Sosyal Hizmet Bölümü Hakkında Bilgi

Sosyal Hizmet hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Sosyal Hizmet hakkında bilgiler edinecek ve Sosyal Hizmet bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Sosyal Hizmet hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan...

500 0
Sosyal Hizmet hakkında
bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde
işinizi kolaylaştıracak, Sosyal Hizmet hakkında bilgiler edinecek ve Sosyal
Hizmet bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir
araştırmadan gelir. Sizlerin de Sosyal Hizmet hakkında bilgi almak için birçok
kaynaktan yararlanmanızı tavsiye ederiz.
Sosyal Hizmet İş İmkanları Hakkında Bilgi Sosyal
Hizmet İş Olanakları Hakkında Bilgi
Sosyal Hizmet
Bölümü, davranış bilimleri, sosyal hizmet yöntem ve teknikleri ile alan
uygulamalarını mesleki sorumlulukları çerçevesinde bütünleştirme yeteneğine
sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı çalışmalar yapabilecek, sosyal
hizmet için gerekli bilgileri bütünleştirip özümseyerek hizmet sunabilecek,
profesyoneller yetiştirmeye yönelik bir eğitim-öğretim programı uygular. Bu
eğitimi alan bireyler, kırsal ve kentsel alanda, kamu,  özel sektör ve
sivil toplum örgütlerinde düzenleyici, planlayıcı, uygulayıcı, etkili iletişim
ve liderlik niteliklerini taşıyan sosyal hizmet uzmanı olarak çalışırlar.
Günümüzde sosyal hizmet uzmanları aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlarda
görev yapmaktadırlar.
-Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı
-Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüğü
-Devlet Planlama
Teşkilatı
-Sosyal
Yardımlaşmayı Dayanışmayı Teşvik Fonu Genel Sekreterliği
-İl ve İlçe
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
-Çocuk Yuvaları
-Sevgi evleri
-Çocuk evleri
-Kreş ve Gündüz
Bakım Evleri
-Yetiştirme
Yurtları
-Huzurevleri
-Toplum
Merkezleri
-Kadın Sığınma
Evleri
-Özürlü
Rehabilitasyon Merkezleri
-Yaşlı Dayanışma
Merkezleri
-Sokak Çocukları
Merkezi
-Ergen Danışma
Merkezi
-Sağlık Bakanlığı
-Hastaneler
-Sağlık Ocakları
-Aile Planlaması
ve Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri
-Milli Eğitim
Bakanlığı
-Mesleki Eğitim
Merkezleri
-Kredi ve Yurtlar
Kurumu
-Adalet Bakanlığı
-Cezaevleri
-Çocuk
Mahkemeleri
-Çocuk Eğitim Evi
-Adli Tıp Kurumu
-Üniversiteler
-Hastaneler
-Sağlık Kültür ve
Spor Daire Başkanlıkları
-Maliye Bakanlığı
-Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı
-Milli Savunma
Bakanlığı ve bağlı birimlerinde
-İçişleri
Bakanlığı ve bağlı birimlerinde
-Yerel Yönetimler
ve bağlı birimlerinde
-Kriz merkezleri
-Sivil toplum
örgütleri ve vakıflar
-Özel Sektörde
çalışma imkanına sahiptir.
Sosyal Hizmet
Bölümü İş Olanakları
Sosyal Hizmet
Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, “Sosyal Çalışmacı”
unvanı alırlar. Sosyal çalışmacılar, Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı, Milliği Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı ve bu bakanlıkları bağlı kurum ve kuruluşlar ile Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, rehberlik ve
araştırma merkezlerinde, okullarda, dershanelerde, çocuk bakım yuvalarında,
kreş ve gündüz bakım evlerinde, ana okullarında, yetiştirme yurtlarında, huzurevlerinde,
toplum merkezlerinde, kadın sığınma evlerinde, engelli rehabilitasyon
merkezlerinde, yaşlı dayanışma merkezlerinde, sokak çocukları merkezlerinde,
ergen danışma merkezlerinde; sağlık ocakları ve hastanelerde, diyaliz
merkezlerinde, aile planlaması ve ana çocuk sağlığı merkezlerinde, okullarda,
mesleki eğitim merkezlerinde, cezaevlerinde, çocuk mahkemelerinde, çocuk eğitim
evinde, rehabilitasyon merkezlerinde, ruh sağlığı kurumlarında, emniyet
müdürlüklerinin çocuk bürolarında, nüfus planlaması ile ilgili kuruluşlarda,
yerel yönetimler ve bağlı birimlerinde, kriz merkezlerinde, sivil toplum
örgütleri ve vakıflarda, sanayi kuruluşlarının insan kaynakları birimlerinde
istihdam olanaklarına sahiptirler. Ayrıca Sosyal Hizmet bölümü mezunları özel
kreş ve gündüz bakımevi ile huzurevi açma hakkına da sahiplerdir.
Sosyal Hizmet iş
bulma imkanı, Sosyal Hizmet iş olanakları hakkında bilgi, Sosyal Hizmet mezunları
ne iş yapar, Sosyal Hizmet mezunları nerelerde çalışır, Sosyal Hizmet mezunlarının
çalışabileceği devlet kurumları, özel sektör…
Sosyal Hizmet Bölümü Maaşları Hakkında
Bilgi
Kamu yani devlet
kurumlarına atananlar 2500 TL dolaylarında maaş alırken, özel sektörde faaliyet
gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.
Sosyal Hizmet mezunları
ne kadar maaş alır, Sosyal Hizmet maaşı ne kadar, Sosyal Hizmet kazançları
Sosyal Hizmet Bölümü Hakkında Genel
Bilgiler
Sosyal Hizmet;
bireylerin, ailelerin ve toplumların yaşadıkları çevre koşullarında,
kontrolleri dışında gelişen sorunların önlenmesi ve çözümlenmesini, maddi olan
ve maddi olmayan ihtiyaçların karşılanmasını, sosyal refahın ve yaşam
kalitesinin iyileştirilmesini hedefleyen, mücadeleye dayalı dinamik bir
meslektir. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın bilimsel içerikli bir oryantasyonudur.
Bu bağlamda, toplumun vicdanı olarak yoksunluk ve sorunlar yaşayan birey, aile
ve toplumun yaşamdaki işlevselliklerini geliştirmeye ve refahını arttırmaya
çalışır.
Sosyal Hizmet
Mesleğinin amacı, ülke ihtiyaçlarına öncelik vererek ulusal ve evrensel
değerleri benimseyen bir yaklaşımla çalışmak, ihtiyaç duyulan kaynaklara
ulaşmak ve yönetmek, sosyal iyileştirmeyi ve toplumsal örgütlenmeyi sağlamak,
sosyal kurumların ve sosyal politikaların gücünü ortaya koymaktır.
Sosyal Hizmet Bölümü ile İlgili Yorumlar
Bu başlık tamamen
sizler için eklenmiştir. Sizlerin de Sosyal Hizmet hakkında bilgi vermenizi
veya sorularınızı sormanızı istiyoruz ki daha yararlı bir ortam kurulmuş olsun.

Sosyal Hizmet hakkında
bilgi, Sosyal Hizmet bölümü ile ilgili bilgiler, Sosyal Hizmet bölümü hakkında
herşey, Sosyal Hizmet mezunları iş bulma imkanı, iş olanakları, Sosyal Hizmet mezunları
ne iş yapar, nerelerde çalışabilir, hangi kurumlarda çalışır?
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php