Radyo ve Televizyon Bölümü Hakkında Bilgi

Radyo ve Televizyon hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Radyo ve Televizyon hakkında bilgiler edinecek ve Radyo ve Televizyon bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Radyo ve Televizyon hakkında bilgi...

264 0
Radyo ve
Televizyon hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı,
üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Radyo ve Televizyon hakkında
bilgiler edinecek ve Radyo ve Televizyon bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş
olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Radyo ve
Televizyon hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan yararlanmanızı tavsiye
ederiz.
Radyo ve Televizyon İş İmkanları Hakkında
Bilgi Radyo ve Televizyon İş Olanakları Hakkında Bilgi
Ülkemizde pek çok
radyo, televizyon, sinema, reklamcılık, halkla ilişkiler, görsel tasarım ve
iletişim, sosyal medya alanlarından kurum ve kuruluşların gelişmesi, yerel
ekonomik habercilik ve reklamcılık, iletişim kuruluşlarının gelişme ve
ihtiyaçlarındaki artış da, Bölümümüzün hem önemli bir gereksinim ve işleve
hizmet edeceğini hem de tüm bu alanlarda ülkemizin geleceğine önemli katkılarda
bulunabileceğini göstermektedir.
Ders ve staj yükümlülüklerini başarıyla yerine getirerek bölümden mezun
olanlar, başta radyo ve televizyon kurum ve kuruluşları olmak üzere, her türlü
medya şirketinde ve yapım, yönetim, tasarım alanlarında metin yazarı, senaryo
yazarı, yapımcı, yönetmen, sunucu, kameraman, resim seçici, kurgu operatörü vb.
olarak çalışabilmektedir. Ayrıca, mezunlarımız lisans üstü programlara devam
ederek akademik kariyer yapabilmektedirler.
Radyo ve
Televizyon iş bulma imkanı, Radyo ve Televizyon iş olanakları hakkında bilgi, Radyo
ve Televizyon mezunları ne iş yapar, Radyo ve Televizyon mezunları nerelerde
çalışır, Radyo ve Televizyon mezunlarının çalışabileceği devlet kurumları, özel
sektör…
Radyo ve Televizyon Bölümü Maaşları
Hakkında Bilgi
Kamu yani devlet
kurumlarına atananlar 2500 TL dolaylarında maaş alırken, özel sektörde faaliyet
gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.
Radyo ve
Televizyon mezunları ne kadar maaş alır, Radyo ve Televizyon maaşı ne kadar, Radyo
ve Televizyon kazançları
Radyo ve Televizyon Bölümü Hakkında Genel
Bilgiler
Gittikçe
zenginleşen görsel-işitsel anlam evreninde yeni iletişim teknolojileri kitle
iletişim araçlarının işlevi, içeriği ve doğasını da hızla değiştirmektedir. Bu
değişim sosyo-kültürel, siyasal alanlardaki iletişim çalışma ve araştırma
alanlarının ve araştırmacıların önemini gittikçe arttırmaktadır.
Radyo-Televizyon Bölümü olarak biz, enformasyon ve iletişim teknolojilerinin
hızla değiştiği, yeni vizyon ve imaj teknolojilerinin yeni anlatı ve algılama
yetileri gerektirdiği, iletişim alanında nitelikli insan gücüne duyulan
ihtiyacın hergün biraz daha artmakta olduğu günümüzde bu radikal dönüşümleri,
kavrayabilen, uygulayabilen, hızla değişen iletişim teknolojilerine ve dünyaya
adapte olabilecek, yaratıcı, analitik ve eleştirel bakış açısına sahip,
toplumsal sorumluluk ve etik ilkelerin bilincinde bireyler yetiştirmeyi
hedefliyoruz. Bölümümüze başladığınızdan itibaren hem kişisel gelişiminizde hem
de kariyer seçiminizde ilk adımı atmış olacaksınız. Dört yıl boyunca akademik
alanda öncü hocalar ve sektörde deneyimli kişiler ile beraber iletişimi her
yönüyle inceleyen, kuramsal bilgiler ile pratiği sentezleyebilen, projeler
üretebilen, özgün ve analitik düşünme becerilerine sahip, araştırma
stratejileri geliştirebilen, imgenin/görüntünün dünyayla sadece bilişsel değil
ahlaki, politik ve estetik bir ilişki kurma yolu olduğunu kavrayan ve bunu
kitlelerle paylaşma sorumluğu ve bilinci kazandırılmış, dinamik ve çağdaş birer
iletişimci olmanın farklılığını ve ayrıcalığını yaşamınız boyunca
taşıyacaksınız. Bu amaçla hazırlanan ders programımız, öğrencilerimize,
kuramsal bilgi birikimlerini derinleştiren derslerin yanısıra, radyo ve
televizyon alanlarında mesleki bilgilerin ve becerilerin kazandırıldığı
dersleri sunmaktadır.Program, 8 yarıyılı kapsayan bir öğretim süresi sonunda
Radyo ve Televizyon alanında lisans derecesi vermektedir. Öğrenim süreleri
boyunca, öğrencilerimizin dersler kapsamı içinde ya da ders dışındaki ürünleri
desteklenmekte ve ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımları teşvik
edilmektedir. Öğrencilerimiz asistan öğrenci olarak Üniversitemizin radyo ve
televizyon stüdyosunda yapım ve yayın alanlarında çalışma imkanı
bulmaktadırlar.
Radyo ve Televizyon Bölümü ile İlgili
Yorumlar
Bu başlık tamamen
sizler için eklenmiştir. Sizlerin de Radyo ve Televizyon hakkında bilgi
vermenizi veya sorularınızı sormanızı istiyoruz ki daha yararlı bir ortam
kurulmuş olsun.

Radyo ve
Televizyon hakkında bilgi, Radyo ve Televizyon bölümü ile ilgili bilgiler, Radyo
ve Televizyon bölümü hakkında herşey, Radyo ve Televizyon mezunları iş bulma
imkanı, iş olanakları, Radyo ve Televizyon mezunları ne iş yapar, nerelerde
çalışabilir, hangi kurumlarda çalışır?
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php