Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümü Hakkında Bilgi

Sosyal ve Siyasal Bilimler hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Sosyal ve Siyasal Bilimler hakkında bilgiler edinecek ve Sosyal ve Siyasal Bilimler bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Sosyal ve...

75 0
Sosyal ve Siyasal
Bilimler hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite
tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Sosyal ve Siyasal Bilimler hakkında
bilgiler edinecek ve Sosyal ve Siyasal Bilimler bölümü hakkında her şeyi
öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Sosyal
ve Siyasal Bilimler hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan yararlanmanızı
tavsiye ederiz.
Sosyal ve Siyasal Bilimler İş İmkanları
Hakkında Bilgi Sosyal ve Siyasal Bilimler İş Olanakları Hakkında Bilgi
Kamu yöneticisi,
başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere bakanlıkların tümünde idarî görevlerde
çalışabilirler. Özel sektörün yönetim birimlerinde görev alabilirler. Yönetim
Bilişim Uzmanına bilginin eskiye oranla daha kapsamlı olması, çağdaş yöntem ve
araçlarla işlenmesi zorunluluğundan dolayı günümüzde bu konudaki uzmanlara
giderek artan bir gereksinim vardır.Bu nedenle mezunlar çeşitli işletmeler ve
resmî kuruluşların bilgi işlem merkezlerinde sistem geliştirme birimlerinde,
proje geliştirme bölümlerinde, yazılım şirketlerinde ve danışmanlık bürolarında
görev alabilirler. Bu meslekteki kişilere gittikçe artan bir talep olmasına
karşın, ülkemizde bu mesleğe sahip kişilerin sayısı da oldukça azdır. Bu sahada
iş gücü açığı olduğu Devlet Planlama Teşkilatı raporunda da belirtilmiştir. Bu
nedenle iş bulma olanakları çok yüksektir.
Sosyal ve Siyasal
Bilimler iş bulma imkanı, Sosyal ve Siyasal Bilimler iş olanakları hakkında
bilgi, Sosyal ve Siyasal Bilimler mezunları ne iş yapar, Sosyal ve Siyasal
Bilimler mezunları nerelerde çalışır, Sosyal ve Siyasal Bilimler mezunlarının
çalışabileceği devlet kurumları, özel sektör…
Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümü Maaşları
Hakkında Bilgi
Kamu yani devlet
kurumlarına atananlar 2500-3500 TL dolaylarında maaş alırken, özel sektörde
faaliyet gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.
Sosyal ve Siyasal
Bilimler mezunları ne kadar maaş alır, Sosyal ve Siyasal Bilimler maaşı ne
kadar, Sosyal ve Siyasal Bilimler kazançları
Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümü Hakkında
Genel Bilgiler
Sosyal ve Siyasal
Bilimler Programı (SSB), sosyal ve siyasal hayatın karmaşıklıgını araştırma ve
anlamaya hevesliler icin tasarlanmıştır. SSB Programı, Siyaset Bilimi, Tarih ve
Sosyoloji alanlarından dersleri kapsayan disiplinlerarası bir müfredat
sunmaktadır. Siyaset, karşılaştırmalı siyasi sistemler, siyaset
felsefesi/düşüncesi gibi anadal dersleri, Tarih ve Sosyoloji alanlarından
derslerle desteklenmekte, modern dünyamızı şekillendiren sosyal ve tarihi
unsurların, eleştirel olarak kavranması hedeflenmektedir. Geçmişin insanlarını,
kurumlarını, düşüncelerini ve olaylarını anlamaya ve anlamlandırmaya çalışan
Tarih, insanoğlunun düşünce, ifade ve deneyimlerini, güncel, kültürel, etnik,
ekonomik, askeri ve siyasi bağlamlarda inceler. Sosyoloji, farklı insan
topluluklarına, kurumlarına ve sosyal konulara odaklanır. Sosyoloji alanın
kapsadığı sosyal teori, aile, egitim, siyaset, çalışma, din, suç ve sapkınlık,
çeşitlilik ve eşitsizlik, sosyallesme ve etkileşim, küreselleşme ve sosyal
değişim gibi konular, siyasal ve tarihsel süreçlerle birebir ilişkilidir.
Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümü ile
İlgili Yorumlar
Bu başlık tamamen
sizler için eklenmiştir. Sizlerin de Sosyal ve Siyasal Bilimler hakkında bilgi
vermenizi veya sorularınızı sormanızı istiyoruz ki daha yararlı bir ortam
kurulmuş olsun.

Sosyal ve Siyasal
Bilimler hakkında bilgi, Sosyal ve Siyasal Bilimler bölümü ile ilgili bilgiler,
Sosyal ve Siyasal Bilimler bölümü hakkında herşey, Sosyal ve Siyasal Bilimler mezunları
iş bulma imkanı, iş olanakları, Sosyal ve Siyasal Bilimler mezunları ne iş
yapar, nerelerde çalışabilir, hangi kurumlarda çalışır?
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php