Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi hakkında bilgiler edinecek ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin...

2417 0
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı,
üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi hakkında bilgiler edinecek ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü
hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan
gelir. Sizlerin de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi hakkında bilgi almak için
birçok kaynaktan yararlanmanızı tavsiye ederiz.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İş
İmkanları Hakkında Bilgi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İş Olanakları Hakkında
Bilgi
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi bölümünden mezun olanlar üç ana iş grubunda çalışabilirler:
1. Kamu kurum ve kuruluşları: Bakanlıklarda (Dışişleri başta olmak üzere,
İçişileri, Maliye Bakanlığı vs.), Rekabet Kurumunda, Merkez Bankasında vb.
alanlarda çalışabilirler. (Tabii KPSS başarısına göre)
2. Özel sektör kurum ve kuruluşları: Özel bankalarda, uluslararası alanda iş
yapmakta olan firmalarda (PepsiCo vb. gibi) ya da ulusal şirketlerde çeşitli
departmanlarda yöneticilik yapabilirler.
3. Akademik Kadroda yer almak: Diğer meslek alanlarında olduğu gibi, bu bölümün
öğrencileri de üniversite mezuniyetinin ardından akademik gereklilikleri yerine
getirerek akademik kariyer yapabilirler.
Çok detaylı olmasa da umarım genel bir fikir verebilmişimdir.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İş
Olanakları
Joker oyuncu gibi
bir şeydir mezunlarımız. Geçmişteki mezunlarımıza da bakacak olursak ülkede
neye ihtiyaç varsa odur aslında Mülkiye öğrencisi.
Şair,Sanatçı,Bürokrat,Diplomat, (gelinlik dükkanı olanı da gördüm, elektrikçi
olanı da ) kısacası Mülkiye mezunu biri kendini nerede mutlu hissediyorsa orada
olmasını bilendir.
KPSS A grubu
kadroları ( kaymakam, idari yargı hakimi, birçok kurumda müfettiş teftiş uzman
ve uzman yardımcısı, özel sektörde yönetici kadrolarında yer alırsınız. Genelde
bankaların ilk tercihi olursunuz vs.) KPSS B kadroları kafa çok az bile
çalışıyorsa girersin.
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi iş bulma imkanı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi iş olanakları
hakkında bilgi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunları ne iş yapar, Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunları nerelerde çalışır, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi mezunlarının çalışabileceği devlet kurumları, özel sektör…
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Maaşları Hakkında Bilgi
Kamu yani devlet
kurumlarına atananlar 2500-7500 TL dolaylarında maaş alırken, özel sektörde
faaliyet gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi mezunları ne kadar maaş alır, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi maaşı
ne kadar, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi kazançları
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Hakkında Genel Bilgiler
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi yakın ilişkili iki alan olup siyasal ve yönetsel konuların
bilimsel çalışmasıyla ilgilenirler. Siyaset Bilimi disiplini siyasal sistemde
kaynakların ve değerlerin dağılım süreçlerini inceler. Disiplinin incelediği
konular bir yandan güç, otorite, meşruiyet, sosyal sınıf, toplumsal cinsiyet,
etnik yapı ve siyasal katılım gibi konuları kapsarken, öte yandan devlet,
hükümet, siyasal partiler, baskı grupları ve uluslararası örgütler gibi
kurumları içermektedir. Disiplin aynı zamanda siyasal adalet, ideolojiler ile
özgürlük, demokrasi, moral değerler ve eşitlik gibi siyasal fikirleri
inceler. 
Kamu Yönetimi
disiplini bir yönetsel sistemde karar ve politika oluşturma süreçlerini
inceler. Disiplin genellikle devletlerin yürütme gücü olarak düşünülür ve yerel
ve ulusal yönetimler düzeyinde kamu örgütleri ile kamu politikalarının
örgütlenmesi, yönetimi ve uygulanması ile ilgilenir. Dolayısıyla, disiplin,
program yönetimini (planlama, karar verme, örgütlendirme, yönetme, uygulama ve
değerlendirme) ve kaynak yönetimini (insan kaynakları yönetimi ve bütçe)
içerir.
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi disiplinleri insan topluluklarının kamusal alanlarına
odaklanmaları yönüyle ortak bir yöne sahiptirler. Kamu politikaları politik
güçlerce yapıldığından kamu yöneticileri siyasal çevreyi gözardı edemezler.
Aynı şekilde, kamu politikaları da kamu yöneticilerince uygulandığı için
politikacılar da kamu yöneticilerini gözardı edemezler.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile
İlgili Yorumlar
Bu başlık tamamen
sizler için eklenmiştir. Sizlerin de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi hakkında
bilgi vermenizi veya sorularınızı sormanızı istiyoruz ki daha yararlı bir ortam
kurulmuş olsun.

Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi hakkında bilgi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü ile ilgili
bilgiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü hakkında herşey, Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunları iş bulma imkanı, iş olanakları, Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunları ne iş yapar, nerelerde çalışabilir, hangi
kurumlarda çalışır?
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php