Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi

Muhasebe ve Finans Yönetimi hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Muhasebe ve Finans Yönetimi hakkında bilgiler edinecek ve Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Muhasebe ve...

562 0
Muhasebe ve
Finans Yönetimi hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı,
üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Muhasebe ve Finans Yönetimi hakkında
bilgiler edinecek ve Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümü hakkında her şeyi
öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Muhasebe
ve Finans Yönetimi hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan yararlanmanızı
tavsiye ederiz.
Muhasebe ve Finans Yönetimi İş İmkanları
Hakkında Bilgi Muhasebe ve Finans Yönetimi İş Olanakları Hakkında Bilgi
Bu alan
mezunları, çalıştıkları kurumlarda, hesap işlerini yürütme, yorumlama,
kayıtları tutma, kontrol etme ve mali kaynakları verimli şekilde kullanma
konularında faaliyet gösterirler. Mezunlar, kamu ve özel sektöre ait ticari
kuruluşlarda, muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe bölümlerinde, maliye
ve vergi dairelerinde, finans kuruluşlarında görev alabilirler. Çalıştıkları
kurumun gelir ve giderlerinin kayıtlarının tutulması, vergileri ve diğer
ödemelerle ilgili işlemlerin yasalara uygun biçimde yürütülmesinden
sorumludurlar. Kendilerine ait muhasebe veya mali müşavirlik bürosu da
açabilirler. Muhasebe mevzuatını iyi bilmek ve bilgisayar kullanmak iş bulma
olanağını ve başarıyı artırır.

Muhasebe ve Finans Yönetimi İş Olanakları
Program
mezunları, kamu kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarında, üst düzey mali
yönetimde, mali ve finans bölümlerinde; muhasebe ve finansman genel
koordinatörü, daire başkanı, maliyet muhasebesinden sorumlu yönetici, muhasebe
uzmanı, finansal raporlama uzmanı, bütçe ve mali planlama uzmanı, iç denetçi,
bağımsız denetçi, vergi danışmanı, mali analist, portföy yöneticisi, teftiş
kurulu üyesi, hesap uzmanı, gelirler kontrolörü, vergi denetim elemanı olarak
çalışabileceklerdir.
Ayrıca bölüm
mezunları tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının muhasebe bölümlerinde
muhasebeci, mali müşavir, maliyet muhasebecisi, denetçi adayı olarak
çalışabilecekleri gibi (ki asıl amaçlanan budur), üniversitelerin İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin girebileceği tüm kamu ve özel sektör sınavlarına
katılma hakkına sahip olacağından istihdam yelpazesi oldukça geniş olacaktır.
Üniversitelerimizde
yoğunlukla teorik temelli eğitim verilmesi, söz konusu kuruluşların istihdam
ettikleri personeli tekrar uygulamaya dönük eğitime tabi tutmalarına neden
olmaktadır. Bu durum kuruluşlar için zaman ve maliyete neden olurken, ülke
kaynaklarının da israfına yol açmaktadır. Programdan mezun olacak öğrenciler
eğitim sonrası eğitime tabi tutulma sıkıntısı yaşamadan veya minimum düzeyde
eğitime tabi tutularak, gerek bağımsız olarak, gerek tüm sektörlerin muhasebe
departmanlarında muhasebeci, mali müşavir, maliyet muhasebecisi, denetçi adayı,
iç denetçi, bütçe ve planlamacı, finansmancı ve mali analist olarak
çalışabilecektir.
Muhasebe ve
Finans Yönetimi iş bulma imkanı, Muhasebe ve Finans Yönetimi iş olanakları
hakkında bilgi, Muhasebe ve Finans Yönetimi mezunları ne iş yapar, Muhasebe ve
Finans Yönetimi mezunları nerelerde çalışır, Muhasebe ve Finans Yönetimi mezunlarının
çalışabileceği devlet kurumları, özel sektör…
Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü
Maaşları Hakkında Bilgi
Kamu yani devlet
kurumlarına atananlar 2500 TL dolaylarında maaş alırken, özel sektörde faaliyet
gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.
Muhasebe ve
Finans Yönetimi mezunları ne kadar maaş alır, Muhasebe ve Finans Yönetimi maaşı
ne kadar, Muhasebe ve Finans Yönetimi kazançları
Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü
Hakkında Genel Bilgiler
Bu bölümler,
muhasebe alanında bilgi sistemleri geliştirilmesi maliyet muhasebesi ve iş
hayatında sıklıkla kullanılan muhasebe yazılımları konularında uzman ve
yöneticiler yetiştirir. Ayrıca, kamu kurumları ve özel sektör işletmelerinde
görev yapacak muhasebe ve  finans konularında yeterli mesleki 
ehliyete sahip,  lisan  bilen,  uygulama  deneyimi 
kazandırılmış uzman kişileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü ile
İlgili Yorumlar
Bu başlık tamamen
sizler için eklenmiştir. Sizlerin de Muhasebe ve Finans Yönetimi hakkında bilgi
vermenizi veya sorularınızı sormanızı istiyoruz ki daha yararlı bir ortam
kurulmuş olsun.

Muhasebe ve
Finans Yönetimi hakkında bilgi, Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümü ile ilgili
bilgiler, Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümü hakkında herşey, Muhasebe ve
Finans Yönetimi mezunları iş bulma imkanı, iş olanakları, Muhasebe ve Finans
Yönetimi mezunları ne iş yapar, nerelerde çalışabilir, hangi kurumlarda
çalışır?
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php