Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Hakkında Bilgi

Şehir ve Bölge Planlama hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Şehir ve Bölge Planlama hakkında bilgiler edinecek ve Şehir ve Bölge Planlama bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Şehir ve...

10 0
Şehir ve Bölge
Planlama hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite
tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Şehir ve Bölge Planlama hakkında
bilgiler edinecek ve Şehir ve Bölge Planlama bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş
olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Şehir ve
Bölge Planlama hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan yararlanmanızı
tavsiye ederiz.
Şehir ve Bölge
Planlama İş İmkanları Hakkında Bilgi Şehir ve Bölge Planlama İş Olanakları
Hakkında Bilgi
Şehir ve Bölge
Planlaması Bölümü mezunları, Şehir Plancısı olarak gerek özel ve gerekse kamu
sektöründe kentsel ve kırsal alanlarda çalışabilmektedir. Şehir Plancıları kamu
sektöründe kamunun en üst düzeyinden (DPT ve Bakanlıklar gibi) en küçük
belediyelere kadar değişik kademelerde görev almaktadırlar. Gelişme politika ve
stratejilerinin belirlenmesi, toplumsal gelişmenin yönlendirilmesi gibi üst
düzey kararlardan, metropoliten alanların planlanması, ya da küçük kırsal
yerleşim merkezlerinin geliştirilmesi gibi konu alanlarında çalışırlar.
Özel sektörde plancılar kendi planlama bürolarında planlama çalışması
yapabilecekleri gibi, gayrımenkul geliştirme kurumları, bankalar, sanayi
kuruluşları, toplu konut kuruluşları, yatırım firmalarında da plancı olarak
görev yapmaktadırlar.
Şehir ve Bölge Planlama İş Olanakları
Şehir ve Bölge
Plancıları yerel yönetimlerde, merkezi yönetimin çeşitli kurumlarında /
kuruluşlarında ve özel sektörde, serbest plancı olarak ya da planlama
ofislerinde çalışabilirler.
Şehir ve Bölge
Planlama iş bulma imkanı, Şehir ve Bölge Planlama iş olanakları hakkında bilgi,
Şehir ve Bölge Planlama mezunları ne iş yapar, Şehir ve Bölge Planlama mezunları
nerelerde çalışır, Şehir ve Bölge Planlama mezunlarının çalışabileceği devlet
kurumları, özel sektör…
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Maaşları
Hakkında Bilgi
Kamu yani devlet
kurumlarına atananlar 3500 TL dolaylarında maaş alırken, özel sektörde faaliyet
gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.
Şehir ve Bölge
Planlama mezunları ne kadar maaş alır, Şehir ve Bölge Planlama maaşı ne kadar, Şehir
ve Bölge Planlama kazançları
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Hakkında
Genel Bilgiler
Şehir ve Bölge
Planlama Bölümü, eğitim ve araştırma yoluyla ülkemizin 1950’lerden bu yana
yaşadığı hızlı kentleşmenin yarattığı mekansal çevrelerin “yaşanabilir”
çevrelere dönüştürülmesine ve mevcut mekansal işleyiş karşısına alternatif
çözüm biçimlerinin üretilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ile İlgili
Yorumlar
Bu başlık tamamen
sizler için eklenmiştir. Sizlerin de Şehir ve Bölge Planlama hakkında bilgi
vermenizi veya sorularınızı sormanızı istiyoruz ki daha yararlı bir ortam
kurulmuş olsun.

Şehir ve Bölge
Planlama hakkında bilgi, Şehir ve Bölge Planlama bölümü ile ilgili bilgiler, Şehir
ve Bölge Planlama bölümü hakkında herşey, Şehir ve Bölge Planlama mezunları iş
bulma imkanı, iş olanakları, Şehir ve Bölge Planlama mezunları ne iş yapar,
nerelerde çalışabilir, hangi kurumlarda çalışır?
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php