Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Hakkında Bilgi

Tarımsal Yapılar ve Sulama hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Tarımsal Yapılar ve Sulama hakkında bilgiler edinecek ve Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Tarımsal Yapılar...

5 0
Tarımsal Yapılar
ve Sulama hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite
tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Tarımsal Yapılar ve Sulama hakkında
bilgiler edinecek ve Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümü hakkında her şeyi
öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Tarımsal
Yapılar ve Sulama hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan yararlanmanızı
tavsiye ederiz.
Tarımsal Yapılar ve Sulama İş İmkanları
Hakkında Bilgi Tarımsal Yapılar ve Sulama İş Olanakları Hakkında Bilgi
Tarımsal yapılar
ve sulama bölümü mezunlarının çalışabilecekleri iş alanları;
-Devlet su işleri
-Sulama
birlikleri ve sulama kooperatifleri
-Tarım bakanlığı
bünyesindeki Tarım il ve ilçe müdürlükleri
-Tarımsal
araştırma enstitüleri
-Tarım reformu
genel müdürlüğü
-Tarımsal
kalkınmayı destekleme kurumu
-Belediyelerin
park ve yeşil alan müdürlükleri
-Belediyelerin su
kurumu idaresi müdürlükleri
-İl özel
idareleri
– Ziraat
bankaları
-Özel tarımsal
sektörler
-Sulama alet ve
ekipmanları üreten özel şirketler
-Üniversitelerin
ilgili bölümlerinde akademik personel olarak
-Ayrıca özel iş
kurma imkânları (basınçlı sulama sistemlerinin tasarımı, sulama programlama vb.
özel danışmanlık hizmetleri). Mezunların tarımsal yapılar ve sulama konularında
çalışmalar yapan özel mühendislik bürosu açma yetkileri de bulunmaktadır.
Tarımsal Yapılar ve Sulama İş Olanakları
Devlet sektöründe
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Tarım Kredi Kooperatifleri Köy Hizmetleri
Teşkilatı Tarım Reformu Çevre ve Orman Bakanlığı Belediyeler, Sulama birlikleri,
sulama kooperatifleri Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Özel sektörde Sulama
tasarımı yapan ve sulama ekipmanı üreten firmalarda Sera tasarımı ve malzeme
üretimi yapan firmalarda Faaliyet alanı tarımla ilgili olan diğer firmalarda,
satış, üretim ve pazarlama konularında iş bulma olanağına sahip olmaktadır. Bu
alanlarda kendi işyerlerini veya proje büroları açabilmekte, müteahhitlik
firmaları kurabilmektedirler. Başta yağmurlama ve damla sulama olmak üzere
sulama ekipmanı satışı yapabilmektedirler. 
Tarımsal Yapılar
ve Sulama iş bulma imkanı, Tarımsal Yapılar ve Sulama iş olanakları hakkında
bilgi, Tarımsal Yapılar ve Sulama mezunları ne iş yapar, Tarımsal Yapılar ve
Sulama mezunları nerelerde çalışır, Tarımsal Yapılar ve Sulama mezunlarının
çalışabileceği devlet kurumları, özel sektör…
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Maaşları
Hakkında Bilgi
Kamu yani devlet
kurumlarına atananlar 3000-3500 TL dolaylarında maaş alırken, özel sektörde
faaliyet gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.
Tarımsal Yapılar
ve Sulama mezunları ne kadar maaş alır, Tarımsal Yapılar ve Sulama maaşı ne
kadar, Tarımsal Yapılar ve Sulama kazançları
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Hakkında
Genel Bilgiler
 Bölümün
başlıca görevi, Tarımsal Yapılar ve Sulama konusunda uzman mühendisler
yetiştirmek ve aynı alanda etkin araştırmalar yaparak ülke tarımına ve
üniversiteye hizmet vermektir. Bölüm bilgi ve teknolojiyi üreten, uygulayan ve
yayan akademik uzmanların toplandığı bir birimdir. Bölümün odak noktası,
yararlı biyolojik ve çevresel sistemler geliştirmek ve tasarlamak için temel
biyolojik ve mühendislik bilimlerini birleştirerek doğal kaynakları geliştirmek
ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Bölüm, iletişim becerileri yüksek, ahlaki
değer yargılarına saygılı, bilimsel ve teknolojik bilgi donanımına sahip ziraat
mühendisleri yetiştirmeyi kendine hedef seçmiştir. 
Tarımsal Yapılar
ve Sulama Programı, Modern Dünya nın ihtiyaçları doğrultusunda küçük ve
büyükbaş hayvan barınaklarını çevreci bir bilinçle suyun kıt olduğu alanlarda
tarımda etkin su kullanımını uygulamalı bir eğitim ve öğretim anlayışıyla
yerine getirmektedir. Bunun yanında tarımda alt yapı hizmetlerinden olan
Drenaj, Arazi Toplulaştırması, Toprak ve Su Koruma Teknikleri, Su Hasadı, Su
Kalitesi, Arazi Tesviyesi, Tarımsal Hidroloji gibi verimliliği etkileyen bu
güncel konularda da kaliteli bir eğitim sunmayı hedef etmektedir. 
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü ile
İlgili Yorumlar
Bu başlık tamamen
sizler için eklenmiştir. Sizlerin de Tarımsal Yapılar ve Sulama hakkında bilgi
vermenizi veya sorularınızı sormanızı istiyoruz ki daha yararlı bir ortam
kurulmuş olsun.

Tarımsal Yapılar
ve Sulama hakkında bilgi, Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümü ile ilgili
bilgiler, Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümü hakkında herşey, Tarımsal Yapılar
ve Sulama mezunları iş bulma imkanı, iş olanakları, Tarımsal Yapılar ve Sulama mezunları
ne iş yapar, nerelerde çalışabilir, hangi kurumlarda çalışır?
Etiketler

Yorum Sırası Sizde