Türk Halkbilimi Bölümü Hakkında Bilgi

Türk Halkbilimi hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Türk Halkbilimi hakkında bilgiler edinecek ve Türk Halkbilimi bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Türk Halkbilimi hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan...

793 0

Türk Halkbilimi hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Türk Halkbilimi hakkında bilgiler edinecek ve Türk Halkbilimi bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Türk Halkbilimi hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan yararlanmanızı tavsiye ederiz.

Türk Halkbilimi İş İmkanları Hakkında Bilgi Türk Halkbilimi İş Olanakları Hakkında Bilgi

Bölümden mezun olan öğrenciler, Gazi Üniversitesi Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi ile Hamamönü semtindeki Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesinde müze araştırmacısı olarak çalışabilecek olmakla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığında folklor araştırmacısı olarak da istihdam edilme fırsatına sahiptirler. Bunların yanında, mezunlar basın yayın kuruluşları ile kültürel araştırmalar yapan ve projeler üreten çeşitli uluslararası kurum ve kuruluşlarda da görev alabilirler. Akademik kariyer hedefleyen mezunlar, üniversitelerin Türk Halk Bilimi bölümlerinde araştırma görevlisi olarak çalışma imkânına sahiptir. Ayrıca, 2014 yılında Millî Eğitim Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda Türk Halk Bilimi mezunlarının Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak istihdam edilmelerinin önü açılmıştır.

Türk Halkbilimi Bölümü İş Olanakları

Dilin bir araç olarak kullanıldığı sözel anlatımlar, geleneksel gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar, festivaller ve ritüeller doğa ve evrenle ilgili uygulamalar, el sanatları geleneği şeklinde beş alt başlık altında toplanmaktadır. Bu öğelerin araştırıldığı, derlendiği, arşiv ve dokümantasyon merkezlerinde, müzelerde, öğretim kurumlarında ders olarak okutulması halinde eğitim kurumlarında, kitle iletişim araçlarında çalışabilirler. Özel eğitim kurumlarında ve devlete ait bütün eğitim kurumlarında halkbilimi öğretmenliği, medyada somut olmayan kültürel miras program yapımcılığı; Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde halkbilimi açık hava müze uzmanlığı ve folklor araştırmacılığı, turizm alanında kültürel animasyon tasarımcılığı, özel sektör tarafından kurulacak kültür merkezlerinde somut olmayan kültürel miras bölümü yöneticiliği yapabilirler. Birçok uygulamalı halkbilimi alanında, halkbilimi  eğitimi almış kişilere yeni çalışma alanları açılması sonucunu hazırlayacağı da varsayıldığında, Türk Halkbilimi bölümünden mezun olan öğrencilerin çok  farklı eğitim, kültür ve turizm alanlarında  iş bulmaları ve iş kurmaları mümkün olabilecektir. Türk Halkbilimi iş bulma imkanı, Türk Halkbilimi iş olanakları hakkında bilgi, Türk Halkbilimi mezunları ne iş yapar, Türk Halkbilimi mezunları nerelerde çalışır, Türk Halkbilimi mezunlarının çalışabileceği devlet kurumları, özel sektör…

Türk Halkbilimi Bölümü Maaşları Hakkında Bilgi

Kamu yani devlet kurumlarına atananlar 2500 TL dolaylarında maaş alırken, özel sektörde faaliyet gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır. Türk Halkbilimi mezunları ne kadar maaş alır, Türk Halkbilimi maaşı ne kadar, Türk Halkbilimi kazançları

Türk Halkbilimi Bölümü Hakkında Genel Bilgiler

Bir sosyal ve beşeri disiplin olarak ortaya çıktığı 19. yüzyıldan günümüze kadar, kendine özgü araştırma alanlarında son derece önemli bilimsel bilgilerin üretildiği halkbilimi, ülkemizde öteden beri dünya standart ve normlarında, yeterli eleman ve donanımla yürütülmemektedir. Bu nedenle, halkbilimi disiplininin incelediği ürünlerin yer aldığı

a- Halk edebiyatı,

b- Halk müziği ve oyunları,

c- Gelenek, görenek ve inançlar,

ç- El sanatları,

d- Halk bilgisi, gibi temel araştırma alanlarında Türk kültürünün geleneksel biçimleri ve bunların değişim süreçleri ile kültür içindeki rol ve etkileri yeteri kadar araştırılmamış, teknolojik değişmelerin getirdiği sonuçlarla ortadan kalkan halk kültürü ürünleri tespit edilerek incelenememiş ve geleceğin inşasında bu birikimden yararlanma yolları oluşturulamamıştır.

Türk Halkbilimi Bölümü ile İlgili Yorumlar

Bu başlık tamamen sizler için eklenmiştir. Sizlerin de Türk Halkbilimi hakkında bilgi vermenizi veya sorularınızı sormanızı istiyoruz ki daha yararlı bir ortam kurulmuş olsun. Türk Halkbilimi hakkında bilgi, Türk Halkbilimi bölümü ile ilgili bilgiler, Türk Halkbilimi bölümü hakkında herşey, Türk Halkbilimi mezunları iş bulma imkanı, iş olanakları, Türk Halkbilimi mezunları ne iş yapar, nerelerde çalışabilir, hangi kurumlarda çalışır?

Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php