Perfüzyon Bölümü Hakkında Bilgi

Perfüzyon hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Perfüzyon hakkında bilgiler edinecek ve Perfüzyon bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Perfüzyon hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan yararlanmanızı tavsiye ederiz. Perfüzyon...

281 0
Perfüzyon hakkında
bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde
işinizi kolaylaştıracak, Perfüzyon hakkında bilgiler edinecek ve Perfüzyon bölümü
hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan
gelir. Sizlerin de Perfüzyon hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan
yararlanmanızı tavsiye ederiz.
Perfüzyon İş İmkanları Hakkında Bilgi Perfüzyon
İş Olanakları Hakkında Bilgi
Perfüzyon
mezunları ‘’perfüzyonist’’ unvanı ile anılır ve çalıştıkları yerlerde şu
görevleri yerine getirirler:
-Kalp-akciğer
makinasını yönetir.
-Ekstrakorporeal
dolaşım ekipmanını yönetir.
-Kardiyopulmoner
bypass ve ekstrakorporeal dolaşım sırasında hastanın fizyolojik parametrelerini
takip eder ve gerekli girişimlerde bulunur.
-Miyokardın
korunmasıyla ilgili gerekli işlemleri (kardiyopleji uygulaması) yapar.
-Hemofiltrasyon-ultrafiltrasyon
ve aferez uygulamalarını yapar.
-Antikoagülasyonun
monitörizasyonu, analiz edilmesi ve gereken girişimlerin yapılmasını sağlar.
-Terapötik
hipotermi-hipertermi uygulamaları, termojenik lavaj ve vucüt sıcaklığı
regülasyonu yapar.
-Ekstrakorporeal
dolaşım ekipmanı üzerinden kan ürünleri transfüzyonu, gerekli medikasyon ve
anestezik ajanların uygulamasını yapar.
-Ototransfüzyon,
cell saver uygulamasını yapar.
-İzole organ ve
ekstremite perfüzyonunun yapılmasını, kemoterapötiklerin ve hücresel
tedavilerin verilmesini sağlar.
-Gerektiğinde
donör doku ve organlarının korunmasına yardımcı olur.
-Ekstrakorporeal
membran oksijenasyon (ECMO) ve kısa, orta ve uzun dönem ventriküler destek
cihazlarının yönetimini yapar.
-İntravasküler
membran oksijenasyon yönetimini yapar.
-Kan gazları ve
kan biyokimyasnın monitörizasyonu, analiz edilmesi ve gerekli girişimlerin
yapılmasını sağlar.
-Preoperatif hasta
hazırlığı ve operasyon sonrası mortalite ve morbidite toplantılarına aktif
olarak katılır.
-Gerektiğinde
trombosit jel üretimini yapar.
-Ekstrakorporeal
dolaşım fonksiyonlarının sağlanması için gerekli malzeme ve tekniğe hekimle
konsülte ederek karar verir.
-Ekstrakorporeal
dolaşım desteğinde olan hastanın transportunda destek sağlar.
-Ekstrakorporeal
dolaşım sistemleri ve hasta dolaşımıyla ilgili hasta kayıtlarını tutar.
-Ekstrakorporeal
dolaşım sistemleriyle ilgili olarak perfüzyonist, perfüzyonist adayları ve
diğer tıbbi personelin eğitimine ve yeterlilik/performans değerlendirmesine
destek verir.
-Kalite kontrolü
çalışmalarında rol alır.
-Mesleki
gelişimini sağlamak amacıyla alanıyla ilgili bilimsel etkinliklere katılır,
bilimsel yayınları izler ve değerlendirir.
-Profesyonel etik
kurallarına uyar.
-Hasta haklarına
duyarlılık gösterir.
4 Yıllık Perfüzyon Bölümü İş Olanakları
Mezunlar gerek
kamu hastaneleri ile üniversite hastaneleri gerekse de özel hastaneler ve diğer
özel sağlık kuruluşlarında iş bulma imkanına sahiptir. Kamuya atanmak için
KPSS’den yeterli puan alınmalıdır.
Perfüzyon iş
bulma imkanı, Perfüzyon iş olanakları hakkında bilgi, Perfüzyon mezunları ne iş
yapar, Perfüzyon mezunları nerelerde çalışır, Perfüzyon mezunlarının
çalışabileceği devlet kurumları, özel sektör…
Perfüzyon Bölümü Maaşları Hakkında Bilgi
Kamu yani devlet
kurumlarına atananlar 2500-3000 TL dolaylarında maaş alırken, özel sektörde
faaliyet gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.
Perfüzyon mezunları
ne kadar maaş alır, Perfüzyon maaşı ne kadar, Perfüzyon kazançları
Perfüzyon Bölümü Hakkında Genel Bilgiler
Perfüzyon
Programı, kalp ve/veya büyük damarlarda yapılacak müdahalelerde ilgili uzman
tabipler gözetiminde kalp akciğer makinasını kullanarak beden dışı kan
dolaşımını yöneten sağlık meslek mensubunu, akademik olarak en iyi düzeyde
yetiştirmeyi amaçlıyor.
Perfüzyon Bölümü ile İlgili Yorumlar
Bu başlık tamamen
sizler için eklenmiştir. Sizlerin de Perfüzyon hakkında bilgi vermenizi veya
sorularınızı sormanızı istiyoruz ki daha yararlı bir ortam kurulmuş olsun.

Perfüzyon hakkında
bilgi, Perfüzyon bölümü ile ilgili bilgiler, Perfüzyon bölümü hakkında herşey, Perfüzyon
mezunları iş bulma imkanı, iş olanakları, Perfüzyon mezunları ne iş yapar, nerelerde
çalışabilir, hangi kurumlarda çalışır?
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php