Uydu Nedir ve Kullanım Alanlarına Göre Uydular

Uydu Nedir Uydu, bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen olarak tanımlanmaktadır (TDK). Örneğin, Ay Dünya’nın uydusudur. Ancak yine bu çalışmada uydu kavramı olarak, türlü amaçlarla yerden fırlatılan ve genellikle kapalı bir yörünge çizerek yer çevresinde dolanan araçlar kastedilmektedir. Kullanım alanları, sağladıkları...

373 0

Uydu Nedir


Uydu, bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan
daha küçük gezegen olarak tanımlanmaktadır (TDK). Örneğin, Ay
Dünya’nın uydusudur. Ancak yine bu çalışmada uydu kavramı olarak, türlü
amaçlarla yerden fırlatılan ve genellikle kapalı bir yörünge çizerek yer
çevresinde dolanan araçlar kastedilmektedir.

Kullanım alanları, sağladıkları faydalar ya da üstlendikleri görevler dikkate alındığında, çok fazla sayıda uydu türü ortaya çıkmaktadır, bu tür uydulardan birkaçı aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.

Haberleşme Uyduları

Bu tip uydular, farklı mekânlarda bulunan bireyler arasında iletişim sağlayan uydulardır. Günümüzde, zaman ve mekân fark etmeksizin ses, görüntü ve diğer verilerin canlı olarak aktarılması ve çift yönlü hızlı iletişim, internet, telefon, telgraf, televizyon ve radyo yayınları gibi hizmetler (telekomünikasyon hizmetleri), bu uydular vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Özellikle bireyler arasındaki iletişimi sağlamak için gerekli olan düşük maliyetli uyduların üretilmesi ile ilgili projeler, 21.yy itibariyle en iddialı dünya projelerinden biri konumundadır.

Gözlem ve Uzaktan Algılama Uyduları

Genellikle haritacılık sektöründe kullanılan bu uydular ayrıca deniz suyu kirliliğinin tespiti, petrol atıklarının tespiti, petrol ve boru hatlarının incelenmesi, ziraat alanlarının belirlenmesi, ülke güvenliğinin sağlanması gibi birçok amaç için kullanılabilmektedir. Aşağıda sayılan diğer uydu türleri de bir çeşit gözlem uydusu olarak kabul edilebilir.

Seyrüsefer Uyduları

Bu uydular, Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın koordinatlarını belirlemek için kullanılan uydulardır. Günümüzdeki teknolojik gelişmeler sayesinde oldukça sık kullanılmaya başlanan GPS (Global Positioning System-Küresel Konumlama Sistemi) hizmeti, bu tip uydular tarafından sağlanmaktadır. GPS hizmeti, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) uyduları tarafından sağlanırken, aynı hizmeti veren GALONASS (Global Navigation Satellite System – Küresel Seyrüsefer Uydu Sistemi) hizmeti ise Rus uyduları tarafından sağlanmaktadır.

Birçok kullanım alanı olan GPS hizmeti, günümüzde özellikle araç takibi faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Bu nedenle de ilgili uydular, sosyal ve ekonomik açıdan oldukça faydalı uydulardır.

Meteoroloji Uyduları

Bu tür uydular ile nem, sıcaklık ve bitki örtüsü değişiklikleri ile ilgili bilgiler dünyaya ulaştırılmakta, böylece de elde edilen veriler sayesinde hava tahminleri yapılabilmektedir.

Meteoroloji uyduları, fırtına, kasırga ve sel gibi doğal afetlerin önceden tahmin edilmesi yönünde sosyal bir faydaya sahiptir. Hatta salgın hastalıkların önceden belirlenerek önlenmesinde bile bu tip uydulardan yararlanılabileceği ileri sürülmektedir. Bu hususa Rogers, Hay & Packer (1996)’ ın yaptığı çalışma, ilginç bir örnek olarak verilebilir. İlgili çalışmada, meteoroloji uydularının verilerinden yararlanılarak, çöl sineklerinin  dağılımı başarılı bir şekilde tahmin edilmiştir. Çalışma sonucunda da çeşitli hastalıklara sahip böcek dağılımlarının araştırılmasında,
uydu görüntülerinin çok önemli bir araç olabileceği ortaya konulmuştur.

Bu uydular, sosyal faydalar yanında ekonomik (para ile ölçülebilen) faydalara da sahiptir. Ancak meteoroloji uydularının sağladığı ekonomik faydalar, sadece bilgilerin ilgili haber kanalları gibi kitlelere pazarlanması ile ilgili değildir. Örneğin; meteorolojik uydular sayesinde ulaşılan tam ve dakik hava bilgileri, doğal felaketlerde yaşanacak can ve mal kayıpların  azaltabilmektedir. İşte bu noktada, can ve mal kaybının önlenmesinden sağlanan tasarrufların parasal değeri, bu tür uyduların ekonomik faydasını oluşturmaktadır.

Bilimsel Amaçlı Uydular

Bilimsel amaçlı uydular, uzay hakkında araştırma ve inceleme
yapmak, yeni gezegenler aramak için oluşturulmuş uydulardır. Bu uydulara
verilecek en güzel örnek, LEO üzerinde bulunan Uluslararası Uzay
İstasyonu’dur. Bilimsel amaçlı uyduların bazısının yörüngesi yoktur ve bunlar,
Güneş Sistemi’ nin derinliklerine doğru yol alırlar. Ancak biçim ve kullanılış
özellikleri açısından yörüngeli uydulara benzerler.

Askeri Amaçlı Uydular

Bu tip uydular, ülkeler tarafından askeri hareketliliği gözlemek, nükleer
tehditleri belirlemek ve diğer tehlikelere karşı korunmak amacıyla kullanılan
uydulardır.

Yorumlarınız alt taraftan yapabilir facebook sayfamızı beğenerek daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php