Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi

Okul Öncesi Öğretmenliği hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Okul Öncesi Öğretmenliği hakkında bilgiler edinecek ve Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Okul Öncesi Öğretmenliği hakkında bilgi...

222 0
Okul Öncesi
Öğretmenliği hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı,
üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Okul Öncesi Öğretmenliği hakkında
bilgiler edinecek ve Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş
olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Okul
Öncesi Öğretmenliği hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan yararlanmanızı
tavsiye ederiz.
Okul Öncesi
Öğretmenliği İş İmkanları Hakkında Bilgi Okul Öncesi Öğretmenliği İş Olanakları
Hakkında Bilgi
Okul öncesi
öğretmenliği bölümünden mezun olanlar; resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim
kurumlarında (kreş ve gündüz bakım evi, anaokulu, ana sınıfı vb.) öğretmenlik
ve yöneticilik yapabilecekleri gibi özel bir anaokulu da açıp işletebilirler.
Ayrıca hastane, üniversite ve belediye gibi kurumlara bağlı özel statülü
anaokullarında, çocuk ve aileye yönelik hizmetler sunan sivil toplum
kuruluşlarında da öğretmenlik ve yöneticilik yapabilirler. Yazılı ve görsel
basında özel eğitim alanında okul öncesi eğitim materyal ve yazılımları ile
ilgili kuruluşlarda çalışabilirler. Kendi alanlarında lisansüstü çalışmalar
yapıp üniversitelerde akademik kadrolarda görev alabilirler. Çalışma hayatına
başladıktan sonra gerekli koşulları sağlayarak okul öncesi eğitim kurumlarının
teftiş ve denetlenmesinde görev alabilirler.
Okul Öncesi Öğretmenliği İş Olanakları
Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı Anadolu kız meslek ve kız meslek liseleri, ilköğretim
okulları ile resmi ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, anasınıfı, çocuk
kulübü gibi okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen olarak,
Çocuk yayınlarının hazırlanmasında, oyuncak tasarımı gibi alanlarda uzman
olarak çalışabilirler.
Hızla gelişen bir alandır. Kadının çalışma hayatına atılması ve okul öncesi
eğitimin öneminin giderek daha da anlaşılması kreş, anaokulu gibi kurumlara
talebi artırmaktadır. Bu kurumlarda görev alacak nitelikli ve iyi yetişmiş
eleman ihtiyacı da gün geçtikçe önem kazanmaktadır.
Olanakları elverenler kendi işlerini kurabilmektedirler.

Okul öncesi öğretmeni olarak göreve başlayanlar; lisans eğitiminden sonra
yüksek lisans, doktora yapabilir araştırma görevlisi olabilir ve akademik
kariyer yapabilirler. Kamu kurumlarına bağlı kreşlerde ve özel anaokullarında
idareci olabilirler.

Okul Öncesi
Öğretmenliği iş bulma imkanı, Okul Öncesi Öğretmenliği iş olanakları hakkında
bilgi, Okul Öncesi Öğretmenliği mezunları ne iş yapar, Okul Öncesi Öğretmenliği
mezunları nerelerde çalışır, Okul Öncesi Öğretmenliği mezunlarının
çalışabileceği devlet kurumları, özel sektör…
Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Maaşları
Hakkında Bilgi
Kamu yani devlet
kurumlarına atananlar 2800-3000 TL dolaylarında maaş alırken, özel sektörde
faaliyet gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.
Okul Öncesi
Öğretmenliği mezunları ne kadar maaş alır, Okul Öncesi Öğretmenliği maaşı ne
kadar, Okul Öncesi Öğretmenliği kazançları
Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Hakkında
Genel Bilgiler
Okul Öncesi
Öğretmenliği Bölümünde; öğretmen adaylarına erken çocukluk dönemindeki
çocukların yaratıcılığının pekiştirilmesi etkili iletişim becerileri, sağlıklı
insan gelişimi ve eğitimi için gerekli bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.
İlk yıllarda; genellikle çocuk gelişimi ile ilgili bilgi ve becerilerin
geliştirilmesine yönelirken, sonraki yıllarda alan ve meslek derslerine ağırlık
verilmektedir. Programda ayrıca araştırma becerileri, topluma hizmet
uygulamaları gibi dersler, genel kültür dersleriyle birlikte yer almaktadır.
Öğretmenlik uygulamasına yönelik dersler kapsamında, okul öncesi eğitim
kurumlarında staj kapsamında uygulamalar yapılmaktadır. Böylelikle öğretmen
adaylarının mesleki yaşama uyumu ve mesleğe hazırlanması amaçlanır.
Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü ile İlgili
Yorumlar
Bu başlık tamamen
sizler için eklenmiştir. Sizlerin de Okul Öncesi Öğretmenliği hakkında bilgi
vermenizi veya sorularınızı sormanızı istiyoruz ki daha yararlı bir ortam
kurulmuş olsun.

Okul Öncesi
Öğretmenliği hakkında bilgi, Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü ile ilgili
bilgiler, Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü hakkında herşey, Okul Öncesi
Öğretmenliği mezunları iş bulma imkanı, iş olanakları, Okul Öncesi Öğretmenliği
mezunları ne iş yapar, nerelerde çalışabilir, hangi kurumlarda çalışır?
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php