Veteriner Fakültesi Bölümü Hakkında Bilgi

Fakültesi hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Veteriner Fakültesi hakkında bilgiler edinecek ve Veteriner Fakültesi bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Veteriner Fakültesi hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan yararlanmanızı...

401 0

Fakültesi hakkında bilgi vermek için derlediğimiz bu tanıtım yazısı, üniversite tercihlerinde işinizi kolaylaştıracak, Veteriner Fakültesi hakkında bilgiler edinecek ve Veteriner Fakültesi bölümü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. İyi bir tercih, iyi bir araştırmadan gelir. Sizlerin de Veteriner Fakültesi hakkında bilgi almak için birçok kaynaktan yararlanmanızı tavsiye ederiz.

Veteriner Fakültesi İş İmkanları Hakkında Bilgi Veteriner Fakültesi İş Olanakları Hakkında Bilgi

Veteriner hekimlerin başlıca görevleri ve yaptıkları işler şunlardır:
-Yurdun çeşitli bölgelerinin, iklim, tarımsal yapı ve pazarlama koşullarına uygun hayvan tür ve ırklarının saptanması, mevcut olanların iyileştirilmesi, hayvan davranışları ve korunmaları verimlerini artırıcı yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması gibi çalışmalarda bulunur,
-Sağlıklı hayvanların yapısı ve fonksiyonları, hayvan yetiştiriciliği, üreme ve sağlığı, hayvan beslenme ve hayvan yemlerinin üretim ve muhafaza teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları gerekir.
-Hayvanların hastalık, sakatlık ve yaralarını teşhis ederek, gerekli ameliyat ve tedavilerini yapar, Hayvan sürülerinde görülen hastalıkların nedenleri, yapısı, seyri, etkileri, teşhisleri, ve tedavileri konusunda ve hayvanlardan insanlara insanlardan hayvanlara bulaşan hastalılıklar konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları,
-Koruyucu hekimlik konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları,
-Hayvansal besinlerin sağlıklı bir biçimde ve yeterince üretilmesini sağlar, halkı hayvansal besinlerle yayılabilecek hastalıklardan korumak için, besinlerin kalite yönünden denetimini yapar ve sağlıklı bir biçimde üretilmesi hazırlanması, korunması, taşınması için yeterli hijyen teknoloji bilgisine sahip olabilmek için uygun yöntemleri araştırır,
-Hayvanların bakım ve beslenmesi, sağlıklarının korunması, hayvan ürünlerinin değerlendirilmesi konularında, hayvan yetiştiricilerini aydınlatmak amacıyla eğitim programları düzenler ve bu konularda yazılı kaynaklar hazırlar, bunların basım ve dağıtımının gerçekleştirilmesini sağlar,
-Bu konularla ilgili her türlü hukuki düzenlemeler hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları gerekir.
-Salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının önlenmesi için her türlü tıbbi çalışmaları yapar, gerekli tedbirleri alır ve aşı, serum vb. ilaçlar üzerinde araştırmalar yapar, var olanları hazırlar ve uygular,
-Sun’i tohumlama ve embriyo transferi gibi biyoteknolojik yöntemlerle hayvanlarda döl verimini artırma ve ıslah çalışmalarında bulunur. Damızlık hayvan yetiştirilmesini sağlar,
-Zoonozların yayılmasını önler ve tedavi yöntemleri geliştirir.

Veteriner Fakültesi Bölümü İş Olanakları

Hayvanların ve hayvansal ürünlerin insan yaşantısındaki yeri ve önemi tartışma götürmez bir gerçektir. Bu gerçek, veterinerlerin çalışma alanlarının genişliğini ve iş bulma olanaklarını vurgulaması açısından önem arz etmektedir.Veteriner Fakültesi mezunları ve Uzman Veterinerler; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Gümrük Muhafaza Müdürlüklerinin hayvan sağlığı bölümlerinde, Türkiye Jokey Kulübüne bağlı hayvan hastanelerinde, Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin hayvan hastanesi, hayvan barınakları, kesimhaneler ve gıda denetim birimlerinde, akademik personel olarak Veteriner Fakültelerinde ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Veteriner Meslek Liselerinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve hayvan ıslahı ve üretim kurumlarında, Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri bölge laboratuarlarında, Et ve Balık Kurumu, özel sektör et kombinaları, Süt Endüstrisi Kurumu, Yapağı ve Tiftik A.Ş, Yem Sanayiinde Sağlık Bakanlığına bağlı Enstitü ve Halk Sağlığı laboratuvarlarında, TÜBİTAK Araştırma Laboratuvarlarında, Milli Prodüktivite Merkezinde, Devlet Planlama Teşkilatında, ordu hayvan sağlığı ve gıda kontrol hizmetlerinde; ilaç firmaları, özel sektör çiftlikleri ve hayvansal üretime dayalı gıda sanayiinde, halk sağlığı ve çevre sağlığıyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarında sağlık kontrol, kalite kontrol, üretme, işletme ve yönetim alanlarında, hayvan derisi işleyen fabrikalarda görev yapabilir ve mevcut kanunlara göre kendi kliniklerini açabilirler.

Veteriner Fakültesi iş bulma imkanı, Veteriner Fakültesi iş olanakları hakkında bilgi, Veteriner Fakültesi mezunları ne iş yapar, Veteriner Fakültesi mezunları nerelerde çalışır, Veteriner Fakültesi mezunlarının çalışabileceği devlet kurumları, özel sektör…

Veteriner Fakültesi Bölümü Maaşları Hakkında Bilgi

Kamu yani devlet kurumlarına atananlar 3000-4500 TL dolaylarında maaş alırken, özel sektörde faaliyet gösterenler genellikle daha düşük veya yüksek maaşlar almaktadır.

Veteriner Fakültesi mezunları ne kadar maaş alır, Veteriner Fakültesi maaşı ne kadar, Veteriner Fakültesi kazançları

Veteriner Fakültesi Bölümü Hakkında Genel Bilgiler

Veteriner, evcil, küçük ve büyükbaş hayvanların sağlığının korunması, hastalıkların teşhisi, tedavisi, hayvanlar arasında salgın hastalık ve (zoonozlarla) hayvandan insana geçen hastalıklarla mücadele, hayvan ırklarının iyileştirilmesi, hayvansal ürünlerin artırılması, bunların insan sağlığındaki yeri konularında çalışmalar yapan kişidir.

Veteriner Fakültesi Bölümü ile İlgili Yorumlar 

Bu başlık tamamen sizler için eklenmiştir. Sizlerin de Veteriner Fakültesi hakkında bilgi vermenizi veya sorularınızı sormanızı istiyoruz ki daha yararlı bir ortam kurulmuş olsun. Veteriner Fakültesi hakkında bilgi, Veteriner Fakültesi bölümü ile ilgili bilgiler, Veteriner Fakültesi bölümü hakkında herşey, Veteriner Fakültesi mezunları iş bulmaimkanı, iş olanakları, Veteriner Fakültesi mezunları ne iş yapar, nerelerde çalışabilir, hangi kurumlarda çalışır?

Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php