Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgi

Üstün Zekalılar Öğretmenliği hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Üstün Zekalılar Öğretmenliği hakkında bilgiler edinecek ve Üstün Zekalılar Öğretmenliği bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Üstün Zekalılar Öğretmenliği hakkında bilgi...

591 0

Üstün Zekalılar Öğretmenliği hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Üstün Zekalılar Öğretmenliği hakkında bilgiler edinecek ve Üstün Zekalılar Öğretmenliği bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Üstün Zekalılar Öğretmenliği hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan yararlanmanızı tavsiye ederiz.

Üstün Zekalılar Öğretmenliği İş İmkanları Hakkında Bilgi

Üstün zekalılar öğretmeninin, üstün zekalı öğrencilere hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışları hangi yöntemlerle kazandıracağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programlarında (müfredat programı) belirtilmiştir. Üstün zekalılar öğretmeni bu program çerçevesinde;

-İlköğretimin birinci kademesindeki üstün zekalı çocukların ders programlarının oluşturulması ve uygulanmasına yönelik çalışmalara katılır,

-Çocuğa kişilik kazandırmak ve onu hayata hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle ve bilhassa çocuğun kişisel özellik ve yeteneklerini dikkate alarak uygular,

-Eğitim ve öğretiminden sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

-Yemekhanede, bahçede, spor faaliyetlerinde ve boş zamanlarını değerlendirme sırasında çocuklarla beraber olmak suretiyle onlara iyi alışkanlıklar kazandırmak, olumsuz davranışlara karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapar,

-Nöbetçi olduğu günlerde okulda düzen ve disiplini sağlamak üzere görev yapar.

-Öğrenci velileri ile yakın ilişki kurarak, işbirliği ile eğitimi yürütür.

Üstün Zekâlılar Öğretmenliği Bölümü İş Olanakları

Üstün Zekâlılar Öğretmenlerinin büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda sınıf öğretmeni olarak atanmaktadır. Ayrıca Bilim ve Sanat Merkezi adı altında üstün zekalı öğrencilerin eğitim aldıkları özel eğitim kurumlarında çalışma imkanları mevcuttur. Üniversitelerde lisans üstü eğitiminden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler. Çalıştıkları illerde ve okullarda yönetici olabilirler, Bakanlık merkez örgütünde uzman, yönetici, eğitim yöneticiliği gibi kadrolara atanabilirler.

Üstün Zekalılar Öğretmenliği iş bulma imkanı, Üstün Zekalılar Öğretmenliği iş olanakları hakkında bilgi, Üstün Zekalılar Öğretmenliği mezunları ne iş yapar, Üstün Zekalılar Öğretmenliği mezunları nerelerde çalışır, Üstün Zekalılar Öğretmenliği mezunlarının çalışabileceği devlet kurumları, özel sektör…

Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümü Maaşları Hakkında Bilgi

Kamu yani devlet kurumlarına atananlar 3000-3500 TL dolaylarında maaş alırken, özel sektörde faaliyet gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.

Üstün Zekalılar Öğretmenliği mezunları ne kadar maaş alır, Üstün Zekalılar Öğretmenliği maaşı ne kadar, Üstün Zekalılar Öğretmenliği kazançları

Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümü Hakkında Genel Bilgiler

Programımızın vizyonu, üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciler için eleştirel düşünen, yeniliğe açık, yaratıcı, değer yargılarına sahip, motivasyonu yüksek öğretmenler yetiştirip üstün ve yetenekli bireylerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine ve birikimlerini ülkemiz ve tüm insanlığın yararına kullanmalarına katkı sağlamaktır. Üstün zekalı bireylerin özellikleri konusunda bilgi sahibi olan, onların bireysel ihtiyaçlarını dikkate alarak eğitim verebilecek, Türk eğitim sistemi ve özel eğitim yönetmelikleri konusunda yetkin ve bu doğrultuda çalışabilecek öğretmenler yetiştirmektir.

Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümü ile İlgili Yorumlar

Bu başlık tamamen sizler için eklenmiştir. Sizlerin de Üstün Zekalılar Öğretmenliği hakkında bilgi vermenizi veya sorularınızı sormanızı istiyoruz ki daha yararlı bir ortam kurulmuş olsun.

Üstün Zekalılar Öğretmenliği hakkında bilgi, Üstün Zekalılar Öğretmenliği bölümü ile ilgili bilgiler, Üstün Zekalılar Öğretmenliği bölümü hakkında herşey, Üstün Zekalılar Öğretmenliği mezunları iş bulma imkanı, iş olanakları, Üstün Zekalılar Öğretmenliği mezunları ne iş yapar, nerelerde çalışabilir, hangi kurumlarda çalışır?

Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php