Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgi

Uluslararası İlişkiler hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Uluslararası İlişkiler hakkında bilgiler edinecek ve Uluslararası İlişkiler bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Uluslararası İlişkiler hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan...

11 0
Uluslararası
İlişkiler hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite
tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Uluslararası İlişkiler hakkında bilgiler
edinecek ve Uluslararası İlişkiler bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş
olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Uluslararası
İlişkiler hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan yararlanmanızı tavsiye
ederiz.
Uluslararası İlişkiler İş İmkanları
Hakkında Bilgi Uluslararası İlişkiler İş Olanakları Hakkında Bilgi
Uluslararası
ilişkiler bölümünü bitirenler diploması alanında çeşitli ünvanlarla görev
alabilir. Diplomat devletin bir başka ülkede temsilcisi olup kendi ülkesi ile
gönderildiği ülke arasındaki ilişkileri yürütür. Temsil görevini yürüttüğü
ülkenin hükümeti ile kendi hükümeti arasındaki diplomatik ilişkileri düzenler.
Mezunlar diğer siyaset bilimi mezunlarının çalıştıkları alanlarda onların
yaptıkları görevleri de yapabilirler. Yerel ve uluslararası bankalarda ticari
işlemler de görev alabilirler.
Uluslararası İlişkiler Bölümü İş
Olanakları
Bölümün iş
imkânları oldukça geniştir. Hem kamuda hemde özel sektörde geniş iş imkanı
sağlayan bir bölümdür.

Bu bölümün mezunu olarak başta Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere,
bakanlıklar, müsteşarlıklar, Kamu iktisadi teşebbüsleri, Kalkınma ajansları
gibi devlet kurumlarında Uzmanlık-müfettişlik, Kaymakamlık, Meslek memurluğu
gibi görevlerde çalışma imkânına sahipsiniz. Fakat bu kadrolarda çalışmak için
KPSS’nin ilgili alan türlerinden iyi puanlar almak ve Kurumların ayrıca
açacakları sınavlardan başarılı sonuçlar almak zorundasınız. Bunun yanında özel
sektörde de iş bulma imkanlarınız bulunmaktadır. Şirketlerin genelde dış
ticaret olmak üzere üst düzey kademelerinde iş bulabilmeniz mümkündür. Ancak
devlet kurumlarına girişteki gibi bir sınav sistemi olmasa da şirket
yöneticileri tarafından yapılan mülakatlardan başarı ile çıkmanız
gerekmektedir.

Bir diğer iş alanı, Türkiye ve dünyada faaliyet gösteren sivil toplum
örgütleri, uluslararası örgütler gibi devlet dışı kurumlarda da ilgili
konularda uzmanlık-danışmanlık gibi konularda görev yapabilirsiniz.
Okuyacağınız üzere meslek sayısı fazla fakat hepsinin kendine özgü eleme
sistemleri vardır.

Mezunlar, açılan sınavlarda başarı gösterirlerse, diplomasi alanında çeşitli
unvanlarla görev alırlar. Mezunlar ayrıca, kamu ve özel sektör kuruluşlarında,
siyasi partilerde, sivil toplum örgütlerinde, kamuoyu araştırma şirketlerinde,
medyada ve BM, Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütlerde çalışabilirler ve
farklı kademelerde yönetici olarak da görev yapabilirler. Yerel ve uluslararası
bankalarda ticari işlemler yürütürler.

Uluslararası
İlişkiler iş bulma imkanı, Uluslararası İlişkiler iş olanakları hakkında bilgi,
Uluslararası İlişkiler mezunları ne iş yapar, Uluslararası İlişkiler mezunları
nerelerde çalışır, Uluslararası İlişkiler mezunlarının çalışabileceği devlet
kurumları, özel sektör…
Uluslararası İlişkiler Bölümü Maaşları
Hakkında Bilgi
Kamu yani devlet
kurumlarına atananlar 3500-4500 TL dolaylarında maaş alırken, özel sektörde
faaliyet gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.
Uluslararası
İlişkiler mezunları ne kadar maaş alır, Uluslararası İlişkiler maaşı ne kadar, Uluslararası
İlişkiler kazançları
Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında
Genel Bilgiler
Uluslararası
İlişkiler Lisans Programının öğrencilerine kazandırmayı hedeflediği temel
bilgi, beceri ve yetkinlikler arasında; bölgesel ve küresel düzeydeki siyasi,
tarihi, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirmek; devletlerin ve
uluslararası organizasyonların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklamak;
uluslararası işbirliklerini ve uluslararası sorun çözme mekanizma ve
yöntemlerini tanımak yer almaktadır. Bölümün amacı mezunlarının alanla ilgili
kavramsal ve kuramsal bilgileri, küreselleşmenin ve uluslararası ilişkilerin
karmaşık dinamiklerini dikkate alarak, çok boyutlu değerlendirme yeterliliğine
sahip olmalarıdır. Bu bölümde, diplomatik hizmet kurumlarında, uluslararası
organizasyonlarda, sivil toplum kuruluşlarında, çokuluslu şirketlerde ve kamu
kurumlarının uluslararası birimlerinde görev yapabilmek için gerekli donanımı
sağlayacak bir öğretim programı sunulmaktadır. Öğrencilerin uluslararası
ilişkileri anlayabilen, açıklayabilen ve yorum yapabilen, en az bir yabancı
dili iyi bilen, analitik düşünebilen, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip
bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Uluslararası İlişkiler Bölümü ile İlgili
Yorumlar
Bu başlık tamamen
sizler için eklenmiştir. Sizlerin de Uluslararası İlişkiler hakkında bilgi
vermenizi veya sorularınızı sormanızı istiyoruz ki daha yararlı bir ortam
kurulmuş olsun.

Uluslararası
İlişkiler hakkında bilgi, Uluslararası İlişkiler bölümü ile ilgili bilgiler, Uluslararası
İlişkiler bölümü hakkında herşey, Uluslararası İlişkiler mezunları iş bulma
imkanı, iş olanakları, Uluslararası İlişkiler mezunları ne iş yapar, nerelerde
çalışabilir, hangi kurumlarda çalışır?
Etiketler

Yorum Sırası Sizde