Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi

Meteoroloji Mühendisliği hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Meteoroloji Mühendisliği hakkında bilgiler edinecek ve Meteoroloji Mühendisliği bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Meteoroloji Mühendisliği hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan...

260 0
Meteoroloji
Mühendisliği hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı,
üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Meteoroloji Mühendisliği hakkında
bilgiler edinecek ve Meteoroloji Mühendisliği bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş
olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Meteoroloji
Mühendisliği hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan yararlanmanızı tavsiye
ederiz.
Meteoroloji Mühendisliği İş İmkanları
Hakkında Bilgi Meteoroloji Mühendisliği İş Olanakları Hakkında Bilgi
Meteoroloji
mühendisinin başlıca görevleri şunlardır:
-Yer
istasyonlarında, nehir ve göllerde belirli saatlerde (saat başı), belli
noktadaki meteorolojik durumu (ısı, yağış, basınç, bulut vb.) gözler,
-Çeşitli meteoroloji istasyonlarından gelen gözlem raporlarını yorumlar,
-Gözlenen bilgileri kodlandırarak telex, fax vb. iletişim devrelerine verir,
-Kod haline dönüşen bilgileri Rom’daki merkeze gönderir,
-Meteorolojik olayları yer ve basınç durumunu yüksek kartlara işler ve
haritaların bilgisayar yardımıyla çizimini yapar, meteorolojik olayları harita
üzerinde belirtir,
-Yüksek atmosfer gözlemi yapan istasyonlarda balon sistemi ile gözlemler yapar.
gözlem sonucunu yüksek kartlara işler,
-Yerden itibaren 20 km’ye kadar olan çeşitli seviyelerde yapılan gözlemde
kullanılan yüksek kartların analizini yapar,
-Deniz meteoroloji istasyonlarında gözlem yoluyla rüzgar ve dalga tahmini
yapar,
-Hava meydanlarında yağmur, kar, bulut vb. yer gözlemleri yapar, kontrol
kulesine hava gözlem sonucunda ortaya çıkan bilgileri verir,
-Uygun baraj yerlerinin seçimi amacıyla hava etüdü yaparak, havzaya gelebilecek
yağış miktarını belirler,
-Meteorolojik analiz ve tahmin yaparak çığ uyarılarında bulunur,
-Sulama kanallarının seçimi amacıyla küçük çapta sel tahminleri yapar,
-Yağış imkanı olan bulut tabakalarına gümüş iyodürü enjekte ederek yapay yağış
sağlar,
-Fırtına yapıları ve dinamiğini araştırarak sel ve fırtına uyarılarında
bulunur,
-Zirai meteoroloji alanında çalışarak tahmin yapar, toprağın ısı ve nemini
ölçer, suni tohumlama konusunda çalışır. Bununla ilgili rapor hazırlar,
-Derece-Gün hesapları ile ısıtma ve soğutma amaçlı enerji ihtiyaçlarını
belirler,
-Dünya iklim değişikliklerini inceler,
-Atmosferin kimyasal bileşimini, elektrik, ses ve ışık özelliklerini inceler,
-Orman yangınlarını tahmin eder ve orman yangınlarıyla mücadele eder,
-Hava kirlenmesi ve duman kontrolü üzerinde çalışır,
-Meteorolojinin
canlılar üzerindeki etkilerini inceler, çevre sorunları gibi konularda bilimsel
araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdürür,
-Güneş ve rüzgar enerjisi potansiyellerini belirler,
-Hava tahminini geliştirmek için nümerik hava analizi konusunda araştırma
yapar,
-Dalganın fiziksel durumunu araştırır ve deniz tabanının jeolojik yapısını
inceler,
-TV, radyo ve yazılı basın için hava durumu raporlarını hazırlar.
Meteoroloji Mühendisliği İş Olanakları
Meteoroloji
Mühendisleri;
-Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğünde meteorolojik gözlem, araştırma, hava
analiz ve tahmini yaparlar,
-Devlet Su İşleri, Elektrik İşleri Etüd İdaresi ile baraj ve gölet inşa eden
özel şirketlerde hidrolojik ve meteorolojik etüdler yaparlar,
-Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ve özel enerji şirketlerinde rüzgar ve
güneş gibi yenilenebilir enerji çalışmalarında görev almaktadırlar,
-TV, radyo ve gazete gibi kitle iletişim kurumlarında,
-Üniversiteler ve bazı araştırma ve planlama örgütlerinde,
-Sigorta şirketleri ve banka gibi özel kuruluşlarda,
-Çevre Bakanlığı ve İl Çevre Müdürlüklerinde,
-Büyük Şehir Belediyeleri, yerel yönetimlerin su işletmeleri ve çevre koruma
dairelerinde,
-Deniz Kuvvetlerinin Seyir Hidrografi ve Oşinografi dairelerinde,
-Sağlık,turizm, enerji, tarım ve orman bakanlıkları ve işletmeleri,
-Silahlı Kuvvetler ve Milli Savunma Bakanlığı,
-Sivil ve askeri uzay ve havacılık ajansları,
-Resmi ve özel hava yolları ile hava limanları ve diğer ulaşım sektörleri,
-Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda nükleer santrallerin kurulmasında yer seçimi
için meteorolojik parametrelerin saptanması ve kaza anında nükleer serpintinin
kirleteceği yerleri belirleme konusunda, çalışabilirler.
-Her geçen gün meteoroloji mühendisinin çevre ve su kaynaklarını koruma ve
geliştirmedeki önemli rolü de artmakta ve meteoroloji mühendislerine günümüzde
giderek artan bir gereksinme duyulmaktadır.
Meteoroloji
Mühendisliği iş bulma imkanı, Meteoroloji Mühendisliği iş olanakları hakkında
bilgi, Meteoroloji Mühendisliği mezunları ne iş yapar, Meteoroloji Mühendisliği
mezunları nerelerde çalışır, Meteoroloji Mühendisliği mezunlarının
çalışabileceği devlet kurumları, özel sektör…
Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Maaşları Hakkında
Bilgi
Kamu yani devlet
kurumlarına atananlar 3200-3500 TL dolaylarında maaş alırken, özel sektörde
faaliyet gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.
Meteoroloji
Mühendisliği mezunları ne kadar maaş alır, Meteoroloji Mühendisliği maaşı ne
kadar, Meteoroloji Mühendisliği kazançları
Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Hakkında
Genel Bilgiler
Meteoroloji
mühendisi, atmosferdeki sistemleri ve olayları (yağmur, rüzgar, bulut, hava
basıncı vb.) izleyerek veriler elde eden ve bu verileri bir bütün içinde
değerlendirerek günlük hayata uygulanmasını sağlayan kişidir.
Hava tahmini yapmanın ötesinde atmosferdeki tüm olayları inceler ve bunların
dünya üzerindeki etkilerini gelişmiş en son teknoloji ve bilimsel kavramları
kullanarak açıklar ve yorumlar.
Meteoroloji Mühendisliği Bölümü ile İlgili
Yorumlar
Bu başlık tamamen
sizler için eklenmiştir. Sizlerin de Meteoroloji Mühendisliği hakkında bilgi
vermenizi veya sorularınızı sormanızı istiyoruz ki daha yararlı bir ortam
kurulmuş olsun.

Meteoroloji
Mühendisliği hakkında bilgi, Meteoroloji Mühendisliği bölümü ile ilgili
bilgiler, Meteoroloji Mühendisliği bölümü hakkında herşey, Meteoroloji
Mühendisliği mezunları iş bulma imkanı, iş olanakları, Meteoroloji Mühendisliği
mezunları ne iş yapar, nerelerde çalışabilir, hangi kurumlarda çalışır?
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php