Maliye Bölümü Hakkında Bilgi

Maliye hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Maliye hakkında bilgiler edinecek ve Maliye bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Maliye hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan yararlanmanızı tavsiye ederiz. Maliye...

475 0
Maliye hakkında
bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde
işinizi kolaylaştıracak, Maliye hakkında bilgiler edinecek ve Maliye bölümü
hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan
gelir. Sizlerin de Maliye hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan
yararlanmanızı tavsiye ederiz.
Maliye İş İmkanları Hakkında Bilgi Maliye İş
Olanakları Hakkında Bilgi
Maliye
Müfettişliği, Sayıştay Denetçiliği, Hesap Uzmanlığı, Gelirler Kontrolörlüğü,
Gümrük Müfettişliği, Kaymakamlık, İdari Yargı Hakimliği vb. üst düzey görevler
ve çeşitli mali kuruluşlarda denetçilik, murakıplık, müfettişlik ve uzmanlık
bölümün mezunlarının görev alabilecekleri temel kamu görevleridir. Ayrıca
mezunlar üniversitelerin araştırma görevlisi, öğretim görevlisi kadrolarında da
istihdam edilebilmekte ve akademik kariyer yapabilmektedirler. Bunlara ilave
olarak Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik mesleği de Maliye Bölümü
öğrencilerinin istihdam olanağının yüksek olduğu bir diğer alandır.
Maliye Bölümü İş Olanakları
Bölüm mezunları
son derece geniş bir alanda iş bulabilme olanağına sahiptir. Mezunlarımızın
kamu kesimi ve özel sektörde orta ve üst düzey yönetici olarak çalışma
imkanlarının yanı sıra maliye müfettişliği, hesap uzmanlığı, mali müşavirlik,
idari yargı hakimliği gibi meslek sınavlarında da avantajlı bir konuma sahip
olacakları düşünülmektedir.

Maliye Müfettişliği, Sayıştay Denetçiliği, Hesap Uzmanlığı, Gelirler
Kontrolörlüğü, Gümrük Müfettişliği, Kaymakamlık, İdari Yargı Hakimliği vb. üst
düzey görevler ve çeşitli mali kuruluşlarda denetçilik, murakıplık, müfettişlik
ve uzmanlık bölümün mezunlarının görev alabilecekleri temel kamu görevleridir.
Ayrıca mezunlar üniversitelerin araştırma görevlisi, öğretim görevlisi
kadrolarında da istihdam edilebilmekte ve akademik kariyer yapabilmektedirler.
Bunlara ilave olarak İİBF mezunlarının istihdam edilebilme olanağının yüksek
olduğu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik mesleği de Maliye Bölümü
öğrencilerinin istihdam olanağının yüksek olduğu bir diğer alandır. Ayrıca
eğitimleri boyunca iyi bir bilgi birikimiyle donatılmış olan mezunlar
bankacılık sektörü başta olmak üzere özel sektöre ait bir çok alanda istihdam
olanağına sahiptirler.

Maliye bölümü mezunları için,

Maliye Müfettişliği, Sayıştay Denetçiliği, Hesap Uzmanlığı, Gelirler
Kontrolörlüğü, Gümrük Müfettişliği, Kaymakamlık, İdari Yargı Hakimliği vb. üst
düzey görevler ve çeşitli mali kuruluşlarda denetçilik, murakıplık, müfettişlik
ve uzmanlık bölümün mezunlarının görev alabilecekleri temel kamu
görevleridir…

Maliye iş bulma
imkanı, Maliye iş olanakları hakkında bilgi, Maliye mezunları ne iş yapar, Maliye
mezunları nerelerde çalışır, Maliye mezunlarının çalışabileceği devlet
kurumları, özel sektör…
Maliye Bölümü Maaşları Hakkında Bilgi
Kamu yani devlet
kurumlarına atananlar 2500-3000 TL dolaylarında maaş alırken, özel sektörde
faaliyet gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.
Maliye mezunları
ne kadar maaş alır, Maliye maaşı ne kadar, Maliye kazançları
Maliye Bölümü Hakkında Genel Bilgiler
Maliye Bölümü
Lisans Programı, gerek bölüm öğretim elemanlarının yaptığı, gerekse ülke
çapında yapılan araştırmalarla mali konulardaki gelişmeleri izleyerek çağımızın
gereklerine uygun mali bilgilerle donatılmış öğrenciler yetiştirir. Bunun için
iktisat, muhasebe ve mali hukuk ağırlıklı bir program takip eder. Başta Maliye
Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıkların çeşitli kademelerine ve özel
işletmelerin muhasebe ve mali danışmanlık hizmetlerine eleman yetiştirmeyi amaçlar.
Maliye Bölümü ile İlgili Yorumlar
Bu başlık tamamen
sizler için eklenmiştir. Sizlerin de Maliye hakkında bilgi vermenizi veya
sorularınızı sormanızı istiyoruz ki daha yararlı bir ortam kurulmuş olsun.

Maliye hakkında
bilgi, Maliye bölümü ile ilgili bilgiler, Maliye bölümü hakkında herşey, Maliye
mezunları iş bulma imkanı, iş olanakları, Maliye mezunları ne iş yapar,
nerelerde çalışabilir, hangi kurumlarda çalışır?
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php