Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi

Su Ürünleri Mühendisliği hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Su Ürünleri Mühendisliği hakkında bilgiler edinecek ve Su Ürünleri Mühendisliği bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Su Ürünleri Mühendisliği hakkında bilgi...

59 0
Su Ürünleri
Mühendisliği hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı,
üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Su Ürünleri Mühendisliği hakkında
bilgiler edinecek ve Su Ürünleri Mühendisliği bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş
olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Su
Ürünleri Mühendisliği hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan yararlanmanızı
tavsiye ederiz.
Su Ürünleri Mühendisliği İş İmkanları
Hakkında Bilgi Su Ürünleri Mühendisliği İş Olanakları Hakkında Bilgi
Bölümün çalışma
alanları şunlardan oluşmaktadır:
-Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı
-Orman ve Su
İşleri Bakanlığı
-Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı
-Denizcilik
Müsteşarlığı
-Belediyeler
-Su ürünleri
üretimi yapan işletmeler
-Balıkçı gemileri
-Balıkçı
kooperatifleri
-Su ürünleri
işleme tesisleri,
-Kontrol
laboratuarları,
-Su ürünleri
pazarlama ve satış firmaları,
-Balık yemi
sanayisi,
-Su ürünleri
danışmanlık firmalarında
-Su ürünleri
makine-ekipman ve teçhizat üreten firmalarda
-Yüzme havuz
sularının periyodik olarak analizlerini yapan laboratuarlarda
-İçme suyu üreten
fabrikalarda
-ÇED koordinatörü
firmalarda
-Kendi işlerini
kurabilirler
Su Ürünleri Mühendisliği İş Olanakları
Tarım Orman ve
Köy İşleri Bakanlığına bağlı su ürünleri üretme çiftliklerinde çalışabilir veya
kendilerine özel üretme çiftlikleri kurarak çalışabilirler. Ülkemizin üç
yanının denizlerle çevrili olması, bu kaynakların iyi değerlendirilmesi,
korunması, örnek tesisler kurularak ve su ürünleri sektörüne öncülük edilerek
ülke ekonomisine katkıda bulunmak gerektiğinden bu meslek elemanlarına duyulan
ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.
Su Ürünleri
Mühendisliği iş bulma imkanı, Su Ürünleri Mühendisliği iş olanakları hakkında
bilgi, Su Ürünleri Mühendisliği mezunları ne iş yapar, Su Ürünleri Mühendisliği
mezunları nerelerde çalışır, Su Ürünleri Mühendisliği mezunlarının
çalışabileceği devlet kurumları, özel sektör…
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Maaşları
Hakkında Bilgi
Kamu yani devlet
kurumlarına atananlar 3200-3500 TL dolaylarında maaş alırken, özel sektörde
faaliyet gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.
Su Ürünleri
Mühendisliği mezunları ne kadar maaş alır, Su Ürünleri Mühendisliği maaşı ne
kadar, Su Ürünleri Mühendisliği kazançları
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Hakkında
Genel Bilgiler
Su ürünleri
alanında öğrenim görmüş mühendisler, denizlerde ve iç sularda bulunan
bitkilerle hayvanların ve bunların yumurta, yavru ve yetişkinlerinin, üretimi,
avlanması, pazarlanması, dağıtım, ithal ve ihracı, tescil ve denetimiyle ilgili
konularda, deniz ve iç sulardaki üretim alanlarının belirlenmesi, üretim
tesislerinin planlanması, projelendirilmesi ve yönetimi konularında faaliyette
bulunmaya yetkilidirler.
Eğitim süresince
aşağıda belirtilen dersler verilir.
1. Yıl: Botanik
I, Ekonomi I, Meteoroloji I, Kimya I, Matematik I, Zooloji I, Türk Dili,
Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi, Zooloji II,
Fizik I, Toprak Bilgisi, Kimya II, Tarımsal Ekoloji,
2. Yıl : Analitik Kimya I, Türkiye Suları, Bilgisayar Programları, Kültür Teknik,
Hayvan Yetiştirme, Genel Mikrobiyoloji, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi, Türk Dili, Tarla Bitkileri, Statik ve Mukavemet,
Tarımsal Mekanizasyon, Tarım Ekonomisi, Genetik, Anatomi ve Fizyoloji,
3. Yıl : Hayvan Besleme Biyokimyası, İnşaat-Malzeme Bilgisi, İstatistik,
Hidrobiyoloji, Proje Hazırlama Teknikleri, Osinoğrafi, Yabancı Dil, Türk Dili,
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi, Populasyon Dinamiği, Balık
Biyolojisi, Bitkisel Su Ürünleri ve Üretim Tekno., Su Mikrobiyolojisi, Su
Kirlenmesi ve Kontrolü, Su Ürünleri Teknolojisi,
4. Yıl : İç Su Balıkları ve Üretim Tekniği, Kabuklu Su Ürünleri ve Üretim
Tekniği, Su Ürünleri Mevzuatı, Yemler Bilgisi ve Teknolojisi, Su Kalitesi,
Hidrolik, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Beden
Eğitimi, Balık Üretimi Tesisleri ve Planlaması, Balık Hastalıkları, Balık
Avlama Yöntem ve Araçları, Deniz Balıkları ve Üretim Tekniği, Hayvan Islahı,
Balık Besleme, Tarımsal Yayım ve Haberleşme.
Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü ile İlgili
Yorumlar
Bu başlık tamamen
sizler için eklenmiştir. Sizlerin de Su Ürünleri Mühendisliği hakkında bilgi
vermenizi veya sorularınızı sormanızı istiyoruz ki daha yararlı bir ortam
kurulmuş olsun.

Su Ürünleri
Mühendisliği hakkında bilgi, Su Ürünleri Mühendisliği bölümü ile ilgili
bilgiler, Su Ürünleri Mühendisliği bölümü hakkında herşey, Su Ürünleri
Mühendisliği mezunları iş bulma imkanı, iş olanakları, Su Ürünleri Mühendisliği
mezunları ne iş yapar, nerelerde çalışabilir, hangi kurumlarda çalışır?
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php