Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi

Türk Dili ve Edebiyatı hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Türk Dili ve Edebiyatı hakkında bilgiler edinecek ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Türk Dili...

13 0
Türk Dili ve
Edebiyatı hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite
tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Türk Dili ve Edebiyatı hakkında bilgiler
edinecek ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş
olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Türk Dili
ve Edebiyatı hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan yararlanmanızı tavsiye
ederiz.
Türk Dili ve Edebiyatı İş İmkanları
Hakkında Bilgi Türk Dili ve Edebiyatı İş Olanakları Hakkında Bilgi
Türk Dili ve
Edebiyatı Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, örgün öğretimdeki
Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları gibi, öncelikle akademisyen
olabilecekleri gibi, isterlerse mezuniyet sonrası öngörülen şartları
sağlamaları kaydıyla, öğretmen olabilmektedirler. Bunun dışında öğrencilerimiz
arşiv ve kütüphanelerde çalışabilir; basın yayın kuruluşlarında metin
yazarlığı, düzeltmenlik yapabilir veya Türk Dilleri ve Lehçeleri üzerine
uzmanlaşarak Türk devletlerinde görev alabilirler.
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü İş
Olanakları
Türk Dili ve
Edebiyatı bölümünü bitirenlere ‘Türkolog’ unvanı verilmektedir. Kütüphanelerde,
arşivlerde, Kültür Bakanlığında, TRT’de görev alabilirler.Yükseköğretim
kurumlarında ‘okutman’ olarak çalışabilirler.Öğretmenlik sertifikası alanlar
orta dereceli okullarda ‘öğretmen’ olabilirler. Özel yetenekleri olanlar,
gazete ve dergilerde ‘yazmanlık’, ‘editörlük’ yapabilirler. Öğretici işlerin
yanı sıra çoğu medya kurumunda çalışabilirler.
Bu bölümden mezun
olduğunda ‘Türkolog’ unvanı alıyorsun. En iyisi öğretmenlik sanırım, araştırma
görevlisi olarak da kalabiliyorsun üniversitede. TDK’de çalışma şansıda iyi.
TRT’de de çalışılabiliyor. Birçok bakanlıkta çalışma şansın var, Kültür
Bakanlığı vs. Dergi ve gazetelerde editörlük vs. yapabiliyorsun. İş alanı geniş
sayılabilir.
Türk Dili ve
Edebiyatı iş bulma imkanı, Türk Dili ve Edebiyatı iş olanakları hakkında bilgi,
Türk Dili ve Edebiyatı mezunları ne iş yapar, Türk Dili ve Edebiyatı mezunları
nerelerde çalışır, Türk Dili ve Edebiyatı mezunlarının çalışabileceği devlet
kurumları, özel sektör…
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Maaşları
Hakkında Bilgi
Kamu yani devlet
kurumlarına atananlar 2500 TL dolaylarında maaş alırken, özel sektörde faaliyet
gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.
Türk Dili ve
Edebiyatı mezunları ne kadar maaş alır, Türk Dili ve Edebiyatı maaşı ne kadar, Türk
Dili ve Edebiyatı kazançları
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında
Genel Bilgiler
Bölümün amacı,
Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma yapabilecek insan gücünü; yaşam boyu
öğrenmeye odaklı öğrencileri; edebiyata ilişkin kavramları, akımları, kuramları
ve metinleri açıklayabilecek, inceleyebilecek bireyleri; Türkçenin doğru, güzel
ve etkili kullanımında öncülük edebilecek bireyleri; okuma kültürü oluşturma ve
geliştirmeye katkılar sağlayacak bireyleri; sanat zevki ve duyarlılığı
aşılayabilecek, geliştirebilecek bireyleri; temel dil becerilerini
geliştirebilecek yetkinlikte bireyleri; eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar
verme ve problem çözme becerilerini geliştirebilecek yetkinlikte bireyleri ve
son olarak da etkili iletişim becerilerine sahip bireyleri yetiştirmek.​
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile İlgili
Yorumlar
Bu başlık tamamen
sizler için eklenmiştir. Sizlerin de Türk Dili ve Edebiyatı hakkında bilgi
vermenizi veya sorularınızı sormanızı istiyoruz ki daha yararlı bir ortam
kurulmuş olsun.

Türk Dili ve
Edebiyatı hakkında bilgi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü ile ilgili bilgiler, Türk
Dili ve Edebiyatı bölümü hakkında herşey, Türk Dili ve Edebiyatı mezunları iş
bulma imkanı, iş olanakları, Türk Dili ve Edebiyatı mezunları ne iş yapar,
nerelerde çalışabilir, hangi kurumlarda çalışır?
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php