Türk Halkbilimi Bölümü Hakkında Bilgi

Türk Halkbilimi hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Türk Halkbilimi hakkında bilgiler edinecek ve Türk Halkbilimi bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Türk Halkbilimi hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan...

32 0
Türk Halkbilimi hakkında
bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde
işinizi kolaylaştıracak, Türk Halkbilimi hakkında bilgiler edinecek ve Türk
Halkbilimi bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi
bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Türk Halkbilimi hakkında bilgi almak için
birçok kaynaktan yararlanmanızı tavsiye ederiz.
Türk Halkbilimi İş İmkanları Hakkında
Bilgi Türk Halkbilimi İş Olanakları Hakkında Bilgi
Bölümden mezun
olan öğrenciler, Gazi Üniversitesi Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi ile
Hamamönü semtindeki Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesinde müze
araştırmacısı olarak çalışabilecek olmakla birlikte Kültür ve Turizm
Bakanlığında folklor araştırmacısı olarak da istihdam edilme fırsatına
sahiptirler. Bunların yanında, mezunlar basın yayın kuruluşları ile kültürel
araştırmalar yapan ve projeler üreten çeşitli uluslararası kurum ve
kuruluşlarda da görev alabilirler.
Akademik kariyer
hedefleyen mezunlar, üniversitelerin Türk Halk Bilimi bölümlerinde araştırma
görevlisi olarak çalışma imkânına sahiptir. Ayrıca, 2014 yılında Millî Eğitim Bakanlığının
aldığı karar doğrultusunda Türk Halk Bilimi mezunlarının Türk Dili ve Edebiyatı
öğretmeni olarak istihdam edilmelerinin önü açılmıştır. 
   
Türk Halkbilimi Bölümü İş Olanakları
Dilin bir araç
olarak kullanıldığı sözel anlatımlar, geleneksel gösteri sanatları, toplumsal
uygulamalar, festivaller ve ritüeller doğa ve evrenle ilgili uygulamalar, el
sanatları geleneği şeklinde beş alt başlık altında toplanmaktadır. Bu öğelerin
araştırıldığı, derlendiği, arşiv ve dokümantasyon merkezlerinde, müzelerde,
öğretim kurumlarında ders olarak okutulması halinde eğitim kurumlarında, kitle
iletişim araçlarında çalışabilirler. Özel eğitim kurumlarında ve devlete ait
bütün eğitim kurumlarında halkbilimi öğretmenliği, medyada somut olmayan
kültürel miras program yapımcılığı; Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde
halkbilimi açık hava müze uzmanlığı ve folklor araştırmacılığı, turizm alanında
kültürel animasyon tasarımcılığı, özel sektör tarafından kurulacak kültür
merkezlerinde somut olmayan kültürel miras bölümü yöneticiliği yapabilirler.
Birçok uygulamalı halkbilimi alanında, halkbilimi  eğitimi almış kişilere
yeni çalışma alanları açılması sonucunu hazırlayacağı da varsayıldığında, Türk
Halkbilimi bölümünden mezun olan öğrencilerin çok  farklı eğitim, kültür
ve turizm alanlarında  iş bulmaları ve iş kurmaları mümkün olabilecektir.
Türk Halkbilimi iş
bulma imkanı, Türk Halkbilimi iş olanakları hakkında bilgi, Türk Halkbilimi mezunları
ne iş yapar, Türk Halkbilimi mezunları nerelerde çalışır, Türk Halkbilimi mezunlarının
çalışabileceği devlet kurumları, özel sektör…
Türk Halkbilimi Bölümü Maaşları Hakkında
Bilgi
Kamu yani devlet
kurumlarına atananlar 2500 TL dolaylarında maaş alırken, özel sektörde faaliyet
gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.
Türk Halkbilimi mezunları
ne kadar maaş alır, Türk Halkbilimi maaşı ne kadar, Türk Halkbilimi kazançları
Türk Halkbilimi Bölümü Hakkında Genel
Bilgiler
Bir sosyal ve
beşeri disiplin olarak ortaya çıktığı 19. yüzyıldan günümüze kadar, kendine özgü
araştırma alanlarında son derece önemli bilimsel bilgilerin üretildiği
halkbilimi, ülkemizde öteden beri dünya standart ve normlarında, yeterli 
eleman ve donanımla yürütülmemektedir. Bu nedenle, halkbilimi disiplininin
 incelediği ürünlerin yer aldığı
a- Halk
edebiyatı,
b- Halk müziği ve
oyunları,
c- Gelenek,
görenek ve inançlar, 
ç- El sanatları,
d- Halk bilgisi,
gibi temel
araştırma alanlarında Türk kültürünün geleneksel biçimleri ve bunların değişim
süreçleri ile kültür içindeki rol ve etkileri yeteri kadar araştırılmamış,
teknolojik değişmelerin getirdiği sonuçlarla ortadan kalkan halk kültürü
ürünleri tespit edilerek incelenememiş ve geleceğin inşasında bu birikimden
yararlanma yolları oluşturulamamıştır.
Türk Halkbilimi Bölümü ile İlgili Yorumlar
Bu başlık tamamen
sizler için eklenmiştir. Sizlerin de Türk Halkbilimi hakkında bilgi vermenizi
veya sorularınızı sormanızı istiyoruz ki daha yararlı bir ortam kurulmuş olsun.

Türk Halkbilimi hakkında
bilgi, Türk Halkbilimi bölümü ile ilgili bilgiler, Türk Halkbilimi bölümü
hakkında herşey, Türk Halkbilimi mezunları iş bulma imkanı, iş olanakları, Türk
Halkbilimi mezunları ne iş yapar, nerelerde çalışabilir, hangi kurumlarda
çalışır?
Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php