YDS Nedir? YDS Hakkında Bilgiler

702
702


1. YDS nedir? 

YDS yani Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 7 Nisan 2013 tarihinden beri yapılan ve ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi dil sınavıdır. Sınavın yapılmasının talimatı Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiştir. ÜDS ve KPDS sınavlarının yerine getirilen ve ortak sınav olan YDS lisan bilgisini gramer, kelime bilgisi, okuma ve anlama odaklarında ölçen bir sınavdır. İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça yaygın dillerde dillerde düzenlenen YDS aynı zamanda bu dillerin dışındaki dillerde sınava girmek isteyenler için de yılda bir kez sınav yapmaktadır. YDS tarafından kapsama alınan yabancı diller; Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca’dır. Bu dillerden herhangi birisi için yapılan başvurular ÖSYM tarafından sınavın açılması için belirlenmiş başvuru sayısının altında kaldığı durumlarda sınav çoktan seçmeli olarak düzenlenmez. Çeviri usulüyle düzenlenen sınavda kişilerin sınava girmek istedikleri dilden Türkçe’ye, Türkçe’den de sınava girdikleri dilde çeviri yapmaları istenir. Bulgarca, Farsça, Yunanca, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Gürcüce, Hollandaca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Sırpça ve Ukraynaca dillerinden sınava girmek isteyen adaylar için sınav merkezi Ankara’dır. 

2. YDS’ye kimler girebilir? 

Yabancı Dil Sınavı’na 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetler Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş̧ Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu çerçevesinden çalışan kişilerin hepsi YDS’ye katılabilir. Üniversite veya yüksek lisans başvurularında YDS şartını yerine getirmesi gerekenler, dil seviyesini tespit etmek isteyenler, yurt dışına sürekli ataması yapılacak olan kişiler YDS sınavına girebilir. Bunun dışında 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu çerçevesinde devlet memuru olarak çalışacak mütercim ve tercümanlar ile çözümleyici ve programlayıcıların YDS sınavına girmesi gerekir. Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’ne göre yurt dışında bir yükseköğretim programı bitirenler diploma denklik işlemlerinde YDS sonuçlarını kullanabilir. Özel sektörde ya da kamuda çalışan ve dil tazminatı almak isteyenler, TUS ve DUS sınavına girecekler ile KPSS’ye girecekler de yabancı dil seviyelerinin tespiti için YDS’ye girebilirler. 

3. YDS’de kaç soru vardır, her soru kaç puandır ve sınav süresi ne kadardır? 

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda yani YDS’de toplamda 80 soru sorulmaktadır. Sınava giren adayları gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi odaklı ölçen sınav sisteminde tam puan 100 olarak belirlenmiştir. YDS’de her soru 1,25 puan değerindedir. Sınav puanı hesaplamasında yanlış cevapların doğru cevaplara herhangi bir etkisi yoktur. Bu nedenle sınav puanları hesaplanırken sadece verilen doğru cevaplar hesaplamaya alınır. Yabancı Dil Sınavı 180 dakika sürmektedir. Her aday yılda bir kez bir oturumda sınava girebilir. 

4. YDS’nin içeriği nasıldır? 

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı içeriği itibariyle insanların yabancı dildeki yetkinliklerini tespit etmektedir. Bu tespit yapılırken kişilerin lisan bilgisi farklı alanlarda ölçülür. Kelime bilgisi, okuma, anlama ve gramer alanında seviyenin belirlendiği sınavda soru dağılımı da bu alanlarda doğru bir ölçme yapmaya yöneliktir. Toplamda 80 sorunun sorulduğu sınavı detaylı olarak incelediğimiz zaman kişilerin hangi alanlarda ağırlık çalışması gerektiğini görmek mümkün olur. YDS’de okuma, okuduğunu anlama odaklı 20 soru, gramer alanında 10, cloze test ya da paragraf doldurma 10 soru, cümle tamamlama 10 soru, kelime bilgisi 6 soru,  çeviri 6 soru ,anlam bütünlüğü bozan cümle 5 soru, diyalog 5 soru, yakın anlamlı cümleler 4 soru, paragraf tamamlama 4 soru olacak şekilde bir soru dağılımı vardır.

5. YDS’den kaç puan almalıyım?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için başarı puanı sınırlaması kişilerin bulundukları konum ya da yaptıkları başvuru içeriğine göre değişmektedir. Örneğin doçent adaylarının en az 65 puan alması gerekirken doktora başvurusu yapanlar ya da sanatta yeterlilik çalışması başvurusu yapacakların en az 55 puan alması gerekir. Bununla birlikte dil tazminatında ise kurumların belirlemiş olduğu seviyelere göre tazminat verildiğinden dolayı netleşen bir YDS puanı yoktur. 

6. YDS mi TOEFL mı? 

YDS ve TOEFL insanların lisan bilgilerini derecelendirmek için girdikleri iki farklı sınavdır. YDS puanı sadece Türkiye’de geçerliyken TOEFL dünyada geçerlidir. TOEFL sınav sonucunun geçerlilik süresi 2 yıldır. YDS için akademik başvurularda bir süre kısıtlaması akademik kadrolar için yokken dil tazminatı alanlar için geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. İçerik olarak incelendiğinde ise TOEFL içeriği YDS’den daha zor olabilir. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı TOEFL’a göre daha düşük başvuru ücretleri olmasından dolayı eğer sınava girme zorunluluğu sunan kurum tarafından kabul ediliyorsa tercih edilebilir. 

7. YDS istatistikleri ne anlatıyor? 

YDS istatistikleri incelendiğinde bir yılda tüm dillerden sınava girmek için başvuru yapan aday sayısının 250.000’den fazla olduğu görülmektedir. İngilizce 240.000’den fazla başvuru ile açık ara ile en çok başvuru yapılan dil olarak öne çıkarken İngilizceyi yaklaşık 5000 başvuru ile Arapça ve 2000 civarında başvuru ile Almanca takip etmektedir. YDS’de en az rağbet gören diller Danimarkaca, Macarca ve Ukraynaca olmuştur. 

8. YDS’de yanlışlar doğruları götürür mü? 

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda yanlışlar doğruları etkilemez. 80 soruluk sınavda tam puan 100 olarak belirlenmiştir. Bu nedenle sınavda her soru 1,25 puana karşılık gelmektedir. Puan hesaplaması yapılırken sadece doğru sayısı baz alınır. YDS’de 5 puan seviyesi vardır. 100 ila 90 puan arası A; 80 ila 89 arası B; 70 ile 79 arası C; 60 ile 69 arası D; 50 ila 59 arası E seviyesi olarak belirtilir. 

9. YDS hangi alanlarda yapılır? 

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 12 yıl boyunca düzenlenen ÜDS ile 22 yıl boyunca düzenlenen KPDS’nin birleşimi olacak şekilde tasarlanmıştır. Yani üç temel bilimden sorular içeren YDS’nin ÜDS sisteminden farklı olarak bilim dalı ayrımı olmamasına karar verilmiştir. Bu noktada yapılan düzenlemeler arasında üniversitelerin akademik başvurular için baraj puanı kendilerine göre belirleyebilmesi sonucuna ulaşılmaktadır. Bununla birlikte bazı üniversitelerde akademik başvuruları değerlendirmek için kendi hazırladıkları sınavı uygulamaktadır. Buna rağmen yeterlilik ve tez aşamasında YDS sınavına girmek ve kurum tarafından belirlenen asgari puanı almak zorunludur. 

10. YDS hangi dillerde yapılır? 

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başta İngilizce olmak üzere Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça dilleri için yılda iki kez düzenlenir. İlkbahar ve sonbaharda yapılan iki sınav sadece bu diller içindir. Bu dillerin dışında kalan Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dilleri için de yılda bir kez sınav düzenlenir. Bu diller için düzenlenen YDS sınavı ilkbahar döneminde gerçekleştirilir. Her sınavda tek bir dilden sınava girmek mümkündür. Aynı dönemde ve oturumda hem İngilizce hem de Almanca sınavına girilmesi mümkün değildir.

11. YDS’ye istediğim bir dilden girebilir miyim? 

YDS’de istediğiniz dilden sınava girebilirsiniz. Ancak ne amaçla Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na girdiğiniz de hangi dilden sınava gireceğinizi etkiler. Doçentlik başvurusu yapacaklar İngilizce, Fransızca ve Almanca dışındaki bir dilden sınava girmek isterlerse sınava girmek istedikleri dilin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) tarafından geçerliliğinin kabul edilip edilmediğini mutlaka kontrol etmelilerdir. Ayrıca sınava girmek istenilen dilin YDS kapsamında bulunan diller arasında yer aldığını da kontrol etmek gerekir. YDS kapsamında yer alan diller; Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca’dır. Doçent başvurusu için gireceğiniz sınavda 100 üzerinden 65 ve üzerinde bir puan almanız gerekir. Doktora ve yüksek lisans başvurularında doçentlik başvurusunun aksine sadece Almanca, İngilizce ve Fransızca’dan YDS sınavına girilmesi gerekir. Belirtilen üç dilin dışında bir dilde alınmış YDS sınav sonucu başvurularda geçersiz sayılır. Doktora ve yüksek lisans başvurularında 100 üzerinden 55 ve üzerinde puan almak gerekmektedir. 
Akademik kariyer yapmak isteyen ve akademik çalışma alanı yabancı dil olanlar mutlaka farklı bir dilden sınava girmek zorundadır. Fransız Dili ve Edebiyatı’ndan mezun birisinin bu alanda akademik kariyer yapabilmesi için YDS’de Almanca veya Fransızcadan sınava girmesi gerekmektedir. Bu tür detaylı bilgilerin kişilerin bağlı oldukları ya da başvuruda bulunacakları kurumlardan alınması daha doğru sonuç elde etmelerini sağlar. Farklı dilden sınava girme zorunluluğu varsa da bu zorunluluk her dili kapsamayabilir. Bu nedenle çalışmak istenilen enstitünün kurallarını öğrenmek her zaman doğru adım atmayı sağlar. 

12. Bir dönemde birden fazla yabancı dilden sınava girebilir miyim? 

Her dönemde tek bir YDS sınavına girmek mümkündür. Bazı diller için yapılan sınavlar yılda bir kez bazıları ise iki kez düzenlenmektedir. Bu noktada hangi dilden sınava gireceğinizi önceden öğrenmeniz gerekir. Her aday her dönemde sadece bir yabancı dilden sınava girebilir. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça diller için hem sonbahar hem de ilkbahar döneminde sınava girmek mümkündür. İlkbahar döneminde ise Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca bu dillerden sınava girilebilir. 

13. Eski ÜDS/KPDS sonuçları ne kadar süre boyunca geçerli olacak? 

12 yıl boyunca yapılan ÜDS ile 22 yıl boyunca yapılan KPDS sınav sonuçları ile doçentlik başvurusu yapanların sonuç belgeleri kazanılmış hak olarak kabul edilir. Kazanılmış hakların geri alınmaması sebebiyle bu sınav sonuçları geçerli sayılır. Doçentlik başvurularında durumun bu şekilde işlemesi yüksek lisans ve doktora başvuruları için de sürecin bu şekilde olduğu anlamına gelmez. Enstitü bazlı olarak bu karar değişebildiğinden dolayı net bilgiye kurumdan ulaşmak daha doğru olmaktadır. TUS ve DUS başvurusunda ÜDS/KPDS ile birlikte YDS sonuçları da 5 yıl geçerli sayılmaktadır ve aksi bir belge ile yapılan başvurular kabul edilmemektedir. Geçmiş dönemde elde edilen ÜDS ve KPDS sonuçları KPSS sınavında puan hesaplamasında kullanılmaz. Bu sınavda puan hesaplamasında YDS puanı kullanılır. 

14. YDS akademik kadrolara başvuruda kaç yıl geçerli olacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre YDS puanın süresiz olacağı ifade edilmiştir. Bu açıklama sonucunda akademik kadro başvurularında geçmiş YDS puanlarının kabul edileceği görülmektedir. Ancak her akademik kuruluş bunu kabul etmeyebilir. Özel ve resmi kurumların değişen uygulamalarına göre hareket etmek bu noktada en doğru davranış şekli olacaktır. Eski bir YDS puanı ile başvuru yapmayı düşünüyorsanız bu başvuruyu yapmadan önce mutlaka başvuru yapacağınız kurumdan bilgi almanız sürecin lehinize ilerlemesi açısından önem taşır. 

15. YDS dil tazminatında kaç yıl geçerli olacak? 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre YDS puanının dil tazminatlarında 5 yıl süreyle geçerli olacağı ifade edilmiştir. Dil tazminatı hesaplamasında YDS puanına bakılmaktadır. Dil tazminatının hesaplanmasında a, b, c, d ve e seviyeleri dikkate alınır. 100-90 puan arasında puan alanlar a seviyesi, 89-80 puan arasında puan alanlar b seviyesi, 79-70 puan arasında puan alanlar c seviyesi, 69-60 puan arasında puan alanlar d seviyesi, 59-50 puan arasında puan alanlar e seviyesi olarak belirtilir ve tazminatlar da bu seviyelere göre alınır. 

16. YDS 2015 sınav tarihleri, ücretler 

YDS 2015 sınav tarihleri sonbahar döneminde 13 Eylül 2015 ve ilkbahar döneminde 5 Nisan 2015 olarak belirlenmiştir. 2 sınavından başlangıç saati 9:30 ve sınav süresi 180 dakikadır. Sonbahar döneminde yani 13 Eylül 2015 tarihinde sınava girmek isteyenler 9-23 Temmuz 2015 tarihleri arasında başvuru yaparken ilkbahar döneminde yani 5 Nisan 2015 tarihinde sınava girmek isteyenler 12-25 Şubat 2015 tarihlerinde sınava başvuru yapacak. Sınav ücreti olarak 70 TL alınırken bu süreçte online başvuru yapamayan adaylar için ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden şifre edinme ücreti 5 TL ve fotoğraf yenileme ücreti olarak da 10 TL alınacaktır. Ayrıca başvuru hizmeti ücreti de 3 TL olarak belirlenmiştir. 

17. YDS 2017 sınav tarihleri, ücretler 

YDS 2017 sınav tarihleri sonbahar döneminde 17 Eylül 2017 ve ilkbahar döneminde 2 Nisan 2017 olarak belirlenmiştir. 2 sınavından başlangıç saati 9:30 ve sınav süresi 180 dakikadır. Sonbahar döneminde yani 17 Eylül 2017 tarihinde sınava girmek isteyenler 26 Temmuz – 3 Ağustos 2017 tarihleri arasında başvuru yaparken ilkbahar döneminde yani 2 Nisan 2015 tarihinde sınava girmek isteyenler 8 – 16 Şubat 2017 tarihlerinde sınava başvuru yapacak. Sınav ücreti olarak 90 TL alınırken bu süreçte online başvuru yapamayan adaylar için ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden şifre edinme ücreti 5 TL ve fotoğraf yenileme ücreti olarak da 10 TL alınacaktır. Ayrıca başvuru hizmeti ücreti de 5 TL olarak belirlenmiştir. 

18. Birden fazla YDS puanından hangisi geçerli olacak? 

Birden fazla YDS sınavına aynı dilden girdiğiniz zaman puanlarınız arasında en yüksek olan puan geçerli sayılır. Geri kalan puanlar değerlendirmeye alınmaz.

19. Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) Nedir? 

e-YDS içeriği YDS sınavı ile aynı olan toplamda 80 sorudan oluşan bir çoktan seçmeli sınavdır. 13.10.2104 itibariyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru ile açıklanan sınav bilgisayar ortamında uygulanmaktadır. İlk e-YDS 20 Eylül 2014 tarihinde yapılmıştır. YDS ve e-YDS arasında içerik, sistem, puanlama ya da geçerlilik alanı gibi farklar bulunmamaktadır. e-YDS sınavına katılmak isteyen adayların temel bilgisayar kullanma yetisine sahip olması gerekir. 

20. e-YDS Sınav Tarihi 

2017 yılın için e-YDS sınav tarihleri;
  • 21.01.2017
  • 25.02.2017
  • 18.03.2017
  • 29.04.2017
  • 27.05.2017
  • 18.06.2017
  • 22.07.2017
  • 21.10.2017
  • 25.11.2017 
  • 23.12.2017 olarak belirlenmiştir. 

21. e-YDS Sınav Süresi 

e-YDS sınavının toplam süresi YDS ile aynıdır. Sınavda toplamda 80 soru bulunmaktadır ve sınav süresi 180 dakikadır.

22. e-YDS Sınav Ücreti 

e-YDS sınav ücreti 2017 yılı için 200 TL olarak belirlenmiştir. 

23. e-YDS Sınav Merkezi 

e-YDS Ankara’da ÖSYM merkez binasında bulunan  Elektronik Sınav Uygulama Salonu’nda yapılmaktadır. 

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px ‘Times New Roman’; color: #000000}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; font: 13.0px ‘Times New Roman’; color: #000000; min-height: 16.0px}
p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px ‘Times New Roman’; color: #000000}
p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px ‘Times New Roman’; color: #000000; min-height: 16.0px}
li.li3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px ‘Times New Roman’; color: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}
ul.ul1 {list-style-type: disc}

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px ‘Times New Roman’; color: #000000}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px ‘Times New Roman’; color: #000000; min-height: 16.0px}
span.s1 {font-kerning: none}

Etiketler