KPSS A Grubu Sınav Kapsamı ve Konu Dağılımı

-Sponsor Reklam2002 yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Bakanlar Kurulu kararı ile hazırlanan Kamu Personeli Seçme Sınavı Türkiye’de devlet kurumlarının personel alımları için yapılmaktadır. KPSS daha önceki yıllarda DMS yani Devlet Memurluğu Sınavı ve KMS yani Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı’nın birleştirilmesi ile ortaya...

397 0

-Sponsor Reklam

2002 yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Bakanlar Kurulu kararı ile hazırlanan Kamu Personeli Seçme Sınavı Türkiye’de devlet kurumlarının personel alımları için yapılmaktadır. KPSS daha önceki yıllarda DMS yani Devlet Memurluğu Sınavı ve KMS yani Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı’nın birleştirilmesi ile ortaya çıkmış bir sınavdır. KPSS yönetmeliğinde “Bu Yönetmeliğin amacı, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmektir.” ifadesine yer verilmektedir. Kamu Personeli Seçme Sınavı ile kamu kuruluşlarında meydana gelen personel istihdamının adaletli bir şekilde sağlanmasını gerçekleştirmek ve rekabet ortamı yaratarak personel kalitesini yükseltmek amaçlanmıştır.

KPSS A ve B Grubu Nedir?

Kamu görevine ilk kez atanacaklar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı iki gruba ayrılmaktadır. A ve B grubunun ayrılmasının temelinde kadro ayrımı yer almaktadır. KPSS A grubu dışında kalan kadroların tamamına KPSS B grubu kadrosu adı verilir. KPSS A sınavı her yıl düzenlenirken B sınavı 2 yılda  bir düzenlenir. KPSS B grubu sınavına tüm lisans mezunları girebilir. KPSS A sınavına sadece İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi mezunları girebilmektedir. Uzman, kontroller, müfettiş ve denetçi kadroları KPSS A grubunda yer almaktadır. KPSS B grubunda ise memur, tekniker, teknisyen, veteriner gibi kadrolar bulunur. A grubu kadroları olarak biline kadrolara yerleşmek için KPSS’den yeterli puanı aldıktan sonra kurum tarafından özel olarak yapılan yazılı ve sözlü yeterlilik sınavlarını da geçmek gerekmektedir. Maliye Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Kaymakamlık gibi kurumlar kendi sınavları ile atamalar yaparlar bu sınavlara dahil olabilme şartı da ilgili kurumların KPSS puanına sahip olmak ve tercih yapıp yerleştirme için hak kazanmaktır.

KPSS A Grubu Sınavı

KPSS A grubu sınavı iki oturumda gerçekleştirilir. Sabah ve öğleden sonra oturumu olmak üzere iki oturum süren sınavda her dersten 30 soru sorulur. Sabah oturumunda yer alan dersler: hukuk, iktisat, işletme, maliye ve muhasebedir. Öğleden sonra oturumunda yer alan dersler: çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri, istatistik, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkilerdir.

Sabah Oturumunda Derslere Göre Konu Dağılımları

Hukuk: Sabah oturumunda yer alan hukuk testi 30 sorundan oluşmaktadır. Test içerisinde konu dağılımları;

• Anayasa Hukuku %10
• Borçlar Hukuku %15
• Ceza Hukuku %15
• İcra ve İflas Hukuku %15
• İdare Hukuku ve İdari Yargı %15
• Medeni Hukuk %15
• Ticaret Hukuku %15 oranında dağılmıştır.

İktisat: Sabah oturumunda yer alan iktisat testi 30 sorundan oluşmaktadır. Test içerisinde konu dağılımları;

• İktisadi Doktrinler Tarihi %5
• Kalkınma-Büyüme %10
• Mikro İktisat %30
• Makro İktisat %25
• Para-Banka-Kredi %10
• Türkiye Ekonomisi %10
• Uluslararası İktisat %10 oranında dağılmıştır.

İşletme: Sabah oturumunda yer alan işletme testi 30 sorundan oluşmaktadır. Test içerisinde konu dağılımları;

• Finansal Yönetim %20
• İşletme Yönetimi %25
• Pazarlama Yönetimi %2
• Temel Kavramlar %10
• Üretim Yönetimi %25 oranında dağılmıştır.

Maliye: Sabah oturumunda yer alan maliye testi 30 sorundan oluşmaktadır. Test içerisinde konu dağılımları;

• Bütçe %15
• Maliye Politikası %15
• Maliye Teorisi %10
• Kamu Gelirleri %15
• Kamu Giderleri %15
• Kamu Borçları %15
• Vergi Hukuku %15 oranında dağılmıştır.

Muhasebe: Sabah oturumunda yer alan muhasebe testi 30 sorundan oluşmaktadır. Test içerisinde konu dağılımları;

• Genel Muhasebe %65
• İhtisas Muhasebesi %10
• Mali Tablolar Analizi %15
• Ticari Aritmetik %10 oranında dağılmıştır.

Öğlenden Sonra Oturumunda Derslere Göre Konu Dağılımları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri: Öğleden sonra oturumunda yer alan çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testi 30 sorundan oluşmaktadır. Test içerisinde konu dağılımları;

• Çalışma Ekonomisi %30
• Çalışma Psikolojisi ve Çalışma Sosyolojisi %15
• İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku %55 oranında dağılmıştır.

Ekonometri: Öğleden sonra oturumunda yer alan ekonometri testi 30 sorundan oluşmaktadır. Test içerisinde konu dağılımları;

• Çoklu Doğrusal Bağlantı %5
• Dinamik Ekonometri, Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresif Modeller %5
• Ekonometrik Tahmin ve Tahmin Ediciler %10
• Eşanlı Denklem Sistemleri %10
• Farklı Yayılım %10
• İkili Değişkenler, İkili Açıklayıcı ve İkili Bağımlı Değişkenler %10
• Kısmi Regresyon ve Korelasyon %5
• Model Tanımlama ve Hataları %10
• Otokorelasyon %10
• Öngörü %5
• Tahmin Sonuçlarının Ekonomik ve İstatiksel Olarak Değerlendirilmesi, Hipotez Testleri, Güven Aralığı %10
• Zaman Serisi Modellemesi %10 oranında dağılmıştır.

İstatistik: Öğleden sonra oturumunda yer alan istatistik testi 30 sorundan oluşmaktadır. Test içerisinde konu dağılımları;

• Çok Değişkenli Analizler %10
• Deney Tasarımı ve Varyans Analizi %10
• Matematiksel İstatistik %15
• Olasılık ve Stokastik Süreçler %15
• Örnekleme %10
• Parametrik Olmayan Testler %5
• Regresyon Analizi %10
• Uygulamalı İstatistik %15
• Yöneylem Araştırması %5
• Zaman Serileri %5 oranında dağılmıştır.

Kamu Yönetimi: Öğleden sonra oturumunda yer alan kamu yönetimi testi 30 sorundan oluşmaktadır. Test içerisinde konu dağılımları;

• Anayasa %15
• Kentleşme ve Çevre Sorunları %15
• Siyaset Bilimi %15
• Sosyoloji %5
• Türk Siyasi Hayatı %10
• Yönetim Bilimleri ve Kamu Politikası %20
• Yönetim Hukuku %20 oranında dağılmıştır.

Uluslararası İlişkiler: Öğleden sonra oturumunda yer alan uluslararası ilişkiler testi 30 sorundan oluşmaktadır. Test içerisinde konu dağılımları;

• Siyasi Tarih %15
• Türk Dış Politikası %15
• Uluslararası İlişkiler Teorisi %20
• Uluslararası Hukuk %25
• Uluslararası Güncel Sorunlar %15
• Uluslararası Örgütler %10 oranında dağılmıştır.

 

Etiketler

Yorum Sırası Sizde

css.php