-2 puanı ile yapılmaktadır. Bu puan türüne sahip olmak için
YGS’den en az 180 puan alınmalı ve LYS-1, LYS-3 sınavlarına girilerek yeterli
puan alınmalıdır.
Globalleşme
özellikle Soğuk Savaşın bitimini takibeden dönemde tüm dünyada baskın bir süreç
olarak etkisini göstermektedir. Günümüzde çok karmaşık bir sosyal
ilişkiler ağını da ortaya çıkaran bu sürecin ulusal ve uluslararası
boyutlarının, konunun disiplinlerarası niteliğinin de ön plana
çıkartılarak, lisans düzeyinde programlanarak, öğrencilere aktarılması gereği
açıktır. Üniversitemizde var olan Uluslararası İlişkiler ve Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programlarında bu konular ele alınmakla birlikte
disiplinlerarası bir yaklaşımı temel alacak yeni bir programın konuların
günümüz dünyasında gerektirdiği ayrıntı ve vurguların incelenmesi açısından
gerekli olacağı düşünülmektedir.
Bu amaçla ODTÜ
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümleri Amerika
Birleşik Devletleri’ndeki SUNY-Binghamton Üniversitesinin ilgili bölümleri ile
işbirliği içerisinde disiplinlerarası bir niteliği olan lisans Global
and International Affairs (Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler)
lisans programının geliştirilmesini önermektedirler.
Programa,
üniversitemizde hem Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne, hem de
Uluslararası İlişkiler Bölümüne giderek artan üstün nitelikli öğrenci talebi ve
günümüzde uluslararası gelişmelerden soyutlanamayacak siyasal ve toplumsal
sorunlara ilgi duyan öğrencilerin gereksinmeleri de gözönüne alındığında, ciddi
bir istem olabileceği varsayılabilir. Programa kabul edilecek
öğrencilerin dört yıllık öğrenimin döneminin birinci ve üçüncü yıllarını
ODTÜ’de, ikinci ve dördüncü yıllarını ise SUNY-Binghamton
Üniversitesinde
tamamlamaları sözkonusudur. Bu olanağın programa olacak istemi artıracak
bir unsur olacağı da düşünülebilir. 
Önerilen program
hem Orta Doğu Teknik Üniversitesinin iki bölümü arasında halen var olan yakın
işbirliğinin artırılmasına yardımcı olacak hem de ODTÜ’nün ABD’nin saygın
üniversitelerinden ve özellikle sosyal/siyasal bilimler alanında uluslararası
bir konuma sahip SUNY-Binghamton Üniversitesi ile ortak bir program
geliştirmesi yolu ile üniversitemizin var olan uluslararası saygınlığını
pekiştirecektir. Bu bağlamda bu program yoluyla kurulacak ilişkinin uzun
dönemde öğretim üyesi değişimi, araştırma projelerinde ortaklık ve öğrenci
değişimi gibi başka yollarla mevcut Bölümlerimize de olumlu katkılar yapması
beklenmektedir. 
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
ile İlgili Yorumlar
Bu başlık tamamen
sizler için eklenmiştir. Sizlerin de Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler hakkında
bilgi vermenizi veya sorularınızı sormanızı istiyoruz ki daha yararlı bir ortam
kurulmuş olsun.

Küresel Siyaset
ve Uluslararası İlişkiler hakkında bilgi, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
bölümü ile ilgili bilgiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler bölümü
hakkında herşey, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler mezunları iş bulma
imkanı, iş olanakları, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler mezunları ne
iş yapar, nerelerde çalışabilir, hangi kurumlarda çalışır?
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php