Maden Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi

Maden Mühendisliği hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Maden Mühendisliği hakkında bilgiler edinecek ve Maden Mühendisliği bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Maden Mühendisliği hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan...

263 0
Maden
Mühendisliği hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı,
üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Maden Mühendisliği hakkında
bilgiler edinecek ve Maden Mühendisliği bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş
olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Maden
Mühendisliği hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan yararlanmanızı tavsiye ederiz.
Maden Mühendisliği İş İmkanları Hakkında
Bilgi Maden Mühendisliği İş Olanakları Hakkında Bilgi
Maden
Mühendisleri kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Maden mühendisleri kamu
sektöründe başta TKI, TTK, ETİ Maden, MTA ve TPAO olmak üzere DSİ, İl Özel
İdareleri, Belediyeler, Bayındırlık, Çimento fabrikaları ve Üniversitelerde;
özel sektörde ise madencilik ve petrol şirketleri, zemin etüdü ve sondaj
şirketleri ile değişik mühendislik şirketlerinde çalışmaktadırlar. Ayrıca,
kendine ait özel iş alanları kurup fenni nezaretçilik ve proje planlama vb.
işlerde çalışmaktadırlar.
Maden Mühendisliği İş Olanakları
Mezunlarımızın
çalışma alanları başlıklar halinde, Kömür, metalik maden ve endüstriyel
hammadde yataklarının çeşitli yöntemlerle (galeri, kuyu, sondaj, jeofizik gibi)
aranması, Maden yataklarının teknik esaslar çerçevesinde, güvenli, ekonomik ve
çevreye duyarlı bir şekilde işletilmesi ve zenginleştirilmesi, Çeşitli amaçlara
yönelik yeraltı kazıları (ulaşım, depolama, sığınak gibi), İşletmelerde iş
sağlığı ve güvenliği çalışmalarının planlanması ve yönetimidir. Mezunlarımız,
TKİ Genel Müdürlüğü, TTK Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri Genel
Müdürlüğü, MTA Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye
Demir-Çelik İşletmeleri AŞ, DSİ Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü,
Üniversite ve Yüksek Okullar, Seramik, cam ve çimento fabrikaları, Mermer ve
doğaltaş ocağı işletmeleri, Maden arama, fizibilite ve değerlendirme
çalışmaları, Tünel ve metro çalışmalarında istihdam edilmektedir. Mezunlarımız
ayrıca madencilik ile ilgili her türlü faaliyette danışman ve teknik nezaretçi
olarak görev alabilmektedir. 
Maden
Mühendisliği iş bulma imkanı, Maden Mühendisliği iş olanakları hakkında bilgi, Maden
Mühendisliği mezunları ne iş yapar, Maden Mühendisliği mezunları nerelerde
çalışır, Maden Mühendisliği mezunlarının çalışabileceği devlet kurumları, özel
sektör…
Maden Mühendisliği Bölümü Maaşları
Hakkında Bilgi
Kamu yani devlet
kurumlarına atananlar 3100-3500 TL dolaylarında maaş alırken, özel sektörde
faaliyet gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.
Maden
Mühendisliği mezunları ne kadar maaş alır, Maden Mühendisliği maaşı ne kadar, Maden
Mühendisliği kazançları
Maden Mühendisliği Bölümü Hakkında Genel
Bilgiler
Maden
mühendisliği bölümü, ülkemizdeki yaklaşık 20 üniversitede okutulmaktadır. Bütün
üniversiteler, Maden Mühendisliği bölümüne öğrenci alımını MF-4 puanı üzerinden
yapmaktadır. Ülkemizin maden bakımından zengin bir bölgede yer aldığı için,
bölüm mezunlarının iş bulma imkanı biraz daha geniştir. Bu bölümü kazanmak için
YGS’ye, LYS-1 ve LYS-2’ye girilerek yeterli puan alınmalıdır.
Karadeniz Teknik
Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, doğal kaynakların işletilmesi ve
zenginleştirilmesi aşamalarında rol alabilecek, kaya mekaniği ve mermer
teknolojisi ile ilgilenebilecek ve doğal olayları tanıyıp, nedenlerini
araştırıp çözüm üretebilecek mühendisler yetiştirebilmek amacıyla bir müfredat
yürütmektedir. Bu hedefe yönelik olarak oluşturulan ders müfredatı genel
jeoloji, mineraloji-petrografi, maden yatakları, kaya mekaniği, madencilik
metotları, maden havalandırma, cevher hazırlama ve zenginleştirme ve maden
ekonomisi alanlarında dersler ile mühendislik etiği, bilgisayar uygulamaları,
maden ve iş hukuku, işçi sağlığı ve iş güvenliği ve madencilik ve çevre gibi
genel amaçlı dersler de içermektedir. Zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere
kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler, programa çok
yönlü bir özellik katmıştır. Böylece, Maden Mühendisliği Bölümü, gerek bireysel
ve gerekse gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla madencilik
problemlerini tanımlayarak çözüm üretebilecek.
Maden Mühendisliği Bölümü ile İlgili
Yorumlar
Bu başlık tamamen
sizler için eklenmiştir. Sizlerin de Maden Mühendisliği hakkında bilgi
vermenizi veya sorularınızı sormanızı istiyoruz ki daha yararlı bir ortam
kurulmuş olsun.

Maden
Mühendisliği hakkında bilgi, Maden Mühendisliği bölümü ile ilgili bilgiler, Maden
Mühendisliği bölümü hakkında herşey, Maden Mühendisliği mezunları iş bulma
imkanı, iş olanakları, Maden Mühendisliği mezunları ne iş yapar, nerelerde
çalışabilir, hangi kurumlarda çalışır?
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php