Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi

Uluslararası İşletme Yönetimi hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Uluslararası İşletme Yönetimi hakkında bilgiler edinecek ve Uluslararası İşletme Yönetimi bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Uluslararası İşletme Yönetimi hakkında bilgi...

6 0
Uluslararası
İşletme Yönetimi hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı,
üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Uluslararası İşletme Yönetimi
hakkında bilgiler edinecek ve Uluslararası İşletme Yönetimi bölümü hakkında her
şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin
de Uluslararası İşletme Yönetimi hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan
yararlanmanızı tavsiye ederiz.
Uluslararası İşletme Yönetimi İş İmkanları
Hakkında Bilgi Uluslararası İşletme Yönetimi İş Olanakları Hakkında Bilgi
Mezunlar, ulusal
ya da uluslararası faaliyet gösteren firmalarda, finans, muhasebe ve araştırma
bölümlerinde yönetici asistan olarak çalışabilir, performansları ölçüsünde
yükselebilirler.
Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü İş
Olanakları
Üniversite ile iş
dünyasının sıkı bir iş birliği içerisinde olması gerektiğine inanıyoruz. Bunun
için zaman zaman iş dünyasını temsil eden paydaşlarımızdan mezunlarımızdan
beklentilerini öğrenerek programımızı bu doğrultuda güncellemeye
çalışıyoruz.Öğrencilerimizin mezun olmadan önce iş hayatını tanımaları amacıyla
yurt içi veya yurt dışı zorunlu stajın yanında gönüllü stajla bu süreyi
uzatmalarını teşvik ediyoruz. Amacımız öğrencilerimize sadece teorik
bilgileri vermek değil, bunlar arasında bağlantıları kurabilen ve resmi bir
bütün olarak görebilen, iletişim becerisi kuvvetli, toplumsal sorumluluğa sahip
bireyler yetiştirmektir. Bunun sonucunda mezunlarımızın sahip oldukları bilgi
ve becerileri sayesinde ulusal ve uluslararası işletmelerin farklı alanlarında
önemli sorumluluklar üstlenmiş olduklarını kıvançla görmekteyiz. (Yeditepe
Üniversitesi)
Uluslararası
İşletme Yönetimi iş bulma imkanı, Uluslararası İşletme Yönetimi iş olanakları
hakkında bilgi, Uluslararası İşletme Yönetimi mezunları ne iş yapar, Uluslararası
İşletme Yönetimi mezunları nerelerde çalışır, Uluslararası İşletme Yönetimi mezunlarının
çalışabileceği devlet kurumları, özel sektör…
Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü
Maaşları Hakkında Bilgi
Kamu yani devlet
kurumlarına atananlar 3000-3500 TL dolaylarında maaş alırken, özel sektörde
faaliyet gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.
Uluslararası
İşletme Yönetimi mezunları ne kadar maaş alır, Uluslararası İşletme Yönetimi maaşı
ne kadar, Uluslararası İşletme Yönetimi kazançları
Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü
Hakkında Genel Bilgiler
Küresel ekonomiler
işletme mezunlarının uluslararası bir profile sahip olmalarını ve dolayısıyla
klasik işletme eğitiminin de küreselleşmeye uyum sağlayacak biçimde dönüşümünü
zorunlu kılmıştır. Ders programları Alman üniversiteleri ile uyumlu olması ve
Türkiye’de sayıları 4200’ü bulan Alman firmalarında istihdamı sağlayacak eleman
yetiştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Eğitim dilinin Almanca olması, bunun
yanında yoğun olarak dört yarıyıl okutulan İngilizce dersleri mezunlarımızın
uluslararası şirketlerde de başarı şanslarını yükseltmekte, hareket
kabiliyetlerini arttırmaktadır.  Almanca bilgisi olmadan gelen öğrenciler
önce Hazırlık Sınıfı’nın B ve A kurlarını (seviyelerine göre) okuyarak güz veya
bahar döneminde bölüm derslerine başlayabilirler. Yeterli seviyede Almanca
bilgisine sahip olanlar ise yeterlilik belgelerini Hazırlık
Koordinatörlüğü’müze ibraz edebilir veya seviye tespit sınavına girip
yeterliliklerini kanıtlayabilirler.    
Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü ile
İlgili Yorumlar
Bu başlık tamamen
sizler için eklenmiştir. Sizlerin de Uluslararası İşletme Yönetimi hakkında
bilgi vermenizi veya sorularınızı sormanızı istiyoruz ki daha yararlı bir ortam
kurulmuş olsun.

Uluslararası
İşletme Yönetimi hakkında bilgi, Uluslararası İşletme Yönetimi bölümü ile ilgili
bilgiler, Uluslararası İşletme Yönetimi bölümü hakkında herşey, Uluslararası
İşletme Yönetimi mezunları iş bulma imkanı, iş olanakları, Uluslararası İşletme
Yönetimi mezunları ne iş yapar, nerelerde çalışabilir, hangi kurumlarda
çalışır?
Etiketler

Yorum Sırası Sizde