Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi

Sigortacılık ve Risk Yönetimi hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Sigortacılık ve Risk Yönetimi hakkında bilgiler edinecek ve Sigortacılık ve Risk Yönetimi bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Sigortacılık ve...

753 0
Sigortacılık ve
Risk Yönetimi hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı,
üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Sigortacılık ve Risk Yönetimi
hakkında bilgiler edinecek ve Sigortacılık ve Risk Yönetimi bölümü hakkında her
şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin
de Sigortacılık ve Risk Yönetimi hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan
yararlanmanızı tavsiye ederiz.
Sigortacılık ve Risk Yönetimi İş İmkanları
Hakkında Bilgi Sigortacılık ve Risk Yönetimi İş Olanakları Hakkında Bilgi
Sigortacılık ve
Risk Yönetimi Programından mezun olan öğrenciler aynı zamanda gerçek kişi
sigorta acenteleri ile tüzel kişi sigorta acentesimüdürleri için gereken
öğrenim düzeyi ve asgari mesleki düneyim sürelerine ilişkin koşulları
yerine getirmiş olurlar (Resmi Gazete, 22 Nisan 2014, Sayı:
28980). Mezunlarımız ağırlıklı olarak bankalar ve banka dışı finansal
kurumlarda çalışabileceklerdir. Özellikle sigorta şirketleri, menkul
kıymet aracı kuruluşları ve büyük şirketlerin risk yönetimi ve sigorta
birimleri mezunlarımızı tercih edecektir. Tüm bu sektörler dışında da çok
geniş birçalışma alanı bulunan mezunlarımız Maliye Bakanlığı,
Hazine Müsteşarlığı, BDDK, SPK, kamu ve özel bankalar ile diğer kamu kuruluşlarının,
sigorta işletmelerinin, danışmanlık şirketlerinin ve özel sektör
işletmelerinin finans bölümlerinde finansal analist, risk analisti, risk
yöneticisi, sigorta brokeri, sigorta uzmanı, sigorta
pazarlamacısı, denetim elemanı; yatırım fonlarının ya da bireysel
emeklilik fonlarının yönetiminde portföy analisti, hatta portföy
yöneticisi olarak çalışabilme imkânına sahip olacaklardır.
Bölüm mezunları,
sigorta ve sosyal güvenlik kuruluşlarında uzman ve danışman olarak
çalışabilirler. Ayrıca Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay, BDDK,
SPK, kamu ve özel bankalar ile diğer kamu kuruluşlarının, sigorta
işletmelerinin, danışmanlık şirketlerinin, menkul kıymet aracı kuruluşlarının
ve özel sektör işletmelerinin finans bölümlerinde finansal analist, risk
analisti, risk yöneticisi, sigorta brokerı, sigorta uzmanı, sigorta
pazarlamacısı, denetim elemanı, yatırım fonlarının yada bireysel emeklilik
fonlarının yönetiminde portföy yöneticisi olarak çalışabilirler. Bunun yanında
serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir olarak bağımsız bir
mesleğe de sahip olabilirler.
Sigortacılık ve Risk Yönetimi İş
Olanakları
Bölümden mezun
olacak öğrenciler sigorta endüstrisinin yaşam, sağlık, mal ve kaza sigortası
branşlarında, ürün fiyatlandırılmasında, şirketlerin yatırım yönetiminde,
pazarlamada çalışacaklardır. Emeklilik planlaması ve finansal planlamalarda ise
danışman olarak görev alacaklardır. Kamu sektöründe sigorta şirketlerine
danışmanlık yapacaklar ve sosyal güvenlik programlarında çalışacaklardır. Diğer
alanlarda da reasürans, yatırım şirketleri, bankalar, üniversiteler ve büyük
şirketlerde çalışacaklardır.
Sigortacılık ve
Risk Yönetimi iş bulma imkanı, Sigortacılık ve Risk Yönetimi iş olanakları
hakkında bilgi, Sigortacılık ve Risk Yönetimi mezunları ne iş yapar, Sigortacılık
ve Risk Yönetimi mezunları nerelerde çalışır, Sigortacılık ve Risk Yönetimi mezunlarının
çalışabileceği devlet kurumları, özel sektör…
Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü
Maaşları Hakkında Bilgi
Kamu yani devlet
kurumlarına atananlar 2500-3000 TL dolaylarında maaş alırken, özel sektörde
faaliyet gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.
Sigortacılık ve
Risk Yönetimi mezunları ne kadar maaş alır, Sigortacılık ve Risk Yönetimi maaşı
ne kadar, Sigortacılık ve Risk Yönetimi kazançları
Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü
Hakkında Genel Bilgiler
Sigortacılık
günümüzde, bireyler ve örgütlerde oluşacak risklere karşı korunma ve risklerin
yönetimi olarak kabul edilmektedir. Bu amaçla, örgüt içi birimler ve işlevler
arasında ilişkinin ve koordinasyonun sağlanmasını, riskin finansal etkilerinin
tartışılmasını ve önleyici hangi kararlar alınması gerektiğini belirler.
Sigortacılık sektörünün oldukça ilerlediği ve uluslararası alanlara yayıldığı
bilinmektedir. Ülkemiz de bu alanda gelişmeleri yakalamak ve rekabet edebilecek
düzeye gelmek zorundadır. Son dönemde ülkemizde birbirini izleyen büyük
şiddette depremlerin olması devletimiz ve halkımız tarafından sigortaya olan
duyarlılığı artırmıştır.
Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü ile
İlgili Yorumlar
Bu başlık tamamen
sizler için eklenmiştir. Sizlerin de Sigortacılık ve Risk Yönetimi hakkında
bilgi vermenizi veya sorularınızı sormanızı istiyoruz ki daha yararlı bir ortam
kurulmuş olsun.

Sigortacılık ve
Risk Yönetimi hakkında bilgi, Sigortacılık ve Risk Yönetimi bölümü ile ilgili
bilgiler, Sigortacılık ve Risk Yönetimi bölümü hakkında herşey, Sigortacılık ve
Risk Yönetimi mezunları iş bulma imkanı, iş olanakları, Sigortacılık ve Risk
Yönetimi mezunları ne iş yapar, nerelerde çalışabilir, hangi kurumlarda
çalışır?
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php