Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi

Nükleer Enerji Mühendisliği hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Nükleer Enerji Mühendisliği hakkında bilgiler edinecek ve Nükleer Enerji Mühendisliği bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Nükleer Enerji Mühendisliği hakkında bilgi...

271 0
Nükleer Enerji
Mühendisliği hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı,
üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Nükleer Enerji Mühendisliği hakkında
bilgiler edinecek ve Nükleer Enerji Mühendisliği bölümü hakkında her şeyi
öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Nükleer
Enerji Mühendisliği hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan yararlanmanızı
tavsiye ederiz.
Nükleer Enerji Mühendisliği İş İmkanları
Hakkında Bilgi Nükleer Enerji Mühendisliği İş Olanakları Hakkında Bilgi
Bölüm
mezunlarının şu ana kadar yaptığı işler, ilgili üniversite tarafından şu
şekilde listelenmiştir.
Şirket/Kurum/Kuruluş
Sayı
Görev
Oak Ridge
National Laboratory (USA)
7
Nük.Müh./Araştırmacı
Argonne
National Laboratory (USA)
2
Nük.Müh./Araştırmacı (ayrıldı)
Westinghouse
(USA)
5
Nük.Müh./Araştırmacı
General
Electric (USA)
5
Nük.Müh./Araştırmacı
Honeywell
International Minneapolis (USA)
1
Araş. Bilim
İnsanı
Massachusetts
Institute of Technology (USA)
1
1
Öğr.Üyesi
Araş. Bilim
İnsanı
Paul Scherrer
Institute (Switzerland)
1
Nük.Müh./Araştırmacı
Electric Power
Reasearch Istitute (USA)
1
Nük.Müh./Araştırmacı
Ontario Power
(Canada)
1
Nük.Müh.
Studsvik
Scandpower (USA)
1
Nük.Müh.
South Texas
Project Nuclear Operating Comp. (USA)
1
Nük.Müh.
Entergy Nuclear
South (USA)
1
Nük.Müh. (ayrıldı)
Medical College
of Wisconsin (USA)
1
Öğr.Üyesi
Freescale
Semiconductor (USA)
1
Mühendis
National
University of Singapore
1
Araştırmacı
PBMR PTY LTD.
(South African Rep.)
2
Nük.Müh.
Pennsylvania
State Univ. (USA)
2
Araş.Gör.
Lawrence
College (Pakistan)
1
Uluslararası
Atom Enerjisi Ajansı (Vienna-Austria)
2
1
Uzman (ayrıldı)
Atomic
Institute of the Austrian Universities (Austria)
1
Euro. Center
for Medium Range Weather Forecasts (UK)
1
Araştırmacı
University of
Michigan (USA)
1
Araş.Gör.
Kingston Univ.
(London-UK)
1
Toledo Univ.
1 (?)
Selçuk Üniv.
1
Öğr. Üyesi
Mersin Üniv.
1
Öğr. Üyesi
Karadeniz
Teknik Üniv.
1
Öğr. Üyesi
Marmara Üniv.
1
Öğr. Üyesi
ODTÜ
1
Öğr. Üyesi
Abant İzzet
Baysal Üniv.
1
Öğr. Üyesi
Sabancı Üniv.
1
Öğr. Üyesi
Pamukkale Üniv.
1
Öğr. Üyesi
Süleyman
Demirel Üniv.
1
Öğr. Üyesi
Akdeniz Üniv.
2
TOBB Üniv.
1
Ankara Ü. Tıp
Fakültesi Radyasyon Onkolojisi ABD
1
Uzman Dr.
Elektrik Üretim
A.Ş.
8
Nük.Müh./Uzman
(Dr.)
Türkiye Atom
Enerjisi Kurumu
28
Nük.Müh./Uzman
(Dr.)
Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulu
1
Birleşmiş
Millletler Türkiye Ofisi
1
İTÜ Enerji
Enstitüsü
1
Nük. Müh.
HÜ Kimya Müh.
1
Uzman
Sağlık
Bakanlığı- Çevre ve Orman Bakanlığı- İETT-
DHMİ- Tapu
Kadastro
8 (?)
ODTÜ Teknokent
1
ODTÜ Bilgi
İşlem
1
İTÜ Denizcilik
Fakültesi
1
HÜ Nükleer
Enerji Müh.
4
9
Öğr.Üyesi
Araş.Gör.
Özel Sektör
(Yurt İçi)
(??)
Nükleer Enerji
Mühendisliği iş bulma imkanı, Nükleer Enerji Mühendisliği iş olanakları
hakkında bilgi, Nükleer Enerji Mühendisliği mezunları ne iş yapar, Nükleer
Enerji Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır, Nükleer Enerji Mühendisliği mezunlarının
çalışabileceği devlet kurumları, özel sektör…
Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü
Maaşları Hakkında Bilgi
Kamu yani devlet
kurumlarına atananlar 3200-3500 TL dolaylarında maaş alırken, özel sektörde
faaliyet gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.
Nükleer Enerji
Mühendisliği mezunları ne kadar maaş alır, Nükleer Enerji Mühendisliği maaşı ne
kadar, Nükleer Enerji Mühendisliği kazançları
Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü
Hakkında Genel Bilgiler
Hacettepe
Üniversitesi – Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü ülkemizde nükleer mühendislik
alanında lisans düzeyinde eğitim/öğretim veren ilk ve tek bölümdür. 1977
yılında kurulan bölümümüz önce yalnızca lisans-üstü program yürütmüş, 1982
yılında lisans düzeyinde de eğitim/öğretim vermeye başlamıştır.

Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümünde verilen eğitim/öğretim temel mühendislik
konularında yeterince yüksek düzeyde olduğu için, mezunlarımız; programlama,
enerji sistemleri, kontrol, ısı aktarımı, akışkanlar mekaniği, sayısal
yöntemler, malzeme, modelleme ve simülasyon alanlarında nitelikli mühendis
olarak yetişirler.

Öğrencilerimiz, ikinci sınıftan başlayarak çeşitli proje derslerinde ve
bitirme  projelerinde mühendislik problemlerinin  bilgisayar
uygulamalarına yönlendirilirler; FLUENT, ANSYS, MCNP, ORIGEN gibi programları
kullanarak tasarımlar, benzeşimler ve mühendislik sistem analizleri yaparlar ve
özellikle nükleer teknoloji ile ilgili güncel mühendislik problemlerine çözüm
ararlar.

Öğrencilerimizin, nükleer mühendisliğin temel konuları olan, nükleer reaktör
kor tasarımı, termal-hidrolik analiz, yakıt ve atık yönetimi, nükleer yakıt ve
malzemeler, radyasyon güvenliği ve mühendisliği, zırhlama, enerji-çevre
etkileşimi konularında yeterli bilgi ve hesaplama deneyimine sahip olarak mezun
olmaları amaçlanır.

Nükleer Enerji
Mühendisliği Bölümü ile İlgili Yorumlar
Bu başlık tamamen
sizler için eklenmiştir. Sizlerin de Nükleer Enerji Mühendisliği hakkında bilgi
vermenizi veya sorularınızı sormanızı istiyoruz ki daha yararlı bir ortam
kurulmuş olsun.

Nükleer Enerji
Mühendisliği hakkında bilgi, Nükleer Enerji Mühendisliği bölümü ile ilgili
bilgiler, Nükleer Enerji Mühendisliği bölümü hakkında herşey, Nükleer Enerji
Mühendisliği mezunları iş bulma imkanı, iş olanakları, Nükleer Enerji
Mühendisliği mezunları ne iş yapar, nerelerde çalışabilir, hangi kurumlarda
çalışır?
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php